แสดงผล XPS เป็น CSV ในแอปพลิเคชัน C++

แปลง XPS เป็น CSV ในแอปพลิเคชัน C++ ดั้งเดิมโดยไม่ต้องใช้ Microsoft® Excel หรือ Adobe® Acrobat Reader

 

การแปลง XPS เป็น CSV ใน C++ ผ่าน Aspose.Total for C++ ไลบรารีอัตโนมัติของรูปแบบไฟล์เป็นกระบวนการสองขั้นตอนง่ายๆ ในขั้นตอนแรก คุณสามารถส่งออก XPS ไปยัง XLSX ได้โดยใช้ Aspose.PDF for C++ หลังจากนั้นโดยใช้ Aspose.Cells for C++ API การเขียนโปรแกรมสเปรดชีต คุณสามารถแปลง XLSX เป็น CSV

C++ API เพื่อแปลง XPS เป็น CSV

  1. เปิดไฟล์ XPS โดยใช้ Document class reference
  2. แปลง XPS เป็น XLSX โดยใช้ฟังก์ชันสมาชิก Save
  3. โหลดเอกสาร XLSX โดยใช้ IWorkbook การอ้างอิงคลาส
  4. บันทึกเอกสารในรูปแบบ CSV โดยใช้ฟังก์ชันสมาชิก Save

ข้อกำหนดการแปลง

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น ติดตั้ง nuget Aspose.Total.Cpp หรือผ่าน Package Manager Console ของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.Total.Cpp

หรือรับตัวติดตั้ง MSI แบบออฟไลน์หรือ DLL ในไฟล์ ZIP จาก ดาวน์โหลด

รับหรือตั้งค่าข้อมูลไฟล์ XPS ผ่าน C++

Aspose.PDF for C++ ยังช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร XPS ของคุณและช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลก่อนกระบวนการแปลงของคุณ ในการรับข้อมูลเฉพาะไฟล์ของไฟล์ XPS ก่อนอื่นคุณต้องเรียกใช้เมธอด get_Info() ของ Document คลาส เมื่อดึงวัตถุ DocumentInfo แล้ว คุณจะได้รับค่าของคุณสมบัติแต่ละรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัติโดยใช้วิธีการที่เกี่ยวข้องของคลาส DocumentInfo

บันทึกรูปแบบไฟล์ CSV เพื่อสตรีมผ่าน C++

Aspose.Cells for C++ อนุญาตให้บันทึกรูปแบบไฟล์ CSV เพื่อสตรีม ในการบันทึกไฟล์ไปยังสตรีม ให้สร้างวัตถุ MemoryStream หรือ FileStream และบันทึกไฟล์ไปยังวัตถุสตรีมนั้นโดยเรียก IWorkbook วิธีการ Save ของวัตถุ ระบุรูปแบบไฟล์ที่ต้องการโดยใช้การแจงนับ SaveFormat เมื่อเรียกใช้เมธอด Save

สำรวจ XPS ตัวเลือกการแปลงด้วย C++

แปลง XPS S TO DIF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล)
แปลง XPS S TO CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค)
แปลง XPS S TO FODS (สเปรดชีต OpenDocument Flat XML)
แปลง XPS S TO MD (ภาษามาร์กดาวน์)
แปลง XPS S TO ODP (รูปแบบการนำเสนอ OpenDocument)
แปลง XPS S TO ODS (OpenDocument สเปรดชีต)
แปลง XPS S TO OTP (รูปแบบมาตรฐาน OpenDocument)
แปลง XPS S TO POT (ไฟล์เทมเพลต Microsoft PowerPoint)
แปลง XPS S TO POTM (ไฟล์เทมเพลต Microsoft PowerPoint)
แปลง XPS S TO POTX (การนำเสนอเทมเพลต Microsoft PowerPoint)
แปลง XPS S TO POWERPOINT (ไฟล์นำเสนอ)
แปลง XPS S TO PPS (สไลด์โชว์ PowerPoint)
แปลง XPS S TO PPSM (สไลด์โชว์ที่เปิดใช้งานมาโคร)
แปลง XPS S TO PPSX (สไลด์โชว์ PowerPoint)
แปลง XPS S TO PPT (การนำเสนอพาวเวอร์พ้อยท์)
แปลง XPS S TO PPTM (ไฟล์นำเสนอที่เปิดใช้งานมาโคร)
แปลง XPS S TO SWF (ภาพยนตร์ Shockwave Flash)
แปลง XPS S TO SXC (สเปรดชีตคำนวณ StarOffice)
แปลง XPS S TO TSV (ค่าที่คั่นด้วยแท็บ)
แปลง XPS S TO TXT (เอกสารข้อความ)
แปลง XPS S TO XAML (ไฟล์ XAML)
แปลง XPS S TO XLAM (Add-in ที่เปิดใช้งานแมโครของ Excel)
แปลง XPS S TO XLSB (สมุดงานไบนารีของ Excel)
แปลง XPS S TO XLSM (สเปรดชีตที่เปิดใช้งานมาโคร)
แปลง XPS S TO XLT (เทมเพลต Excel 97 - 2003)
แปลง XPS S TO XLTM (เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโครของ Excel)
แปลง XPS S TO XLTX (เทมเพลต Excel)
แปลง XPS S TO DOCM (ไฟล์ Microsoft Word 2007 Marco)
แปลง XPS S TO DOT (ไฟล์เทมเพลต Microsoft Word)
แปลง XPS S TO DOTM (ไฟล์เทมเพลต Microsoft Word 2007+)
แปลง XPS S TO DOTX (ไฟล์เทมเพลต Microsoft Word)
แปลง XPS S TO FLATOPC (โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2003ML)
แปลง XPS S TO GIF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิก)
แปลง XPS S TO MARKDOWN (ภาษามาร์กอัปที่มีน้ำหนักเบา)
แปลง XPS S TO MHTML (ไมม์ HTML)
แปลง XPS S TO ODT (รูปแบบไฟล์ข้อความ OpenDocument)
แปลง XPS S TO OTT (เทมเพลต OpenDocument)
แปลง XPS S TO PCL (ภาษาคำสั่งของเครื่องพิมพ์)
แปลง XPS S TO PS (ไฟล์โพสต์สคริปต์)
แปลง XPS S TO RTF (รูปแบบ Rich Text)

XPS รูปแบบไฟล์คืออะไร

XPS ย่อมาจาก XML Paper Specification เป็นรูปแบบไฟล์ที่สร้างขึ้นโดย Microsoft เพื่อแสดงเอกสารที่มีเค้าโครงตายตัว ไฟล์ XPS มีเนื้อหาและการตั้งค่าการพิมพ์ของเอกสาร ทำให้เหมาะสำหรับการรักษาเค้าโครงและลักษณะของเอกสารในอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ

รูปแบบ XPS อ้างอิงจาก XML (eXtensible Markup Language) ภาษามาร์กอัปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการแสดงข้อมูลที่มีโครงสร้าง ไฟล์ XPS สรุปเนื้อหาของเอกสาร เช่น ข้อความ รูปภาพ กราฟิกแบบเวกเตอร์ และคำอธิบายประกอบ ในรูปแบบ XML ที่มีโครงสร้าง ซึ่งช่วยให้ตีความและแสดงองค์ประกอบภาพของเอกสารได้ง่าย

ไฟล์ XPS มีแนวคิดคล้ายกับไฟล์ PDF (Portable Document Format) โดยทั้งสองมีเป้าหมายเพื่อให้มีวิธีที่เชื่อถือได้ในการนำเสนอและแบ่งปันเอกสารในขณะที่รักษารูปแบบไว้ และเค้าโครง อย่างไรก็ตาม ไฟล์ PDF ได้รับการสนับสนุนที่กว้างขึ้นในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ทำให้ได้รับการยอมรับและใช้งานร่วมกันได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

หากต้องการดูและทำงานกับไฟล์ XPS Microsoft มี XPS Viewer ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Windows . แอพพลิเคชั่นและเครื่องมือของบริษัทอื่นยังรองรับการเปิด สร้าง และแปลงไฟล์ XPS อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับ PDF ช่วงของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่รองรับรูปแบบ XPS อาจมีจำกัดมากกว่า

CSV รูปแบบไฟล์คืออะไร

ไฟล์ CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) เป็นรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปในการจัดเก็บข้อมูลแบบตาราง ซึ่งคล้ายกับสเปรดชีตหรือฐานข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค โดยที่แต่ละแถวแสดงถึงระเบียน ไฟล์ CSV สามารถเปิดได้ในโปรแกรมแก้ไขข้อความ เช่น Microsoft Notepad หรือ Apple TextEdit ตลอดจนโปรแกรมสเปรดชีต เช่น Microsoft Excel หรือ Apple Numbers

เมื่อเปิดในโปรแกรมแก้ไขข้อความ ข้อมูล CSV จะแสดงในรูปแบบตาราง คั่นคอลัมน์ด้วยเครื่องหมายจุลภาค และแต่ละแถวคั่นด้วยบรรทัดใหม่ แถวแรกเรียกว่าแถวส่วนหัวประกอบด้วยชื่อคอลัมน์

ไฟล์ CSV ช่วยให้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ง่าย ข้อมูลสามารถส่งออกจากโปรแกรมสเปรดชีต เช่น Excel หรือ Numbers และบันทึกในรูปแบบ CSV ในทำนองเดียวกัน ไฟล์ CSV สามารถนำเข้าไปยังโปรแกรมเหล่านี้ ทำให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งได้

ไฟล์ CSV มีความยืดหยุ่นและความเข้ากันได้เนื่องจากโครงสร้างที่เรียบง่ายและเป็นสากล มีการใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการย้ายข้อมูล การแบ่งปันข้อมูลข้ามแพลตฟอร์ม และการรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ลักษณะที่ตรงไปตรงมาของไฟล์ CSV ทำให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับการจัดการ การวิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูลโดยทั้งมนุษย์และระบบคอมพิวเตอร์