Aspose.Total for Reporting Services

Reporting Services-tillägg för att leverera rapporter i Office-format

Exportera RDL- och RDLC-rapporter till formaten Word, Excel, PDF och PowerPoint och lägg till streckkoder till de exporterade dokumenten.

  Ladda ner gratis prövning
 
 

Aspose.Total for Reporting Services är en svit av renderingstillägg för Microsoft SQL Server Reporting Services, vilket gör att utvecklare enkelt kan exportera RDL-rapporter till Word, Excel, PowerPoint och PDF-dokumentformat. Du kan också förbättra arbetsflödet genom att lägga till streckkoderna i de exporterade dokumenten.

Aspose.Total for Reporting Services inkluderar följande renderingstillägg:

Aspose.Words for Reporting Services

Aspose.Words for Reporting Services

Aspose.Words for Reporting Services stöder export av RDL- och RDLC-rapporter som OOXML-, DOC-, RTF- och WordprocessingML-dokument inifrån Microsoft SQL Server Reporting Services såväl som i Microsoft Report Viewer.

Aspose.PDF for Reporting Services

Aspose.PDF for Reporting Services

Aspose.PDF for Reporting Services är en robust lösning som ger möjlighet att producera PDF-rapporter från Microsoft SQL Server Reporting Services. De flesta av RDL-rapportfunktionerna stöds så att utvecklarna kan generera PDF-rapporter av högsta kvalitet.

Aspose.Cells for Reporting Services

Aspose.Cells for Reporting Services

Aspose.Cells for Reporting Services låter dig leverera inbyggda Excel-rapporter från Microsoft SQL Server Reporting Services såväl som i de flesta populära versionerna av Microsoft Report Viewer.

Aspose.Slides for Reporting Services

Aspose.Slides for Reporting Services

Aspose.Slides for Reporting Services är den enda lösningen på marknaden för att generera rapporter i Microsoft PowerPoint-format från Microsoft SQL Server Reporting Services. RDL-rapportfunktioner som tabeller, matriser, diagram och bilder kan konverteras med hög kvalitet till presentationer eller bildspel.

Aspose.BarCode for Reporting Services

Aspose.BarCode for Reporting Services

Aspose.BarCode for Reporting Services är den mest omfattande lösningen för att rendera streckkodsbilder inom Microsoft SQL Server Reporting Services.

Avancerade funktioner i Reporting Services Rendering Extension

Exportera RDL- och RDLC-rapporter i formaten Word, Excel, PowerPoint och PDF

Skapa Excel-instrumentpaneler som innehåller diagram & Pivottabeller

High-fidelity-rendering & utskrift

Återge RDL-rapportdokument till PDF-format direkt från Reporting Services

Skapa innehållsförteckning, tabellförteckning eller figurlista för PDF-dokument

Skapa jämförelsediagram i RDL-rapporter & exportera till PowerPoint-format

Skapa RDL-rapporter med sidhuvuden, sidfötter, bilder, tabeller, textrutor och export

Skapa datacentrerade RDL-rapporter med underrapporter och exportera till PowerPoint-format

Skapa & skriva ut rapporter med streckkoder

Förbättra applikationens arbetsflöde genom att inkludera streckkodsfunktionalitet

Exportera rapporter till valfritt filformat som stöds av Reporting Services-versionen

Använd med Microsoft Report Viewer

Omfattande RDL-support

Aspose.Total for Reporting Services stöder fullt ut den kompletta RDL-specifikationen. Det betyder att du kan exportera vilken befintlig RDL-rapport som helst och den kommer att visas exakt enligt RDL-designen. Dessutom finns det inget behov av att använda en specifik rapportdesigner. Du kan använda vilken RDL-rapportdesigner som helst och rapporten kommer att exporteras precis som du designade den.

Aspose.Total for Reporting Services stöder följande RDL-element:

 • Diagram
 • Sidfötter
 • Rubriker
 • Bilder
 • Rader
 • Listor
 • Matriser
 • Sida
 • Rektanglar
 • Avsnitt
 • Stilar
 • Delrapporter
 • Tabeller
 • Textrutor

High Fidelity, identisk med rapportdesign

Aspose.Total for Reporting Services låter dig exportera RDL-rapporter till olika filformat med stor precision. De exporterade rapporterna har hög kvalitet, identisk med rapportdesignen.

Utöver det låter Aspose.Total for Reporting Service dig få redigerbara Microsoft Word-dokument, Microsoft PowerPoint-presentationer och Microsoft Excel-kalkylblad, som alla är helt identiska med den ursprungliga rapporten.

Lätt & Lättviktsinstallation

Installationspaketet för Aspose.Total for Reporting Services inkluderar MSI-installationsprogram för var och en av dess ingående renderingstillägg som kan installeras på datorer som kör Microsoft SQL Server Reporting Services (32-bitars och 64-bitars).

Varje renderingstillägg är lätt att distribuera eftersom det endast består av en .NET-sammansättning som är skriven helt i C#, CLS-kompatibel och som endast innehåller säker hanterad kod.