HTML JSON XML SVG DOCX
XLSX

Konvertera XLSX till DOCX via C# eller onlineapp

Exportera Excel® XLSX till DOCX på .NET Framework, .NET Core, Mono eller Xamarin-plattformar

XLSX till DOCX-konvertering på .NET

 1. Öppna XLSX-filen med klassen Arbetsbok
 2. Konvertera XLSX till PDF och ställ in SaveFormat till Auto
 3. Ladda den konverterade PDF-filen med klassen Document
 4. Spara dokumentet i DOCX-format med metoden Save och ställ in Docx som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

.NET C#-kod för XLSX till DOCX-konvertering

// load the XLSX file using Workbook class
var book = new Aspose.Cells.Workbook("input.xlsx");
// save XLSX as PDF
book.Save("pdfOutput.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Auto); 
// load the PDF file using Document class
var document = new Aspose.Pdf.Document("pdfOutput.pdf");
// save document in DOCX format
document.Save("output.docx", SaveFormat.Docx); 

Gratis onlinekonverterare för XLSX till DOCX

Vanliga frågor

 • Hur kan jag konvertera XLSX till DOCX Online?
  Online-app för XLSX-konvertering är integrerad ovan. För att starta konverteringsprocessen kan du antingen dra och släppa din XLSX-fil eller klicka inuti det angivna området för att importera dokumentet. Klicka sedan på knappen "Konvertera" för att initiera XLSX till DOCX-konvertering. När processen är klar kan du enkelt ladda ner din konverterade fil med bara ett klick och få önskad utdata i DOCX-format.
 • Hur lång tid tar det att konvertera XLSX?
  Hastigheten på denna online-omvandlare är snabb, men den beror främst på storleken på XLSX-filen. Om du har en liten XLSX-fil kan den konverteras till DOCX på bara några sekunder. Dessutom, om du har integrerat konverteringskoden i din .NET-applikation, beror konverteringsprocessens hastighet på hur väl du har optimerat din applikation.
 • Är det säkert att konvertera XLSX till DOCX med gratis Aspose.Total-omvandlare?
  Självklart! Efter att XLSX till DOCX-konverteringsprocessen är klar genereras nedladdningslänken för DOCX-filerna omedelbart. Vi prioriterar säkerheten för dina filer, det är därför alla uppladdade filer raderas efter 24 timmar och nedladdningslänkarna slutar fungera efter den perioden. Du kan vara säker på att dina filer är säkra under konverteringsprocessen, inklusive XLSX-filer. Ovanstående gratisapp är för teständamål, så att du kan kontrollera resultatet innan du integrerar koden.
 • Vilken webbläsare ska jag använda för att konvertera XLSX?
  Du har flexibiliteten att använda vilken som helst uppdaterad webbläsare för onlinekonvertering av XLSX till DOCX, som Google Chrome, Firefox, Opera, Safari. Men om du bygger ett skrivbordsprogram kan du sömlöst integrera Aspose.Total XLSX Conversion API.

Utforska XLSX konverteringsalternativ med .NET

Konvertera XLSXs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera XLSXs till PPTX (Open XML presentation Format)
Konvertera XLSXs till WORD (WordProcessing File Formats)

Vad är XLSX filformatet

En XLSX-fil är en Microsoft Excel Open XML Workbook-fil. XLSX-filer används för att lagra kalkylbladsdata. De liknar XLS-filer men använder det XML-baserade filformatet som utvecklats av Microsoft. XLSX-filer skapas av Microsoft Excel-applikationen. De kan öppnas och redigeras av Microsoft Excel, Apple Numbers och andra kalkylbladsprogram.XLSX-filer lagrar data i kalkylblad som innehåller celler ordnade i rader och kolumner. Varje cell kan innehålla text, siffror eller formler.XLSX-filer stöder även funktioner som diagram, pivottabeller och villkorlig formatering.

Vad är DOCX filformatet

DOCX är ett filformat för Word-dokument, utvecklat av Microsoft. Det är ett XML-baserat format som tillåter mer komplexa dokumentstrukturer än det äldre DOC-formatet och stöder funktioner som dokumentkryptering, digitala signaturer och vattenstämplar. DOCX-filer är också mindre i storlek än deras DOC-motsvarigheter, vilket gör dem mer effektiva att lagra och överföra.