Konvertera TEX-fil till SVGZ via C#

Exportera TEX till SVGZ i .NET-applikationer utan att använda Adobe® Acrobat Reader eller andra tredjepartsprogram

 

Genom att använda Aspose.Total for .NET kan du enkelt exportera TEX till SVGZ-bild i alla .NET-applikationer i två enkla steg. Först och främst, genom att använda Aspose.PDF för .NET , kan du exportera TEX till JPEG. Efter det, genom att använda Aspose.Imaging for .NET Image Processing API, kan du konvertera JPEG till SVGZ.

Konvertera TEX-fil till SVGZ via .NET

  1. Öppna TEX-filen med klassen Document
  2. Initiera klassobjektet JpegDevice och rendera TEX till JPEG genom att använda Process metod
  3. Ladda JPEG-fil genom att använda klassen Image
  4. Spara dokumentet i SVGZ-format med metoden Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Konvertera TEX-fil till SVGZ i en enda fil via C#

Med hjälp av API:t kan du också konvertera TEX-fil till SVGZ till en enda bildfil. För att konvertera alla sidor kan du först rendera ditt TEX-dokument till en TIFF-fil och efter det kan du exportera TIFF-fil till SVGZ. Du kan öppna indatafilen med klassen Document och skapa enhetsobjekt Upplösning, TiffSettings och TIFF. Du kan få en enda TIFF-bild med metoden Process enligt TiffDevice . Slutligen kan du ladda TIFF-filen med klassen Image och spara den i SVGZ-format med metoden Save .

Konvertera & rotera TEX-fil till SVGZ via C#

Med hjälp av API:t kan du också rotera den utgående SVGZ-bilden enligt dina behov. Metoden Image.RotateFlip kan användas för att rotera bilden 90/180/270 grader och vända bilden horisontellt eller vertikalt. Du kan ange vilken typ av rotation och vändning som ska tillämpas på bilden. För att rotera och vända bilden kan du ladda den konverterade JPEG-bilden med fabriksmetoden exponerad av klassen Image och anropa bilden .RotateFlip-metoden samtidigt som du anger lämplig RotateFlipType .

Utforska TEX konverteringsalternativ med .NET

Konvertera TEXs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera TEXs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera TEXs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera TEXs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera TEXs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera TEXs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera TEXs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera TEXs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera TEXs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera TEXs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera TEXs till PS (PostScript File)
Konvertera TEXs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera TEXs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera TEXs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera TEXs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera TEXs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera TEXs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera TEXs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera TEXs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera TEXs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera TEXs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera TEXs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera TEXs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera TEXs till SWF (Shockwave Flash Movie)
Konvertera TEXs till APNG (Animated Portable Network Graphics)
Konvertera TEXs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera TEXs till DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Konvertera TEXs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera TEXs till DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Konvertera TEXs till EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Konvertera TEXs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera TEXs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera TEXs till MD (Markdown Language)
Konvertera TEXs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)

Vad är TEX filformatet

En TEX-fil är en vanlig textfil som innehåller källkoden för ett LaTeX-dokument. LaTeX är ett sättningssystem som används för att skapa professionella dokument. Det används oftast för att skapa uppsatser för akademiska tidskrifter och för att skriva böcker. TEX-filer sparas i samma katalog som LaTeX-dokumentet och har filtillägget .tex. De kan öppnas och redigeras med vilken textredigerare som helst, men de visas och kompileras vanligtvis med en LaTeX-redigerare, som TeXnicCenter eller Texmaker. När en TEX-fil kompileras, konverteras den till en PDF- eller DVI-fil, som kan visas med en PDF-visare, som Adobe Reader, eller en DVI-visare, som Yap.

Vad är SVGZ filformatet

Scalable Vector Graphics (SVG) är ett XML-baserat vektorbildformat för tvådimensionell grafik med stöd för interaktivitet och animering. SVG-specifikationen är en öppen standard som utvecklats av World Wide Web Consortium (W3C) sedan 1999. SVG-bilder och deras beteenden definieras i XML-textfiler. Detta innebär att de kan sökas, indexeras, skriptas och komprimeras. Som XML-filer kan SVG-bilder skapas och redigeras med vilken textredigerare som helst, men de skapas oftare med ritprogram. Dessa optimeras sedan med en mängd olika verktyg innan de publiceras på webben. SVG-bilder kan skapas i ett vektorritprogram som Adobe Illustrator, Inkscape eller Sketch. När SVG-filen väl har skapats kan den komprimeras med gzip för att skapa en mindre fil, som då kallas en SVGZ-fil.