Konvertera WORDML till MHTML med Python

WORDML till MHTML, HtmlFixed och HTML-konvertering i dina Python-applikationer utan att installera Microsoft Word®.

 

För en Python-utvecklare, som försöker lägga till en konverteringsfunktion för WORDML till MHTML (Web archive format) eller HTMLFixed, vill spara dokumentet i HTML-format med hjälp av absolut placerade element i applikationen. Aspose.Total for Python via .NET API kan hjälpa till att automatisera konverteringsprocessen. Det är ett komplett paket med olika API:er som hanterar olika format.

Vi använder Aspose.Words for Python via .NET API som är en del av Aspose.Total for Python via .NET Package för att lägga till WORDML till MHTML-konverteringsfunktionen. Om WORDML-filen är enkel är det bara två rader kod. Ladda WORDML-filen och anropa sparmetoden med lämplig filsökväg tillsammans med SaveFormat-uppräkning som MHTML eller HTML_FIXED. Men om det finns ett behov av att återställa dokumentmodellen så nära den ursprungliga, så finns det behov av att spara lite extra information i det resulterande dokumentet som kallas tur- och returinformation.

Hur Konvertera WORDML till MHTML i Python

  • Ladda käll-WORDML-fil med Document -klassen
  • Skapa instansen av HtmlSaveOptions
  • Ställ in export_roundtrip_information som Sant
  • Ange SaveFormat som MHTML
  • Anropa ‘spara’-metoden samtidigt som du anger sökvägen för utdatafilen och SaveFormat som parametrar. Så din WORDML-fil konverteras till MHTML på den angivna sökvägen.

Konverteringskrav

  • För konvertering av WORDML till MHTML eller HtmlFixed format krävs Python 3.5 eller senare
  • Referera API:er inom projektet direkt från PyPI ( Aspose.Words )
  • Eller använd följande pip-kommandon pip install aspose.words
  • Dessutom, Microsoft Windows eller Linux-baserade OS (se mer för Words ) och för Linux kontrollera ytterligare krav för gcc och libpython och följ steg-för-steg-instruktionerna INSTALL
 

Spara WORDML till MHTML i Python - Enkelt

 
 

WORDML till MHTML-konvertering i Python

 

Explore WORDML Conversion Options with Python

Konvertera WORDMLs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera WORDMLs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera WORDMLs till EMLX (Apple Mail Message)
Konvertera WORDMLs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera WORDMLs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till MBOX (Email Mailbox File)
Konvertera WORDMLs till MSG (Outlook Message Item File)
Konvertera WORDMLs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera WORDMLs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till OFT (Outlook File Template)
Konvertera WORDMLs till OST (Outlook Offline Data File)
Konvertera WORDMLs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera WORDMLs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera WORDMLs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera WORDMLs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera WORDMLs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera WORDMLs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera WORDMLs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera WORDMLs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera WORDMLs till PPTX (Open XML presentation Format)
Konvertera WORDMLs till PST (Outlook Personal Information Store File)
Konvertera WORDMLs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera WORDMLs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera WORDMLs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera WORDMLs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera WORDMLs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera WORDMLs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera WORDMLs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)

Vad är WORDML filformatet

Microsoft Word 2003 använder ett proprietärt dokumentformat som kallas WordprocessingML. Det här formatet är en delmängd av XML och använder ett anpassat XML-schema. Schemat är utformat för att lagra all information i ett Word-dokument, inklusive text, formatering, bilder och annat innehåll. WordprocessingML är designad för att vara både läsbar för människor och maskinläsbar. Detta innebär att det är lätt för människor att läsa och redigera WordprocessingML-dokument med hjälp av en textredigerare, och det är också lätt för datorer att bearbeta och konvertera WordprocessingML-dokument till andra format. WordprocessingML är en öppen standard, vilket innebär att vem som helst kan utveckla mjukvara som kan läsa och skriva detta format. Detta har lett till utvecklingen av ett antal öppen källkodsprogram som kan läsa och skriva WordprocessingML-dokument, såsom OpenOffice.org och LibreOffice. Microsoft Word är det populäraste ordbehandlingsprogrammet i världen och WordprocessingML är det populäraste XML- baserat ordbehandlingsformat.

Vad är MHTML filformatet

MHTML, förkortning för MIME HTML, är ett webbsidearkivformat som används för att kombinera resurser som vanligtvis representeras av externa länkar (som bilder, Flash-animationer, Java-applets och ljudfiler) med HTML-kod till en enda fil. Den resulterande filen kan sparas och öppnas av webbläsare.MHTML stöds av de flesta större webbläsare, inklusive Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox och Opera. Safari har begränsat stöd för MHTML. När en webbsida sparas som en MHTML-fil kodas HTML-koden och resurserna vanligtvis med MIME-typen multipart/related. Denna typ av kodning är nödvändig för att upprätthålla korrekt sekvens av HTML-koden och resurserna när de kombineras till en enda fil. MHTML-formatet används ofta för att arkivera webbsidor eller för att distribuera webbsidor som behöver ses offline.