C# API för att rendera XPS till FODS

Exportera XPS-fil till FODS via C# utan att använda Microsoft® Excel eller Adobe® Acrobat Reader

 

Genom att använda Aspose.Total for .NET kan du enkelt konvertera XPS-filer till FODS inom alla .NET-, C#-, ASP.NET- och VB.NET-applikationer. För det första, genom att använda Aspose.PDF för .NET , kan du exportera XPS till XLSX. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, kan du konvertera XLSX till FODS.

.NET API för att konvertera XPS till FODS

  1. Öppna XPS-filen med klassen Document
  2. Konvertera XPS till XLSX genom att använda metoden Save
  3. Ladda XLSX-dokument med hjälp av klassen Arbetsbok
  4. Spara dokumentet i FODS-format med metoden Save och ställ in “Fods” som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Konvertera skyddad XPS till FODS via C#

Om ditt XPS-dokument är lösenordsskyddat kan du inte konvertera det till FODS utan lösenordet. Med hjälp av API:et kan du först öppna det skyddade dokumentet med ett giltigt lösenord och konvertera det efter det. För att öppna den krypterade filen kan du initiera en ny instans av klassen Document och skicka filnamnet och lösenordet som argument.

Konvertera XPS-fil till FODS med vattenstämpel via C#

När du konverterar XPS-fil till FODS, kan du också lägga till vattenstämpel till ditt utdata FODS-filformat. För att lägga till en vattenstämpel kan du skapa ett nytt Workbook-objekt och öppna det konverterade XLSX-dokumentet, välja Worksheet via dess index, skapa en Shape och använda dess AddTextEffect-funktion. Efter det kan du spara ditt XLSX-dokument som FODS med vattenstämpel.

Utforska XPS konverteringsalternativ med .NET

Konvertera XPSs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera XPSs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera XPSs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera XPSs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera XPSs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera XPSs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera XPSs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera XPSs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera XPSs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera XPSs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera XPSs till PS (PostScript File)
Konvertera XPSs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera XPSs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera XPSs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera XPSs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera XPSs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera XPSs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera XPSs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera XPSs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera XPSs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera XPSs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera XPSs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera XPSs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera XPSs till SWF (Shockwave Flash Movie)
Konvertera XPSs till APNG (Animated Portable Network Graphics)
Konvertera XPSs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera XPSs till DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Konvertera XPSs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera XPSs till DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Konvertera XPSs till EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Konvertera XPSs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera XPSs till MD (Markdown Language)
Konvertera XPSs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera XPSs till PSD (Photoshop Document)

Vad är XPS filformatet

XPS är ett filformat som representerar ett dokument med fast layout, som inkluderar dokumentinnehåll och utskriftsinställningar. XPS-filer är baserade på XML Paper Specification, som utvecklats av Microsoft. XPS-filer liknar PDF-filer, men de stöds inte lika mycket av mjukvara och hårdvara.

Vad är FODS filformatet

OpenDocument Flat XML Spreadsheet (FODS) är ett filformat för lagring av kalkylarksdokument. Den är baserad på OpenDocument-standarden och använder XML för sin filstruktur. FODS-filer skapas vanligtvis av kalkylbladsprogram som Apache OpenOffice Calc och LibreOffice Calc. FODS-filer är sammansatta av ett antal XML-element, inklusive ett -element som innehåller kalkylbladsdata. Kalkylbladsdata lagras i en serie -element, där varje tabell representerar ett kalkylblad i kalkylarket. Inom varje tabell lagras data i en serie - och -element. Elementen och kan innehålla ett antal underordnade element som anger cellinnehållet. Dessa underordnade element inkluderar , och element. Elementet används för att lagra textdata i en cell. Elementet används för att lagra numerisk data i en cell. Elementet används för att lagra en cellformel. FODS-filer stöder också ett antal funktioner som inte finns i OpenDocument-standarden, såsom stöd för sammanslagna celler och frysta rader och kolumner.