Konvertera EMAIL till DOT med Python

EMAIL till DOT-konvertering i dina Python-applikationer utan att installera Microsoft Word® eller Outlook.

 

För en Python-utvecklare, vem försöker lägga till en EMAIL till DOT-konverteringsfunktion i applikationen? Aspose.Total for Python via .NET API kan hjälpa till att automatisera konverteringsprocessen. Det är ett komplett paket med olika API:er som hanterar olika format inklusive e-post, bilder och Microsoft Word-format. Aspose.Words for Python via .NET och Aspose.Email for Python via .NET API:er som är en del av Aspose.Total for Python via .NET -paketet gör denna konvertering enkel med Python. Det är en process i två steg, först ladda e-post och rendera den till HTML via Aspose.Email for Python via .NET . För det andra ladda den konverterade HTML-koden med Aspose.Words for Python via .NET och spara den i DOT-format.

Hur man konverterar EMAIL till DOT i Python

  • Öppna käll-EMAIL-filen med klassen MailMessage.load
  • Anropa “spara”-metoden samtidigt som du anger utdata-HTML-filsökväg och relevanta HTML-sparaalternativ som parameter. Så din EMAIL-fil konverteras till HTML på den angivna sökvägen
  • Ladda nu den sparade HTML-filen med Document
  • Anropa sparmetoden med relevant filsökväg. Så äntligen konverteras EMAIL

Konverteringskrav

  • För EMAIL till DOT-konvertering krävs Python 3.5 eller senare
  • Referera till API:er inom projektet direkt från PyPI ( Aspose.Words och Aspose.Email )
  • Eller använd följande pip-kommando pip install aspose.words och pip install Aspose.Email-for-Python-via-NET
  • Dessutom, Microsoft Windows eller Linux-baserade operativsystem (se mer för Words och Email ) och för Linux kontrollera ytterligare krav för gcc och libpython och följ steg för steg instruktioner INSTALL
 

Spara EMAIL till DOT i Python

 

Explore EMAIL Conversion Options with Python

Konvertera EMAILs till BMP (Bitmap Image File)
Konvertera EMAILs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera EMAILs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera EMAILs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera EMAILs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera EMAILs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera EMAILs till EMF (Enhanced Metafile Format)
Konvertera EMAILs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera EMAILs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera EMAILs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera EMAILs till JPEG (Joint Photographic Expert Group)
Konvertera EMAILs till MD (Markdown Language)
Konvertera EMAILs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera EMAILs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera EMAILs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera EMAILs till PDF (Portable Document Format)
Konvertera EMAILs till PNG (Portable Network Graphic)
Konvertera EMAILs till PS (PostScript File)
Konvertera EMAILs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera EMAILs till SVG (Scalar Vector Graphics)
Konvertera EMAILs till TIFF (Tagged Image File Format)
Konvertera EMAILs till WORD (WordProcessing File Formats)
Konvertera EMAILs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera EMAILs till XPS (XML Paper Specifications)

Vad är EMAIL filformatet

En e-postfil har ett specifikt format som känns igen av e-postprogram. Formatet innehåller en rubrik och en brödtext, som är åtskilda av en tom rad. Rubriken innehåller avsändarens e-postadress, mottagarens e-postadress, ämnet för e-postmeddelandet och datum och tid då e-postmeddelandet skickades. E-postmeddelandet innehåller själva meddelandet. E-postfiler kan vara antingen i vanlig text eller HTML-format. HTML-e-postmeddelanden är vanligare nuförtiden, eftersom de kan innehålla bilder och annan formatering.

Vad är DOT filformatet

DOT är ett filformat som används av Microsoft Word och andra ordbehandlingsprogram för att lagra dokument. DOT-filer liknar DOC-filer, men de sparas i ett annat format som inte är kompatibelt med DOC-filer. DOT-filer sparas i ett textbaserat format som kan öppnas och redigeras i vilken textredigerare som helst. DOT-filer kan konverteras till DOC-filer med en rad olika metoder, men den vanligaste metoden är att använda ett ordbehandlingsprogram som kan läsa DOT-filer.