Konvertera WORDML till PST med Python

WORDML till PST-konvertering i dina Python-applikationer utan att installera Microsoft Word® eller Outlook.

 

För en Python-utvecklare, vem försöker lägga till en WORDML till PST-konverteringsfunktion i applikationen? Aspose.Total for Python via .NET API kan hjälpa till att automatisera konverteringsprocessen. Det är ett komplett paket med olika API:er som hanterar olika format inklusive e-post, bilder och Microsoft Word-format. Aspose.Words for Python via .NET och Aspose.Email for Python via .NET API:er som är en del av Aspose.Total for Python via .NET -paketet gör denna konvertering enkel med Python. Det är en process i två steg, ladda först WORDML-filen och rendera den till HTML via Aspose.Words for Python via .NET . För det andra ladda den konverterade HTML-koden med Aspose.Email for Python via .NET och spara den i PST-format.

Hur man konverterar WORDML till PST i Python

  • Öppna käll-WORDML-filen med Document -klassen
  • Anropa “spara”-metoden samtidigt som du anger sökvägen till HTML-filens utdata och relevanta alternativ för HTML-spara som parameter. Så din WORDML-fil konverteras till HTML på den angivna sökvägen
  • Ladda nu den sparade HTML-filen med MailMessage.load
  • Anropa sparmetoden med relevant filsökväg. Så äntligen konverteras WORDML

Konverteringskrav

  • För WORDML till PST-konvertering krävs Python 3.5 eller senare
  • Referera till API:er inom projektet direkt från PyPI ( Aspose.Words och Aspose.Email )
  • Eller använd följande pip-kommando pip install aspose.words och pip install Aspose.Email-for-Python-via-NET
  • Dessutom, Microsoft Windows eller Linux-baserade operativsystem (se mer för Words och Email ) och för Linux kontrollera ytterligare krav för gcc och libpython och följ steg för steg instruktioner INSTALL
 

Spara WORDML till PST i Python

 

Explore WORDML Conversion Options with Python

Konvertera WORDMLs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera WORDMLs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera WORDMLs till EMLX (Apple Mail Message)
Konvertera WORDMLs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera WORDMLs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till MBOX (Email Mailbox File)
Konvertera WORDMLs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera WORDMLs till MSG (Outlook Message Item File)
Konvertera WORDMLs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera WORDMLs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till OFT (Outlook File Template)
Konvertera WORDMLs till OST (Outlook Offline Data File)
Konvertera WORDMLs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera WORDMLs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera WORDMLs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera WORDMLs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera WORDMLs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera WORDMLs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera WORDMLs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera WORDMLs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera WORDMLs till PPTX (Open XML presentation Format)
Konvertera WORDMLs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera WORDMLs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera WORDMLs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera WORDMLs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera WORDMLs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera WORDMLs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera WORDMLs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)

Vad är WORDML filformatet

Microsoft Word 2003 använder ett proprietärt dokumentformat som kallas WordprocessingML. Det här formatet är en delmängd av XML och använder ett anpassat XML-schema. Schemat är utformat för att lagra all information i ett Word-dokument, inklusive text, formatering, bilder och annat innehåll. WordprocessingML är designad för att vara både läsbar för människor och maskinläsbar. Detta innebär att det är lätt för människor att läsa och redigera WordprocessingML-dokument med hjälp av en textredigerare, och det är också lätt för datorer att bearbeta och konvertera WordprocessingML-dokument till andra format. WordprocessingML är en öppen standard, vilket innebär att vem som helst kan utveckla mjukvara som kan läsa och skriva detta format. Detta har lett till utvecklingen av ett antal öppen källkodsprogram som kan läsa och skriva WordprocessingML-dokument, såsom OpenOffice.org och LibreOffice. Microsoft Word är det populäraste ordbehandlingsprogrammet i världen och WordprocessingML är det populäraste XML- baserat ordbehandlingsformat.

Vad är PST filformatet

PST-formatet är ett filformat som används av Microsoft Outlook för att lagra e-postmeddelanden, kontakter, kalenderobjekt och annan data. PST-filer lagras vanligtvis på din dators hårddisk, och de kan också lagras på en nätverksenhet eller på en flyttbar lagringsenhet som en USB-enhet. PST-filer har ett antal fördelar jämfört med andra filformat:1. De är lätta att säkerhetskopiera och återställa.2. De kan vara lösenordsskyddade.3. De kan krypteras.4. De kan komprimeras, vilket sparar utrymme.5. De kan delas upp i flera filer, vilket gör dem lättare att hantera.6. De kan öppnas och visas utan att Outlook är installerat.7. De kan öppnas av andra e-postprogram, som Mozilla Thunderbird.8. De kan öppnas av textredigerare, vilket kan vara användbart för att visa eller redigera rådata i filen. PST-filer har också några nackdelar:1. De kan bli skadade, vilket kan leda till dataförlust.2. De kan vara stora, vilket kan göra att de går långsamt att öppna och stänga.3. De kan vara svåra att överföra till en annan dator.4. De kan vara svåra att öppna om du glömmer ditt lösenord. Om du använder Outlook är det en bra idé att säkerhetskopiera dina PST-filer regelbundet. På så sätt, om din PST-fil blir skadad, har du en säkerhetskopia som du kan använda för att återställa dina data.