Dokumentkonvertering med Python API:er

Konvertera Microsoft® Office Word, PDF, bilder och olika andra format med Aspose.Words för Python via .NET.

 

Total Python APIs påskyndar utvecklingen av dokumentautomatiseringslösningar från grunden eller förbättrar befintliga applikationer för att skapa, redigera eller konvertera dokument, presentationer, e-postmeddelanden och 3D-filer. Python API hanterar inte bara Microsoft Office Word och presentationsbilder utan hanterar även PDF, HTML, bilder och e-postfiler och mycket mer. API är inte beroende av någon programvara och är en komplett uppsättning dokumenthanterings- och manipuleringslösningar.

Konvertera Microsoft Word till PDF

Total Python API stöder flera konverteringar av format som Microsoft Word till PDF, Bilder, Markdown och HTML. API gör processen att konvertera Word-dokument till PDF enkel med kvalitetsutdata så nära dokumentet som DOC, DOCX-fil. Processen är att ladda DOC- eller DOCX-filen till objektet Document och anropa save .aspose.com/words/python-net/aspose.words/document/save/) med mål-PDF-format tillsammans med dess katalogsökväg. Det är så enkelt. Om det finns behov av att specificera PDF-standarder som PDF 1.7 eller 1.5, tillhandahåller API PdfComplaince uppräkning, för inställning PdfSaveOptions() .

Python - Konvertering av Word till PDF

Konvertering av Microsoft Word till bilder

Word to Images Conversion är en antorfunktion i Python API. Förutom bara konvertering kan man enkelt ställa in olika sparalternativ såsom ljusstyrka, kontrast, horisontell och vertikal upplösning etc. Processen är att ladda dokumentet via Document-objekt och sedan anropa sparmetoden med önskad bildfilsexponering med angiven sökväg. För att ange olika sparalternativ tillhandahåller API ImageSaveOptions , FixedPageSaveOptions eller SaveOptions klasser kan vara används i det önskade scenariot. Nedan kodexempel visar hur man skapar en förhandsvisning av den första dokumentsidan med tillämpning av några ytterligare inställningar.

Python - Konvertering av Word till bild

Konvertera Microsoft PowerPoint till Word

Python API stöder konvertering av Microsoft PowerPoint PPT / PPTX till Word DOC / DOCX-filer. Två API:er Aspose.Slides for Python via .NET och Aspose.Words for Python via .NET som används för att utföra denna konvertering. Ladda PPT/PPTX-filen med Presentation . Hämta klassobjektet Words Document. Iterera genom varje bild, genererar och infogar bildbild och infoga sedan bildtexten genom att iterera genom bildernas former.

Python - PowerPoint-bilder till Word-konvertering

 

E-post till Word, PDF, HTML och bildkonvertering

För e-postfiler som konverteras till PDF, Word, Bilder och HTML, utför Email Python API Aspose.Email for Python via .NET konverteringen. API laddar källfilen i dess objektmodell och anropar Save-metoden med relevanta parametrar.

Python - E-postfiler till Word-konvertering