C# API för att konvertera WORD till FODS eller onlineapp

Exportera WORD till FODS via C# utan att använda Microsoft® Word eller Microsoft® Excel

 

Genom att använda Aspose.Total för .NET kan du inkludera WORD till FODS-konverteringsfunktion i alla .NET-, C#-, ASP.NET- och VB.NET-applikationer i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Words for .NET , kan du exportera WORD till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, kan du konvertera HTML till FODS.

.NET API för att konvertera WORD till FODS

 1. Öppna WORD-filen med klassen Document
 2. Konvertera WORD till HTML med metoden Save
 3. Ladda HTML-dokument genom att använda klassen Arbetsbok
 4. Spara dokumentet i FODS-format med metoden Save och ställ in “FODS” som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Gratis onlinekonverterare för WORD till FODS

Ladda WORD-dokument från Stream via C#

Aspose.Words for .NET låter dig också ladda WORD-dokument via stream. För att öppna ett dokument från en ström, skicka helt enkelt ett strömobjekt som innehåller dokumentet till konstruktorn Dokument . Följande kodexempel visar hur man öppnar ett dokument från en ström:

Lägg till anpassade egenskaper i FODS-fil via C#

När du konverterar WORD till FODS gör Aspose.Cells for .NET det möjligt för dig att lägga till anpassade egenskaper i dina FODS-dokument. För att lägga till en anpassad egenskap kan du använda metoden Add för CustomDocumentPropertyCollection klass. Add-metoden lägger till egenskapen i Excel-filen och returnerar en referens för den nya dokumentegenskapen som en Aspose.Cells.Properties.DocumentProperty objekt.

Vanliga frågor

 • Hur kan jag konvertera WORD till FODS Online?
  Online-app för WORD-konvertering är integrerad ovan. Först måste du lägga till WORD-fil för konvertering genom att dra & släpp eller klicka i det vita området för att importera dokumentet. Klicka sedan på knappen Konvertera. När WORD till FODS-konvertering är klar kan du ladda ner din konverterade fil. Så du kommer att få ut FODS-filer med bara ett klick.
 • Hur lång tid tar det att konvertera WORD?
  Denna online-omvandlare fungerar snabbt men beror främst på storleken på WORD-filen. Du kan göra en liten WORD-fil till FODS på några sekunder. Dessutom, om du har integrerat konverteringskoden i .NET-applikationen, beror det på hur du har optimerat din applikation för konverteringsprocessen.
 • Är det säkert att konvertera WORD till FODS med gratis Aspose.Total-omvandlare?
  Självklart! Nedladdningslänken för FODS-filer kommer att vara tillgänglig direkt efter konvertering. Vi tar bort uppladdade filer efter 24 timmar och nedladdningslänkarna slutar fungera efter denna tidsperiod. Ingen har tillgång till dina filer. Filkonvertering (inklusive WORD) är helt säker. Främst gratis app är integrerad i syfte att testa så att man kan kontrollera resultatet innan man integrerar koden.
 • Vilken webbläsare ska jag använda för att konvertera WORD?
  Du kan använda vilken modern webbläsare som helst för denna onlinekonvertering, till exempel Google Chrome, Firefox, Opera, Safari. Men om du utvecklar en skrivbordsapplikation. Aspose.Total WORD Conversion API kommer att fungera smidigt.

Utforska WORD konverteringsalternativ med .NET

Konvertera WORDs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera WORDs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera WORDs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera WORDs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera WORDs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera WORDs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera WORDs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera WORDs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera WORDs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera WORDs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera WORDs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera WORDs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera WORDs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)
Konvertera WORDs till JSON (JavaScript Object Notation File)

Vad är WORD filformatet

Det finns flera filformat förknippade med Microsoft Word, den mest populära ordbehandlingsprogramvaran. De vanligaste filformaten är DOC (Word Document), DOCX (Word Open XML Document), RTF (Rich Text Format), TXT (Plain Text), PDF (Portable Document Format), ODT (OpenDocument Text) och HTML (Hypertext Markup) Språk). Det finns andra mindre vanliga format som DOT, DOTM och DOTX, som används för dokumentmallar, och MHT och MHTML, som används för att spara webbsidor.

Vad är FODS filformatet

OpenDocument Flat XML Spreadsheet (FODS) är ett filformat för lagring av kalkylarksdokument. Den är baserad på OpenDocument-standarden och använder XML för sin filstruktur. FODS-filer skapas vanligtvis av kalkylbladsprogram som Apache OpenOffice Calc och LibreOffice Calc. FODS-filer är sammansatta av ett antal XML-element, inklusive ett -element som innehåller kalkylbladsdata. Kalkylbladsdata lagras i en serie -element, där varje tabell representerar ett kalkylblad i kalkylarket. Inom varje tabell lagras data i en serie - och -element. Elementen och kan innehålla ett antal underordnade element som anger cellinnehållet. Dessa underordnade element inkluderar , och element. Elementet används för att lagra textdata i en cell. Elementet används för att lagra numerisk data i en cell. Elementet används för att lagra en cellformel. FODS-filer stöder också ett antal funktioner som inte finns i OpenDocument-standarden, såsom stöd för sammanslagna celler och frysta rader och kolumner.