Filformatskonvertering med PHP

Konvertera Microsoft® Office Excel- och PowerPoint-bilder till olika andra format inklusive bilder, HTML och PDF utan att använda någon annan programvara.

 

PHP Total Library påskyndar utvecklingen av dokumenthanteringslösningar, speciellt Excel- och PowerPoint-dokument från grunden eller förbättrar befintliga applikationer för att hantera dokumentmanipulation med lätthet. API hanterar inte bara Microsoft Powerpoint- och Excel-dokument utan konverterar även PDF-, HTML-, TIFF-, JPG-, PNG-, BMP-filer. Det är en komplett uppsättning av Excel- och Powerpoint-dokumenthanterings- och manipulationslösningar API:er utan några mjukvaruberoenden. Programmerare kan enkelt manipulera och konvertera Excel- och Powerpoint-dokument mellan de mest populära formaten inom alla PHP-baserade applikationer.

Konvertera Excel till HTML

Total API stöder interkonvertering av Microsoft Excel-format samt kan konvertera Excel till PDF, HTML och bilder. Konverteringsprocessen är enkel. Importera de nödvändiga biblioteken för Aspose.Cells och Java Bridge. Dessa bibliotek kommer att användas för att komma åt Excel-arbetsboken och hantera konverteringen. Skapa en ny instans av klassen Workbook som representerar den Excel-arbetsbok du vill konvertera. Anropa bara metoden Spara med målformat och SaveFormat-uppräkning som parametrar. Det är så enkelt.

PHP - Excel till HTML-konvertering

 

Konvertera Powerpoint till bilder

API stöder konvertering av Popwerpoint-bilder till bilder JPEG, PNG, BMP, TIFF och GIF. För förnätning till bildkonvertering, låt oss betrakta JPG-bilden som målfil. Processen är att importera de nödvändiga biblioteken för Aspose.Slides och Java Bridge. Dessa bibliotek kommer att användas för att komma åt presentationen och hantera konverteringen. Skapa en ny instans av klassen Presentation, som representerar den PowerPoint-presentation du vill konvertera. Fortsätt sedan med en slinga för att iterera genom varje bild i den laddade presentationen och konvertera dem till bilder. Slutligen, se till att det städas ordentligt genom att kassera presentationsobjektet för att frigöra resurser.

PHP - Konvertering av presentation till bild