Konvertera TEX-fil till PSD via C#

Exportera TEX till PSD i .NET-applikationer utan att använda Adobe® Acrobat Reader eller andra tredjepartsprogram

 

Genom att använda Aspose.Total for .NET kan du enkelt exportera TEX till PSD-bild i alla .NET-applikationer i två enkla steg. Först och främst, genom att använda Aspose.PDF för .NET , kan du exportera TEX till JPEG. Efter det, genom att använda Aspose.Imaging for .NET Image Processing API, kan du konvertera JPEG till PSD.

Konvertera TEX-fil till PSD via .NET

  1. Öppna TEX-filen med klassen Document
  2. Initiera klassobjektet JpegDevice och rendera TEX till JPEG genom att använda Process metod
  3. Ladda JPEG-fil genom att använda klassen Image
  4. Spara dokumentet i PSD-format med metoden Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Konvertera TEX-fil till PSD i en enda fil via C#

Med hjälp av API:t kan du också konvertera TEX-fil till PSD till en enda bildfil. För att konvertera alla sidor kan du först rendera ditt TEX-dokument till en TIFF-fil och efter det kan du exportera TIFF-fil till PSD. Du kan öppna indatafilen med klassen Document och skapa enhetsobjekt Upplösning, TiffSettings och TIFF. Du kan få en enda TIFF-bild med metoden Process enligt TiffDevice . Slutligen kan du ladda TIFF-filen med klassen Image och spara den i PSD-format med metoden Save .

Konvertera & rotera TEX-fil till PSD via C#

Med hjälp av API:t kan du också rotera den utgående PSD-bilden enligt dina behov. Metoden Image.RotateFlip kan användas för att rotera bilden 90/180/270 grader och vända bilden horisontellt eller vertikalt. Du kan ange vilken typ av rotation och vändning som ska tillämpas på bilden. För att rotera och vända bilden kan du ladda den konverterade JPEG-bilden med fabriksmetoden exponerad av klassen Image och anropa bilden .RotateFlip-metoden samtidigt som du anger lämplig RotateFlipType .