C# API för att rendera XPS till XLSB

Exportera XPS-fil till XLSB via C# utan att använda Microsoft® Excel eller Adobe® Acrobat Reader

 

Genom att använda Aspose.Total for .NET kan du enkelt konvertera XPS-filer till XLSB inom alla .NET-, C#-, ASP.NET- och VB.NET-applikationer. För det första, genom att använda Aspose.PDF för .NET , kan du exportera XPS till XLSX. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, kan du konvertera XLSX till XLSB.

.NET API för att konvertera XPS till XLSB

  1. Öppna XPS-filen med klassen Document
  2. Konvertera XPS till XLSX genom att använda metoden Save
  3. Ladda XLSX-dokument med hjälp av klassen Arbetsbok
  4. Spara dokumentet i XLSB-format med metoden Save och ställ in “Xlsb” som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Konvertera skyddad XPS till XLSB via C#

Om ditt XPS-dokument är lösenordsskyddat kan du inte konvertera det till XLSB utan lösenordet. Med hjälp av API:et kan du först öppna det skyddade dokumentet med ett giltigt lösenord och konvertera det efter det. För att öppna den krypterade filen kan du initiera en ny instans av klassen Document och skicka filnamnet och lösenordet som argument.

Konvertera XPS-fil till XLSB med vattenstämpel via C#

När du konverterar XPS-fil till XLSB, kan du också lägga till vattenstämpel till ditt utdata XLSB-filformat. För att lägga till en vattenstämpel kan du skapa ett nytt Workbook-objekt och öppna det konverterade XLSX-dokumentet, välja Worksheet via dess index, skapa en Shape och använda dess AddTextEffect-funktion. Efter det kan du spara ditt XLSX-dokument som XLSB med vattenstämpel.