Konvertera PDF till MHTML med Python

PDF till MHTML, HtmlFixed och HTML-konvertering i dina Python-applikationer utan att installera Microsoft Word®.

 

För en Python-utvecklare, som försöker lägga till en konverteringsfunktion för PDF till MHTML (Web archive format) eller HTMLFixed, vill spara dokumentet i HTML-format med hjälp av absolut placerade element i applikationen. Aspose.Total for Python via .NET API kan hjälpa till att automatisera konverteringsprocessen. Det är ett komplett paket med olika API:er som hanterar olika format.

Vi använder Aspose.Words for Python via .NET API som är en del av Aspose.Total for Python via .NET Package för att lägga till PDF till MHTML-konverteringsfunktionen. Om PDF-filen är enkel är det bara två rader kod. Ladda PDF-filen och anropa sparmetoden med lämplig filsökväg tillsammans med SaveFormat-uppräkning som MHTML eller HTML_FIXED. Men om det finns ett behov av att återställa dokumentmodellen så nära den ursprungliga, så finns det behov av att spara lite extra information i det resulterande dokumentet som kallas tur- och returinformation.

Hur Konvertera PDF till MHTML i Python

  • Ladda käll-PDF-fil med Document -klassen
  • Skapa instansen av HtmlSaveOptions
  • Ställ in export_roundtrip_information som Sant
  • Ange SaveFormat som MHTML
  • Anropa ‘spara’-metoden samtidigt som du anger sökvägen för utdatafilen och SaveFormat som parametrar. Så din PDF-fil konverteras till MHTML på den angivna sökvägen.

Konverteringskrav

  • För konvertering av PDF till MHTML eller HtmlFixed format krävs Python 3.5 eller senare
  • Referera API:er inom projektet direkt från PyPI ( Aspose.Words )
  • Eller använd följande pip-kommandon pip install aspose.words
  • Dessutom, Microsoft Windows eller Linux-baserade OS (se mer för Words ) och för Linux kontrollera ytterligare krav för gcc och libpython och följ steg-för-steg-instruktionerna INSTALL
 

Spara PDF till MHTML i Python - Enkelt

 
 

PDF till MHTML-konvertering i Python

 

Explore PDF Conversion Options with Python

Konvertera PDFs till EML (E-Mail Message)
Konvertera PDFs till EMLX (Apple Mail Message)
Konvertera PDFs till ICS (Calendar File)
Konvertera PDFs till MBOX (Email Mailbox File)
Konvertera PDFs till MSG (Outlook Message Item File)
Konvertera PDFs till OFT (Outlook File Template)
Konvertera PDFs till OST (Outlook Offline Data File)
Konvertera PDFs till PST (Outlook Personal Information Store File)