C# API för att rendera XPS till XLT

Exportera XPS-fil till XLT via C# utan att använda Microsoft® Excel eller Adobe® Acrobat Reader

 

Genom att använda Aspose.Total for .NET kan du enkelt konvertera XPS-filer till XLT inom alla .NET-, C#-, ASP.NET- och VB.NET-applikationer. För det första, genom att använda Aspose.PDF för .NET , kan du exportera XPS till XLSX. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, kan du konvertera XLSX till XLT.

.NET API för att konvertera XPS till XLT

  1. Öppna XPS-filen med klassen Document
  2. Konvertera XPS till XLSX genom att använda metoden Save
  3. Ladda XLSX-dokument med hjälp av klassen Arbetsbok
  4. Spara dokumentet i XLT-format med metoden Save och ställ in “Xlt” som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Konvertera skyddad XPS till XLT via C#

Om ditt XPS-dokument är lösenordsskyddat kan du inte konvertera det till XLT utan lösenordet. Med hjälp av API:et kan du först öppna det skyddade dokumentet med ett giltigt lösenord och konvertera det efter det. För att öppna den krypterade filen kan du initiera en ny instans av klassen Document och skicka filnamnet och lösenordet som argument.

Konvertera XPS-fil till XLT med vattenstämpel via C#

När du konverterar XPS-fil till XLT, kan du också lägga till vattenstämpel till ditt utdata XLT-filformat. För att lägga till en vattenstämpel kan du skapa ett nytt Workbook-objekt och öppna det konverterade XLSX-dokumentet, välja Worksheet via dess index, skapa en Shape och använda dess AddTextEffect-funktion. Efter det kan du spara ditt XLSX-dokument som XLT med vattenstämpel.

Utforska XPS konverteringsalternativ med .NET

Konvertera XPSs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera XPSs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera XPSs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera XPSs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera XPSs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera XPSs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera XPSs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera XPSs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera XPSs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera XPSs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera XPSs till PS (PostScript File)
Konvertera XPSs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera XPSs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera XPSs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera XPSs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera XPSs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera XPSs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera XPSs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera XPSs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera XPSs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera XPSs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera XPSs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera XPSs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera XPSs till SWF (Shockwave Flash Movie)
Konvertera XPSs till APNG (Animated Portable Network Graphics)
Konvertera XPSs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera XPSs till DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Konvertera XPSs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera XPSs till DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Konvertera XPSs till EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Konvertera XPSs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera XPSs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera XPSs till MD (Markdown Language)
Konvertera XPSs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)

Vad är XPS filformatet

XPS är ett filformat som representerar ett dokument med fast layout, som inkluderar dokumentinnehåll och utskriftsinställningar. XPS-filer är baserade på XML Paper Specification, som utvecklats av Microsoft. XPS-filer liknar PDF-filer, men de stöds inte lika mycket av mjukvara och hårdvara.

Läs mera

Vad är XLT filformatet

En Excel-mall är en fil som har skapats i Excel som innehåller ett fördesignat kalkylblad. Detta kalkylblad kan användas som utgångspunkt för en ny arbetsbok, eller det kan användas som en mall som ska användas om och om igen för att skapa nya arbetsböcker med samma design. När du öppnar en ny arbetsbok i Excel får du möjlighet att välja mellan en mängd olika mallar, eller så kan du välja en tom arbetsbok. Om du väljer att använda en mall fylls kalkylbladet med platshållarinnehåll som du kan ersätta med dina egna data. Mallar kan skapas i Excel genom att spara en arbetsbok som en .xlt-fil. Denna filtyp kan endast öppnas i Excel; det kan inte öppnas i något annat program. När du öppnar en .xlt-fil kommer Excel att skapa en ny arbetsbok baserad på mallen. Du kan också ladda ner Excel-mallar från internet. Dessa mallar kan öppnas i Excel precis som alla andra arbetsböcker. Om du vill skapa din egen mall kan du göra det genom att följa dessa steg:1. Skapa en ny arbetsbok i Excel.2. Designa kalkylbladet så som du vill att det ska se ut.3. Spara arbetsboken som en .xlt-fil.4. Placera .xlt-filen i mappen mallar på din dator.5. Öppna Excel och välj Arkiv > Ny.6. Välj din mall från listan över tillgängliga mallar.7. Ange de data du vill inkludera i arbetsboken.8. Spara arbetsboken med ett nytt namn.

Läs mera