Aspose.Total  for SharePoint

SharePoint-appar för att manipulera filer

Konvertera och kombinera enkelt Word, Excel, PowerPoint, PDF, Outlook och många andra format i Microsoft SharePoint-appar.

  Ladda ner gratis prövning
 
 

Aspose.Total för SharePoint är en kombination av varje kompilerad SharePoint-app som erbjuds av Aspose. Det erbjuder utvecklare att enkelt konvertera och kombinera dokument inifrån Microsoft SharePoint, och stöder flera dokumentformat med high fidelity-konvertering.

Aspose.Total för SharePoint hjälper din organisation att ha en företagsdokumentförvaring på Windows SharePoint Services (WSS) eller Microsoft Office SharePoint Servers (MOSS) teknologier för att konvertera dokument som finns i SharePoint till en mängd olika dokumentformat som dina användare behöver dem i.

Aspose.Words for SharePoint

Aspose.Words for SharePoint

Aspose.Words för SharePoint hjälper din organisation att ha en företagsdokumentförvaring på Windows SharePoint Services (WSS) eller Microsoft Office SharePoint Servers (MOSS) teknologier för att konvertera dokument som finns i SharePoint till en mängd olika dokumentformat som dina användare behöver dem i.

Aspose.PDF for SharePoint

Aspose.PDF for SharePoint

Aspose.PDF för SharePoint ger dig möjligheten att konvertera listobjekt och wikisidor till Portable Document Format (PDF).

Aspose.Cells for SharePoint

Aspose.Cells for SharePoint

Aspose.Cells för SharePoint är en flexibel lösning för hantering av kalkylblad som gör det möjligt för utvecklare att konvertera Microsoft Excel-dokument inom Microsoft SharePoint och stödja flera dokumentformat utöver de ursprungliga formaten som stöds. Det hjälper dig också att distribuera företagskunskap genom att låta dig konvertera filer som finns i SharePoint till de format som dina användare behöver dem i.

Aspose.Email for SharePoint

Aspose.Email for SharePoint

Aspose.Email för SharePoint tillhandahåller en mängd funktioner, inklusive konvertering av meddelandefilformat, extrahering av e-postbilagor, e-postsynkronisering med e-postservrar och filöverföring till FTP-servern, direkt från Microsoft SharePoint-dokumentbiblioteket.

Aspose.Slides for SharePoint

Aspose.Slides for SharePoint

Aspose.Slides för SharePoint låter utvecklare läsa och konvertera PowerPoint-filer (PPT, POT, PPS, PPTX, POT och PPSX-format) i en SharePoint-applikation utan att använda Microsoft PowerPoint. Det riktar sig till SharePoint-utvecklare som behöver konvertera olika PowerPoint-filformat till PDF-, TIFF- eller XPS-format utan att förlora troheten. Det stöds för att fungera med WSS 3.0, MOSS 2007 och MOSS 2010.

Aspose.Imaging for SharePoint

Aspose.Imaging for SharePoint

Aspose.Imaging för SharePoint lägger till bildbehandlingskapacitet till SharePoint-lösningar. Den stöder konvertering mellan olika bildfilformat och bildredigering från Microsoft SharePoint Server 2010 och Microsoft SharePoint Foundation 2010.

Aspose.BarCode for SharePoint

Aspose.BarCode for SharePoint

Aspose.BarCode för SharePoint tillhandahåller en unik och robust app för att förbättra din SharePoints listor genom att använda detta streckkodssystem. Barcode SharePoint-appen stöder mer än 40 av de mest populära streckkodssymbologierna inklusive linjära, post- och 2D streckkoder.

Konvertera mellan flera populära dokumentformat, snabbt & Tillförlitligt

Aspose.Total för SharePoint är en svit med flera komponenter där enskild komponent stöder flera filformat. Om du har Aspose.Total för SharePoint installerat på din server kan du konvertera ett brett utbud av populära kontorsdokumentformat från ditt SharePoint-dokumentbibliotek.

Aspose.Total för SharePoint stöder följande filtyper.

  • Microsoft Word-dokument
  • Microsoft Excel spreadsheets
  • Microsoft PowerPoint-presentationer & bildspel
  • Microsoft Outlook-meddelanden

Dessutom stöder Aspose.Total för SharePoint:

  • Konvertering av Office-dokument till PDF & PDF/A
  • Interkonvertering av bildformat

Flera konverteringsalternativ

Aspose.Total för SharePoint erbjuder att konvertera filer i undermappar, sammanfoga dokument, ändra målmapp och skriva över befintliga dokument i målmappar.

Tillgänglighet för Public API för anpassade SharePoint-lösningar

Utvecklare som skapar sin egen SharePoint-lösning kan få tillgång till Aspose-konverteringsmotorn via offentliga API. Detta inkluderar alla filformat och konverteringsalternativ som stöds med både enstaka och flera filkonverteringar.