Rendera XPS till DOT via .NET

.NET API för att exportera XPS till DOT på Windows, macOS och Linux utan att använda Microsoft Word

 

Aspose.Total for .NET är ett kraftfullt API för att lägga till dokumentmanipulerings- och konverteringsfunktioner i din .NET-applikation. Genom att använda avancerad PDF Processing API Aspose.PDF för .NET , kan du konvertera XPS-filformat till DOC. Efter det, genom att använda kraftfulla Document Processing API Aspose.Words for .NET , kan du rendera DOC till DOT.

C# API för att konvertera XPS till DOT

  1. Öppna XPS-filen med klassen Document
  2. Konvertera XPS till Doc genom att använda metoden Save
  3. Ladda dokumentfilen genom att använda klassen Document av Aspose.Words
  4. Spara dokumentet i DOT-format med metoden Save och ställ in Dot som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .


Document document = new Document("template.xps");
 
document.Save("DocOutput.doc", SaveFormat.Doc); 

var outputDocument = new Aspose.Words.Document("DocOutput.doc");

outputDocument.Save("output.dot", SaveFormat.Dot);   

Dekryptera XPS-fil med ägarlösenord via .NET

Innan du konverterar XPS till DOT, om du vill dekryptera ditt dokument kan du göra det med hjälp av API:et. För att dekryptera PDF-filen måste du först skapa ett Document objekt och öppna XPS med ägarens lösenord. Efter det måste du anropa metoden Decrypt för Document-objektet. Slutligen, spara den uppdaterade filen med hjälp av Save-metoden för Document-objektet.


Document document = new Document("Decrypt.xps", "password");

document.Decrypt();
 
document.Save("Decrypt_out.doc");

Skapa skrivskyddad DOT-fil via .NET

För att skydda din DOT från redigering och för att förhindra andra från att redigera känslig och konfidentiell information i ditt dokument, kan du också ställa in skyddet för dokumentet med hjälp av API:et. Du kan begränsa möjligheten att redigera ett dokument och endast tillåta vissa åtgärder med det. Detta kan göras med Aspose.Words for .NET API. Det låter dig styra hur du begränsar innehållet med hjälp av uppräkningsparametern ProtectionType . Du kan ställa in ditt dokument på skrivskyddat genom att använda följande kodrader.


Document document = new Document("input.doc");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.dot", SaveFormat.Dot);    

Utforska XPS konverteringsalternativ med .NET

Konvertera XPSs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera XPSs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera XPSs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera XPSs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera XPSs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera XPSs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera XPSs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera XPSs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera XPSs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera XPSs till PS (PostScript File)
Konvertera XPSs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera XPSs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera XPSs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera XPSs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera XPSs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera XPSs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera XPSs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera XPSs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera XPSs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera XPSs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera XPSs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera XPSs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera XPSs till SWF (Shockwave Flash Movie)
Konvertera XPSs till APNG (Animated Portable Network Graphics)
Konvertera XPSs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera XPSs till DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Konvertera XPSs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera XPSs till DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Konvertera XPSs till EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Konvertera XPSs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera XPSs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera XPSs till MD (Markdown Language)
Konvertera XPSs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera XPSs till PSD (Photoshop Document)

Vad är XPS filformatet

XPS är ett filformat som representerar ett dokument med fast layout, som inkluderar dokumentinnehåll och utskriftsinställningar. XPS-filer är baserade på XML Paper Specification, som utvecklats av Microsoft. XPS-filer liknar PDF-filer, men de stöds inte lika mycket av mjukvara och hårdvara.

Vad är DOT filformatet

DOT är ett filformat som används av Microsoft Word och andra ordbehandlingsprogram för att lagra dokument. DOT-filer liknar DOC-filer, men de sparas i ett annat format som inte är kompatibelt med DOC-filer. DOT-filer sparas i ett textbaserat format som kan öppnas och redigeras i vilken textredigerare som helst. DOT-filer kan konverteras till DOC-filer med en rad olika metoder, men den vanligaste metoden är att använda ett ordbehandlingsprogram som kan läsa DOT-filer.