HTML JPG PDF XML DOCM
Aspose.Total for .NET
POTX

Konvertera WORDML till POTX med C# eller online

Bygg Microsoft Word WORDML till PowerPoint POTX-konverteringsappar på .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar.

Hur man konverterar WORDML till POTX med C#

För att automatisera processen för alla Word-dokumentfiler till PowerPoint potx-presentation batchkonvertering kommer vi att använda Aspose.Words for .NET och Aspose.Slides för .NET API:er. Det förra är ett ordbehandlings-API för bearbetning eller manipulering av Microsoft Word-dokument. Medan det senare är ett presentationsmanipulerings-API som låter dig skapa eller ändra Microsoft PowerPoint-bilder. Båda API:erna är en del av paketet Aspose.Total for .NET . Du kan ladda ner direkt från Nuget eller kan använda följande kommandon från pakethanterarens konsol.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Total

Steg för att konvertera WORDML till POTX via C#

 1. Lägg till referens för Aspose.Total för .NET
 2. Ladda WORDML-fil med klassen Aspose.Words.Document
 3. Spara WORDML-dokumentet i HTML
 4. Skapa Aspose.Slides.Presentation objekt
 5. Importera HTML-innehåll i textramen i valfri bildform i presentationen
 6. Spara dokumentet med Aspose.Slides.Presentation.Save(“output.potx”, SaveFormat.Potx)

Konverteringskrav

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Words för .NET & Aspose.Slides för .NET DLL eller Aspose.Total för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Detta kodexempel visar hur man konverterar en WORDML till POTX med C#

// Load the Single Page Microsoft Word WORDML file
Aspose.Words.Document wordml = new Aspose.Words.Document("sourceWordFile.wordml");

// Save WORDML file to HTML 
wordml.Save("filepath\\test.html", SaveFormat.Html);

// To convert multi pages WORDML documents, export each page to HTML separately using Aspose.Words and then use the below code to convert to POTX.

using (Presentation potx = new Presentation()){

	// Access the default first slide of presentation
	ISlide slide = pres.Slides[0];

	// Adding the AutoShape to accomodate the HTML content 
	// Adjust it as of your need
	IAutoShape ashape = slide.Shapes.AddAutoShape(ShapeType.Rectangle, 10, 10, pres.SlideSize.Size.Width - 20, pres.SlideSize.Size.Height - 10);

	ashape.FillFormat.FillType = FillType.NoFill;

	// Adding text frame to the shape
	ashape.AddTextFrame("");

	// Clearing all paragraphs in added text frame
	ashape.TextFrame.Paragraphs.Clear();

	// Loading the HTML file using stream reader
	TextReader tr = new StreamReader("filepath\\test.html");

	// Adding text from HTML stream reader in text frame
	ashape.TextFrame.Paragraphs.AddFromHtml(tr.ReadToEnd());

	// Save the POTX Presentation
	potx.Save("filepath\\pres.potx", Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Potx);
 

Online-omvandlare för WORDML till POTX

Gratis app för att konvertera WORDML till POTX

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your DOCM file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant POTX file.

Vanliga frågor

 • Hur kan jag konvertera WORDML till POTX Online?
  Online-app för WORDML-konvertering är integrerad ovan. För att använda den här appen kan du lägga till din WORDML-fil genom att dra och släppa den i det angivna vita området eller genom att klicka inuti området för att importera dokumentet. Tryck sedan på knappen Konvertera för att starta konverteringsprocessen. När WORDML till POTX-konverteringen är klar kan du ladda ner din nyligen konverterade fil med bara ett klick, och den kommer att vara tillgänglig för dig i form av en POTX-fil.
 • Hur lång tid tar det att konvertera WORDML?
  Denna onlinekonverterare fungerar snabbt men är främst beroende av storleken på WORDML-filen som konverteras. För små WORDML-filer kan konverteringen till POTX slutföras på några sekunder. Men om du har integrerat konverteringskoden i en .NET-applikation kommer konverteringshastigheten att bero på hur väl din applikation har optimerats för konverteringsprocessen.
 • Är det säkert att konvertera WORDML till POTX med gratis Aspose.Total-omvandlare?
  Självklart! När WORDML till POTX-konverteringen är klar kommer nedladdningslänken för den nyligen konverterade POTX-filen att vara tillgänglig omedelbart. Det garanterar också säkerheten för konverteringsprocessen, eftersom alla uppladdade filer, inklusive WORDML-filer, är helt säkra och kommer att raderas från systemet efter 24 timmar. Dessutom kommer nedladdningslänkarna att sluta fungera efter denna period, vilket säkerställer integriteten och skyddet för dina filer. Den integrerade appen är gratis att använda och designad för testsyften så att användare kan utvärdera resultaten innan de integrerar koden i sina projekt.
 • Vilken webbläsare ska jag använda för att konvertera WORDML?
  Du kan använda vilken modern webbläsare som helst, som Google Chrome, Firefox, Opera eller Safari, för WORDML till POTX-konvertering online. Men om du utvecklar ett skrivbordsprogram rekommenderas Aspose.Total WORDML Conversion API för smidig och effektiv bearbetning.

Utforska WORDML konverteringsalternativ med .NET

Konvertera WORDMLs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera WORDMLs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera WORDMLs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera WORDMLs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera WORDMLs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera WORDMLs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera WORDMLs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera WORDMLs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera WORDMLs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera WORDMLs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)