Konvertera WORD till MHTML med Python

WORD till MHTML, HtmlFixed och HTML-konvertering i dina Python-applikationer utan att installera Microsoft Word®.

 

För en Python-utvecklare, som försöker lägga till en konverteringsfunktion för WORD till MHTML (Web archive format) eller HTMLFixed, vill spara dokumentet i HTML-format med hjälp av absolut placerade element i applikationen. Aspose.Total for Python via .NET API kan hjälpa till att automatisera konverteringsprocessen. Det är ett komplett paket med olika API:er som hanterar olika format.

Vi använder Aspose.Words for Python via .NET API som är en del av Aspose.Total for Python via .NET Package för att lägga till WORD till MHTML-konverteringsfunktionen. Om WORD-filen är enkel är det bara två rader kod. Ladda WORD-filen och anropa sparmetoden med lämplig filsökväg tillsammans med SaveFormat-uppräkning som MHTML eller HTML_FIXED. Men om det finns ett behov av att återställa dokumentmodellen så nära den ursprungliga, så finns det behov av att spara lite extra information i det resulterande dokumentet som kallas tur- och returinformation.

Hur Konvertera WORD till MHTML i Python

  • Ladda käll-WORD-fil med Document -klassen
  • Skapa instansen av HtmlSaveOptions
  • Ställ in export_roundtrip_information som Sant
  • Ange SaveFormat som MHTML
  • Anropa ‘spara’-metoden samtidigt som du anger sökvägen för utdatafilen och SaveFormat som parametrar. Så din WORD-fil konverteras till MHTML på den angivna sökvägen.

Konverteringskrav

  • För konvertering av WORD till MHTML eller HtmlFixed format krävs Python 3.5 eller senare
  • Referera API:er inom projektet direkt från PyPI ( Aspose.Words )
  • Eller använd följande pip-kommandon pip install aspose.words
  • Dessutom, Microsoft Windows eller Linux-baserade OS (se mer för Words ) och för Linux kontrollera ytterligare krav för gcc och libpython och följ steg-för-steg-instruktionerna INSTALL
 

Spara WORD till MHTML i Python - Enkelt

 
 

WORD till MHTML-konvertering i Python

 

Explore WORD Conversion Options with Python

Konvertera WORDs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera WORDs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera WORDs till EML (E-Mail Message)
Konvertera WORDs till EMLX (Apple Mail Message)
Konvertera WORDs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera WORDs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera WORDs till MBOX (Email Mailbox File)
Konvertera WORDs till MSG (Outlook Message Item File)
Konvertera WORDs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera WORDs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera WORDs till OFT (Outlook File Template)
Konvertera WORDs till OST (Outlook Offline Data File)
Konvertera WORDs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera WORDs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera WORDs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera WORDs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera WORDs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera WORDs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera WORDs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera WORDs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera WORDs till PPTX (Open XML presentation Format)
Konvertera WORDs till PST (Outlook Personal Information Store File)
Konvertera WORDs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera WORDs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera WORDs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera WORDs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera WORDs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera WORDs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera WORDs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera WORDs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera WORDs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)