C# API för att konvertera WORDML till XLSM eller onlineapp

Exportera WORDML till XLSM via C# utan att använda Microsoft® Word eller Microsoft® Excel

 

Genom att använda Aspose.Total för .NET kan du inkludera WORDML till XLSM-konverteringsfunktion i alla .NET-, C#-, ASP.NET- och VB.NET-applikationer i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Words for .NET , kan du exportera WORDML till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, kan du konvertera HTML till XLSM.

.NET API för att konvertera WORDML till XLSM

 1. Öppna WORDML-filen med klassen Document
 2. Konvertera WORDML till HTML med metoden Save
 3. Ladda HTML-dokument genom att använda klassen Arbetsbok
 4. Spara dokumentet i XLSM-format med metoden Save och ställ in “XLSM” som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Gratis onlinekonverterare för WORDML till XLSM

Ladda WORDML-dokument från Stream via C#

Aspose.Words for .NET låter dig också ladda WORDML-dokument via stream. För att öppna ett dokument från en ström, skicka helt enkelt ett strömobjekt som innehåller dokumentet till konstruktorn Dokument . Följande kodexempel visar hur man öppnar ett dokument från en ström:

Lägg till anpassade egenskaper i XLSM-fil via C#

När du konverterar WORDML till XLSM gör Aspose.Cells for .NET det möjligt för dig att lägga till anpassade egenskaper i dina XLSM-dokument. För att lägga till en anpassad egenskap kan du använda metoden Add för CustomDocumentPropertyCollection klass. Add-metoden lägger till egenskapen i Excel-filen och returnerar en referens för den nya dokumentegenskapen som en Aspose.Cells.Properties.DocumentProperty objekt.

Vanliga frågor

 • Hur kan jag konvertera WORDML till XLSM Online?
  Online-app för WORDML-konvertering är integrerad ovan. Först måste du lägga till WORDML-fil för konvertering genom att dra & släpp eller klicka i det vita området för att importera dokumentet. Klicka sedan på knappen Konvertera. När WORDML till XLSM-konvertering är klar kan du ladda ner din konverterade fil. Så du kommer att få ut XLSM-filer med bara ett klick.
 • Hur lång tid tar det att konvertera WORDML?
  Denna online-omvandlare fungerar snabbt men beror främst på storleken på WORDML-filen. Du kan göra en liten WORDML-fil till XLSM på några sekunder. Dessutom, om du har integrerat konverteringskoden i .NET-applikationen, beror det på hur du har optimerat din applikation för konverteringsprocessen.
 • Är det säkert att konvertera WORDML till XLSM med gratis Aspose.Total-omvandlare?
  Självklart! Nedladdningslänken för XLSM-filer kommer att vara tillgänglig direkt efter konvertering. Vi tar bort uppladdade filer efter 24 timmar och nedladdningslänkarna slutar fungera efter denna tidsperiod. Ingen har tillgång till dina filer. Filkonvertering (inklusive WORDML) är helt säker. Främst gratis app är integrerad i syfte att testa så att man kan kontrollera resultatet innan man integrerar koden.
 • Vilken webbläsare ska jag använda för att konvertera WORDML?
  Du kan använda vilken modern webbläsare som helst för denna onlinekonvertering, till exempel Google Chrome, Firefox, Opera, Safari. Men om du utvecklar en skrivbordsapplikation. Aspose.Total WORDML Conversion API kommer att fungera smidigt.

Utforska WORDML konverteringsalternativ med .NET

Konvertera WORDMLs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera WORDMLs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera WORDMLs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera WORDMLs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera WORDMLs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera WORDMLs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera WORDMLs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera WORDMLs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera WORDMLs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera WORDMLs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)