Aspose.Total for .NET

API การจัดการรูปแบบไฟล์ .NET

จัดการ Word, Excel, PDF, PowerPoint, Outlook และรูปแบบไฟล์อื่นๆ อีกกว่า 100 รูปแบบจากภายในแอปพลิเคชัน .NET โดยไม่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์ใดๆ

  ดาวน์โหลดฟรีทดลอง
 
 

Aspose.Total สำหรับ .NET เป็นแพ็คเกจที่สมบูรณ์ที่สุดของ .NET File Format Automation API ทั้งหมดที่นำเสนอโดย Aspose ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง แก้ไข แสดงผล พิมพ์ และแปลงระหว่างรูปแบบไฟล์ยอดนิยมส่วนใหญ่ภายในแอปพลิเคชัน .NET, C#, ASP.NET และ VB.NET

Aspose.Total สำหรับ .NET มีรูปแบบไฟล์ API ต่อไปนี้สำหรับ .NET:

Aspose.Words for .NET

Aspose.Words for .NET

เป็น .NET API ขั้นสูงเพื่อแยกวิเคราะห์ไฟล์หลายไฟล์ได้โดยตรงภายในแอปพลิเคชัน .NET, iOS, macOS และ Android Aspose.Words for .NET เสนอให้นักพัฒนาแก้ไข สร้าง แสดงผล แปลง และพิมพ์เอกสารโดยไม่ต้องใช้ Microsoft Word รองรับ DOC, OOXML, RTF, HTML, OpenDocument, PDF, XPS, EPUB และอีกมากมาย

Aspose.PDF for .NET

Aspose.PDF for .NET

Aspose.PDF สำหรับ .NET คือการประมวลผลไฟล์ PDF และการแยกวิเคราะห์ API ช่วยให้แอปพลิเคชัน .NET สามารถอ่าน จัดการ และเขียนไฟล์ PDF โดยไม่ต้องพึ่งพา Adobe Acrobat นอกจากนี้ API ยังให้คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแปลงเอกสาร PDF เป็นหลายรูปแบบ ตลอดจนแปลงไฟล์ PDF เป็นภาพแรสเตอร์และเวกเตอร์ทั่วไป

Aspose.Cells for .NET

Aspose.Cells for .NET

Excel API ช่วยให้นักพัฒนาสามารถทำงานกับรูปแบบไฟล์สเปรดชีตในแอปพลิเคชัน .NET, iOS และ Android โดยไม่ต้องใช้ Microsoft Excel Aspose.Cells for .NET รองรับรูปแบบ Microsoft Excel หลักๆ ทั้งหมด รวมถึง XLS, XLSM, XLSX, XLTM/XLTX, HTML, CSV, ODS, Tab Delimited & SpreadsheetML

Aspose.Email for .NET

Aspose.Email for .NET

Aspose.Email สำหรับ .NET คือชุดของ .NET API เพื่อสร้าง จัดการ ส่ง และรับอีเมลจากภายในแอปพลิเคชันเว็บ ASP.NET บริการเว็บ หรือแอปพลิเคชัน Windows Email API ทำให้การทำงานกับไฟล์ Outlook ICS, PST, OST, EML, MSG และ MHT เป็นเรื่องง่ายมาก เช่นเดียวกับไฟล์ MBOX ที่เก็บข้อมูลของธันเดอร์เบิร์ด

Aspose.Slides for .NET

Aspose.Slides for .NET

Aspose.Slides for .NET เป็น API การประมวลผล PowerPoint แบบสแตนด์อโลนสำหรับอ่าน เขียน และจัดการงานนำเสนอและสไลด์ นักพัฒนาสามารถสร้าง แก้ไข คัดลอก แปลง เรนเดอร์ และพิมพ์รูปแบบไฟล์การนำเสนอ รวมถึง PPT, PPS, POT, PresentationML (OOXML, PPTX) และการนำเสนอ OpenDocument (ODP)

Aspose.Imaging for .NET

Aspose.Imaging for .NET

Aspose.Imaging for .NET เป็น API เกี่ยวกับภาพเพื่อสร้าง แก้ไข วาด หรือแปลงรูปภาพภายในแอปพลิเคชัน .NET นักพัฒนาสามารถบันทึกรูปภาพที่สร้างหรือแก้ไขในรูปแบบต่างๆ รวมถึง TIFF, GIF, BMP, JPEG, PNG และอื่นๆ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขรูปภาพ

Aspose.BarCode for .NET

Aspose.BarCode for .NET

Aspose.BarCode สำหรับ .NET API ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเพิ่มฟังก์ชันการสร้างบาร์โค้ดและการรับรู้ลงในแอปพลิเคชัน Microsoft .NET ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย รองรับ WinForms, ASP.NET และ .NET Compact Framework

Aspose.Diagram for .NET

Aspose.Diagram for .NET

Aspose.Diagram สำหรับ .NET คือ Visio API ที่มีคุณลักษณะหลากหลาย นักพัฒนาสามารถจัดการไดอะแกรมและแปลงไทล์ Visio เป็น PDF และรูปแบบไฟล์รูปภาพได้อย่างง่ายดาย Aspose.Diagram ยังใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงที่ให้บริการโดย Visio เพื่อจัดการเอกสาร Visio ที่เซิร์ฟเวอร์

Aspose.Tasks for .NET

Aspose.Tasks for .NET

Aspose.Tasks for .NET เป็น API การจัดการโครงการ .NET ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้แอปพลิเคชัน .NET สามารถอ่านเอกสาร Microsoft Project ในรูปแบบ MPP และ XML ควบคู่ไปกับการเขียนเอกสารโครงการในรูปแบบ XML โดยไม่ต้องใช้ Microsoft Project

Aspose.OCR for .NET

Aspose.OCR for .NET

Aspose.OCR สำหรับ .NET คือ API การรู้จำอักขระที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเพิ่มฟังก์ชัน OCR ให้กับแอปพลิเคชัน .NET ของตนได้ มีชุดคลาสอย่างง่ายในการจดจำอักขระจากรูปแบบรูปภาพที่ใช้บ่อยที่สุด

Aspose.Note for .NET

Aspose.Note for .NET

Aspose.Note for .NET API ช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถโต้ตอบกับไฟล์ Microsoft OneNote โดยทางโปรแกรม รองรับคุณสมบัติต่างๆ เช่น การโหลด การแปลง การสร้าง และการจัดการเนื้อหาของไฟล์ Microsoft OneNote โดยไม่ต้องใช้ไลบรารี่เพิ่มเติมหรือซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น

Aspose.CAD for .NET

Aspose.CAD for .NET

Aspose.CAD สำหรับ .NET ช่วยให้นักพัฒนาสามารถแปลงไฟล์ AutoCAD DWG และ DXF เป็นรูปแบบภาพ PDF, JPG, PNG, BMP, TIFF และ GIF เป็น API ดั้งเดิมและไม่ต้องติดตั้ง AutoCAD หรือซอฟต์แวร์อื่นใด

Aspose.3D for .NET

Aspose.3D for .NET

Aspose.3D for .NET เป็น 3D API ที่มีคุณลักษณะหลากหลายสำหรับนักพัฒนา .NET เพื่อเชื่อมต่อกับรูปแบบเอกสาร 3D โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลองและการแสดงผล 3 มิติเพิ่มเติม รองรับรูปแบบไฟล์ 3D ที่ใช้บ่อยที่สุด ซึ่งนักพัฒนาสามารถสร้าง อ่าน แปลง แก้ไข และควบคุมเนื้อหาของไฟล์ 3D ได้อย่างง่ายดาย

Aspose.HTML for .NET

Aspose.HTML for .NET

Aspose.HTML สำหรับ .NET ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง แก้ไข และแสดงหน้า HTML เป็นรูปแบบเค้าโครงคงที่ เช่น PDF และ XPS เป็นต้น และรูปแบบภาพแรสเตอร์จำนวนหนึ่งภายในแอปพลิเคชัน .NET ของคุณ

Aspose.GIS for .NET

Aspose.GIS for .NET

Aspose.GIS สำหรับ .NET ช่วยให้แอปพลิเคชัน .NET เข้าถึงและจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่ตามเวกเตอร์ เสนอให้อ่าน เขียน และแปลงรูปแบบข้อมูล GIS เช่น ESRI Shapefile & GeoJSON

Aspose.ZIP for .NET

Aspose.ZIP for .NET

Aspose.ZIP สำหรับ .NET API ช่วยให้นักพัฒนาสามารถบีบอัดเอกสารและไฟล์เก็บถาวรให้อยู่ในรูปแบบ zip รวมทั้งคลายการบีบอัดไฟล์ zip ไปยังไฟล์เก็บถาวรและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Aspose.Page for .NET

Aspose.Page for .NET

Aspose.Page for .NET ให้ความสามารถในการสร้าง แก้ไข และบันทึกเอกสาร XPS ที่มีอยู่และใหม่ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้แปลงไฟล์ PS, EPS และ XPS เป็นรูปแบบ PDF และรูปภาพ

Aspose.PSD for .NET

Aspose.PSD for .NET

Aspose.PSD สำหรับ .NET API ช่วยให้นักพัฒนาสามารถโหลดหรือสร้างไฟล์ Photoshop PSD และ PSB ได้ เช่นเดียวกับความสามารถในการจัดการเลเยอร์ ตรวจจับไฟล์ PSD ที่หย่อนคล้อย และแปลงไฟล์ Photoshop เป็นรูปแบบภาพแรสเตอร์

Aspose.OMR for .NET

Aspose.OMR for .NET

Aspose.OMR สำหรับ .NET เป็น API ที่ช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลที่มนุษย์ทำเครื่องหมายจากแบบฟอร์มเอกสาร เช่น แบบสำรวจ แบบสอบถาม เอกสารการสอบแบบเลือกตอบ และการทดสอบอื่นๆ จึงสามารถจดจำภาพที่สแกนและแม้แต่ภาพถ่ายได้อย่างแม่นยำ

Aspose.PUB for .NET

Aspose.PUB for .NET

Aspose.PUB สำหรับ .NET เป็น API ที่อนุญาตให้อ่านไฟล์ Microsoft Publisher และแปลงเป็นรูปแบบอื่น นอกจากนี้ API ยังอนุญาตให้ทำงานกับรูปแบบเอกสาร PUB โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปในรายละเอียดของโครงสร้างรูปแบบไฟล์พื้นฐานโดยไม่ต้องพึ่งพา Microsoft Publisher

Aspose.SVG for .NET

Aspose.SVG for .NET

Aspose.SVG สำหรับ .NET คือการประมวลผลรูปแบบไฟล์ SVG และการแยกวิเคราะห์ API ด้วยการควบคุมโหนดและคุณสมบัติ SVG อย่างสมบูรณ์ นักพัฒนาจึงสามารถแก้ไขโครงสร้างเอกสาร ลบและแทรกโหนด เปลี่ยนคุณสมบัติของโหนด และใช้ตัวกรองได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ API ยังสามารถแปลงไฟล์ SVG เป็น PDF และรูปแบบรูปภาพที่มีชื่อเสียงได้

Aspose.Finance for .NET

Aspose.Finance for .NET

Aspose.Finance for .NET คือ API การประมวลผลรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการเงิน สร้าง อ่าน และตรวจสอบรูปแบบ XBRL และ iXBRL ที่ใช้ในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ การวิเคราะห์ทางการเงิน และโซลูชันการรายงาน

Aspose.Drawing for .NET

Aspose.Drawing for .NET

Aspose.Drawing for .NET เป็นกราฟิก API ที่เหมือนกับ GDI+ สามารถรวมเข้ากับภาพวาดกราฟิกแบบเวกเตอร์ 2 มิติ เช่น เส้น เส้นโค้ง และตัวเลข ตลอดจนข้อความรูปแบบ muti บนภาพแรสเตอร์ได้อย่างง่ายดาย API รองรับรูปแบบรูปภาพที่ใช้กันทั่วไป

Aspose.Font for .NET

Aspose.Font for .NET

Aspose.Font สำหรับ .NET คือ API การจัดการแบบอักษรและการประมวลผล มันสามารถดำเนินการกับไฟล์ฟอนต์ได้อย่างง่ายดาย เช่น การโหลดฟอนต์จากดิสก์หรือสตรีม อ่านข้อมูลร่ายมนตร์และข้อมูลเมตริก รวมถึงตรวจจับสัญลักษณ์ละติน แสดงข้อความโดยใช้ฟอนต์ร่ายมนตร์ และอื่นๆ

Aspose.TeX for .NET

Aspose.TeX for .NET

Aspose.TeX สำหรับ .NET คือ API การจัดพิมพ์ไฟล์ TeX มันสามารถพิมพ์ไฟล์ TeX เพื่อรับเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น XPS, PDF, PNG, JPEG, TIFF และ BMP ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีการสร้างรูปแบบ TeX แบบกำหนดเอง

คุณสมบัติขั้นสูงของ Aspose.Total สำหรับ .NET APIs

สร้างหรือจดจำบาร์โค้ด

สร้างรายงานโดยใช้จดหมายเวียน

สร้างรายงาน Microsoft Excel แบบไดนามิกได้ทันที

การเรนเดอร์และการพิมพ์ที่มีความเที่ยงตรงสูง

แปลงเอกสาร XML เป็นไฟล์ Adobe Acrobat PDF

แปลงไฟล์รูปภาพเป็นรูปแบบ PDF

สร้าง จัดการ หรือแสดงไฟล์การนำเสนอ

สร้างไฟล์โครงการตั้งแต่เริ่มต้นหรือจัดการโครงการที่มีอยู่

ทำงานกับ iCalendar

ส่งอีเมลอย่างง่ายดายด้วยรูปแบบ HTML และไฟล์แนบ

จดหมายเวียนและส่งฟังก์ชันจดหมายจำนวนมาก

เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เมล POP3 และ IMAP

สร้าง โหลด แก้ไข หรือแปลงไดอะแกรม Microsoft Visio

ดึงข้อความจากรูปภาพโดยใช้ OCR

ส่งออก OneNote เป็นรูปภาพ & รูปแบบ PDF

ดำเนินการกับการจัดการไฟล์ขั้นสูงในแอปพลิเคชัน .NET

ด้วยโซลูชันการจัดการไฟล์ขั้นสูงสำหรับ .NET ของเรา คุณสามารถผสานคุณสมบัติเช่นการอ่าน, เขียน, แก้ไข และแปลงไฟล์ได้โดยตรงในขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชันของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการแยกข้อมูลจากเอกสาร Word, สร้างรายงานใน Excel, จัดการกับไฟล์ PDF, สร้างงานนำเสนอแบบไดนามิกใน PowerPoint หรือติดต่อกับรายการ Outlook โซลูชันที่ครอบคลุมอย่างครบครันของเราจะช่วยคุณทุกอย่าง

ห้องสมุดของเรามี API ที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาที่ช่วยให้คุณ:

 • อ่านและสกัดเนื้อหา: เข้าถึงข้อความ, ตาราง, รูปภาพ และองค์ประกอบอื่น ๆ จากเอกสาร, สเปรดชีต, งานนำเสนอหรืออีเมล เพื่อช่วยคุณดึงข้อมูลที่มีค่าและประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • แก้ไขและปรับเปลี่ยนไฟล์: ทำการเปลี่ยนแปลงกับไฟล์ที่มีอยู่โดยโปรแกรมอย่างเชี่ยวชาญ ได้เช่นการอัปเดตข้อความ, เพิ่มหรือลบองค์ประกอบ, ผสานเอกสาร, ใส่การจัดรูปแบบและอื่น ๆ กำหนดรูปแบบของไฟล์ให้เข้ากับความต้องการของคุณ
 • สร้างและสร้างไฟล์: สร้างไฟล์ใหม่โดยไดนามิกที่เริ่มต้น รวมถึงเอกสาร Word, สเปรดชีต Excel, งานนำเสนอ PowerPoint หรือ PDF นำข้อมูล, ตาราง, แผนภูมิและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
 • แปลงระหว่างรูปแบบไฟล์: แปลงไฟล์ไปยังรูปแบบอื่นๆ โดยไม่มีความหนาตัว ช่วยให้คุณแปลงเอกสาร Word เป็น PDF, สเปรดชีต Excel เป็นไฟล์ CSV, งานนำเสนอ PowerPoint เป็นรูปภาพและอื่นๆ
 • ดำเนินการกับงานจัดการเอกสาร: ใช้คุณสมบัติขั้นสูงเช่นค้นหาและแทนข้อความ, เพิ่มลายน้ำ, สกัดหน้าที่เฉพาะ, ผสานไฟล์หลาย ๆ รายการเข้าด้วยกัน, แบ่งเอกสารขนาดใหญ่, และใช้การตั้งค่าความปลอดภัย
 • รักษาความปลอดภัยของเอกสาร: ใช้การเข้ารหัส, ลายเซ็นดิจิตอลและสิทธิ์เพื่อป้องกันข้อมูลที่มีความลับ โดยรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
 • ค้นหาในเอกสาร: ค้นหาเนื้อหาหรือข้อความในรูปแบบไฟล์เอกสารยอดนิยมต่าง ๆ เช่น Word, Excel, PowerPoint, PDF และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มความสามารถในการพัฒนา .NET ด้วย Aspose.Total

พา .NET ของคุณไปสู่ระดับถัดไปด้วย Aspose.Total for .NET ที่จะให้คุณความยืดหยุ่นและพลังที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานกับแอปพลิเคชันเว็บ, สถาปัตยกรรมบริการหรือแอปพลิเคชันบนเดสก์ทอป ชุดของเราที่ครอบคลุมทุกรูปแบบของไฟล์จะทำให้คุณสามารถจัดการได้อย่างง่าย

 • เพิ่มประสิทธิภาพ: ใช้ API ที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาของเราเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณ, ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ประโยชน์จากคู่มือที่เป็นมิตร, ตัวอย่างรหัส และทีมสนับสนุนที่มุ่งให้คุณไปข้างหน้าในทุกขั้นตอน
 • บรรลุความเข้ากันได้ในหลายแพลตฟอร์ม: สร้างแอปพลิเคชันที่ทำงานได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน Aspose.Total for .NET รวมตัวอย่างการใช้งานกับ Mono ที่ช่วยให้คุณพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ Linux, macOS และแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ Windows อื่น ๆ
 • ใช้พลังของ ASP.NET: สร้างแอปพลิเคชันเว็บแบบไดนามิกโดยใช้คุณสมบัติการจัดการไฟล์แบบกว้างของ Aspose.Total for .NET สร้างรายงาน, จัดการการแปลงเอกสาร และเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันในเอกสารอย่างง่าย
 • ปลดปล่องศักย์ของ WinForms: พัฒนาแอปพลิเคชันบนเดสก์ทอปที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สวยงามโดยใช้ WinForms Aspose.Total for .NET ช่วยให้คุณนำความสามารถในการประมวลไฟล์ขั้นสูงเข้าไปในแอปพลิเคชัน WinForms ของคุณ
 • รองรับการให้บริการเว็บ: ทำให้แอปพลิเคชัน .NET ของคุณสามารถใช้งานเว็บเซอร์วิสหรือเปิดเผยเว็บเซอร์วิสได้อย่างไม่มีข้อบกพร่อง ผสานคุณสมบัติการจัดการไฟล์ของ Aspose.Total for .NET เข้ากับสถาปัตยกรรมบริการของคุณเพื่อให้การแลกเปลี่ยนและประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็นอิสระของแพลตฟอร์ม

Aspose.Total สำหรับ .NET ครอบคลุมสภาพแวดล้อมการพัฒนาและแพลตฟอร์มการปรับใช้ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด คุณสามารถใช้ Aspose.Total สำหรับ .NET เพื่อสร้าง Mono หรือแอปพลิเคชัน .NET แบบ 32 บิตหรือ 64 บิตประเภทใดก็ได้ อย่างมั่นใจ รวมถึง ASP.NET, Web Services และ WinForms

เต็มไปด้วยฟังก์ชั่นยูทิลิตี้

Aspose.Total สำหรับ .NET นำเสนอชุดเครื่องมือของยูทิลิตี้ API ที่มีประโยชน์ให้คุณเพิ่มฟังก์ชันบาร์โค้ดให้กับแอปพลิเคชัน .NET ดำเนินการรูปแบบการเกิดซ้ำและโปรโตคอลเครือข่าย (SMTP, POP3, MIME, IMAP, FTP, DNS, ICMP และ WHOIS)

Microsoft Office Automation – ไม่จำเป็น

Aspose.Total สำหรับ .NET APIs สร้างขึ้นโดยใช้โค้ดที่ได้รับการจัดการ และไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Microsoft Office ในเครื่องเพื่อทำงานกับรูปแบบเอกสารที่รองรับ เป็นทางเลือกของระบบอัตโนมัติของ Microsoft Office ที่สมบูรณ์แบบในแง่ของคุณสมบัติที่รองรับ ความปลอดภัย ความเสถียร ความสามารถในการปรับขนาด ความเร็ว และราคา

สิ่งที่ผู้คนกำลังพูด

อย่าเพิ่งใช้คำพูดของเราสำหรับมัน ดูว่าผู้ใช้พูดถึง Aspose.Total API อย่างไร

 
 
ดูกรณีศึกษา