Rendera XPS till XAML via .NET

.NET API för att exportera XPS till XAML på Windows, macOS och Linux utan att använda Microsoft® PowerPoint

 

Genom att använda ett paket med kraftfulla filformatautomations-API:er Aspose.Total for .NET kan du enkelt rendera XPS till XAML i två enkla steg. Genom att använda PDF Processing API Aspose.PDF för .NET , kan du omvandla XPS-filformat till PPTX. Efter det, genom att använda Presentation Processing API Aspose.Slides for .NET , kan du konvertera PPTX till XAML.

.NET API för att konvertera XPS till XAML

  1. Öppna XPS-filen med klassen Document
  2. Konvertera XPS till PPTX genom att använda metoden Save
  3. Ladda PPTX-fil genom att använda klassen Presentation
  4. Spara dokumentet i XAML-format med metoden Save och ställ in “Xaml” som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .


Document document = new Document("input.xps");
 
document.Save("PptxOutput.pptx", SaveFormat.Pptx); 

Presentation presentation = new Presentation("PptxOutput.pptx");

presentation.Save("output.xaml", SaveFormat.Xaml);   

Hämta XMP-metadata från XPS-fil via .NET

När du konverterar XPS till XAML kan du behöva extra XMP-metadatainformation för att prioritera din batchkonverteringsprocess. Till exempel kan du hämta och sortera dina konverteringsdokument baserat på skapandedatum och bearbeta dokumenten därefter. Aspose.PDF för .NET låter dig komma åt en XPS-fils XMP-metadata. För att få en XPS-fils metadata kan du skapa ett Document -objekt och öppna XPS-inmatningsfilen. Efter det kan du hämta filens metadata med egenskapen Metadata .


Document doc = new Document("input.xps");

Console.WriteLine(doc.Metadata["xmp:CreateDate"]);
Console.WriteLine(doc.Metadata["xmp:Nickname"]);
Console.WriteLine(doc.Metadata["xmp:CustomProperty"]);

Skapa skrivskyddad XAML-fil via .NET

Genom att använda Aspose.Slides for .NET API kan du förbättra funktionerna i din konverteringsapplikation ytterligare. En av funktionerna kan vara att skapa din utdatafil skrivskyddad för att öka säkerheten. API:et låter dig ställa in din XAML-fil till Read-Only, vilket innebär att användare (efter att de har öppnat presentationen) ser Read-Only-rekommendationen.


Presentation presentation = new Presentation("PptxOutput.pptx");

presentation.ProtectionManager.ReadOnlyRecommended = true;

presentation.Save("output.xaml", SaveFormat.Xaml);     

Utforska XPS konverteringsalternativ med .NET

Konvertera XPSs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera XPSs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera XPSs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera XPSs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera XPSs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera XPSs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera XPSs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera XPSs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera XPSs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera XPSs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera XPSs till PS (PostScript File)
Konvertera XPSs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera XPSs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera XPSs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera XPSs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera XPSs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera XPSs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera XPSs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera XPSs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera XPSs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera XPSs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera XPSs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera XPSs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera XPSs till SWF (Shockwave Flash Movie)
Konvertera XPSs till APNG (Animated Portable Network Graphics)
Konvertera XPSs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera XPSs till DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Konvertera XPSs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera XPSs till DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Konvertera XPSs till EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Konvertera XPSs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera XPSs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera XPSs till MD (Markdown Language)
Konvertera XPSs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera XPSs till PSD (Photoshop Document)