ส่งออก EMAIL เป็น DOT ผ่าน .NET

.NET API เพื่อแสดงผล EMAIL เป็น DOT บน Windows, macOS และ Linux โดยไม่ต้องใช้ Word หรือ Outlook

 

หากคุณเป็นนักพัฒนา .NET ที่ต้องการเพิ่มฟีเจอร์การแปลง EMAIL เป็น DOT ภายในแอปพลิเคชันของคุณ Aspose.Total for .NET การจัดการรูปแบบไฟล์ API เป็นวิธี ซึ่งไปข้างหน้า. เมื่อใช้ Aspose.Email for .NET คุณจะแปลงรูปแบบไฟล์ EMAIL เป็น HTML ได้ หลังจากนั้น คุณสามารถใช้ Aspose.Words for .NET เพื่อแสดง HTML เป็น DOT

C# API เพื่อแปลง EMAIL เป็น DOT

  1. เปิดไฟล์ EMAIL โดยใช้คลาส MailMessage
  2. แปลง EMAIL เป็น HTML โดยใช้วิธีการ Save
  3. โหลด HTML โดยใช้คลาส Document
  4. บันทึกเอกสารเป็นรูปแบบ DOT โดยใช้เมธอด Save และตั้งค่า Dot เป็น SaveFormat

ข้อกำหนดการแปลง

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น nuget install Aspose.Total หรือผ่าน Package Manager Console ของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.Total

หรือรับตัวติดตั้ง MSI แบบออฟไลน์หรือ DLL ในไฟล์ ZIP จาก ดาวน์โหลด


MailMessage message = MailMessage.Load("sourceFile.msg");
 
message.Save("HtmlOutput.html", SaveOptions.DefaultHtml);

Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Save("output.dot", SaveFormat.Dot); 

แยกไฟล์ EMAIL ผ่าน .NET

ก่อนแปลง EMAIL เป็น DOT หากคุณต้องการแน่ใจว่าคุณกำลังแปลงอีเมลที่ถูกต้อง คุณสามารถโหลดเอกสาร EMAIL แยกวิเคราะห์ และดูคุณสมบัติที่คุณต้องการได้ โดยใช้ MapiMessage คลาสของ [Aspose.Email for .NET]( https://products.aspose.com/email /net/) API คุณสามารถรับข้อมูลผู้ส่งและผู้รับ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบอีเมลผู้ส่งเฉพาะสำหรับการแปลงโดยใช้คุณสมบัติ SenderName


var outlookMessageFile = MapiMessage.FromFile("message.msg");
 
if(outlookMessageFile.SenderName == "John"){
    
}
.aspose.com

จำกัดการแก้ไขเอกสาร DOT ผ่าน .NET

ขณะบันทึกเอกสารจาก EMAIL เป็น DOT คุณอาจต้องปกป้องเอกสารที่ส่งออกของคุณ บางครั้ง คุณอาจต้องจำกัดความสามารถในการแก้ไขเอกสารและอนุญาตเฉพาะการดำเนินการบางอย่างกับเอกสารเท่านั้น สิ่งนี้มีประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นแก้ไขข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับในเอกสารของคุณ Aspose.Words for .NET API ช่วยให้คุณควบคุมวิธีที่คุณจำกัดเนื้อหาโดยใช้ [ProtectionType]( https://apireference.aspose . com/words/net/aspose.words/protectiontype) พารามิเตอร์การแจงนับ คุณสามารถตั้งค่าเอกสารของคุณเป็นแบบอ่านอย่างเดียวโดยใช้รหัสบรรทัดต่อไปนี้


Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.dot", SaveFormat.Dot);  

สำรวจ EMAIL ตัวเลือกการแปลงด้วย .NET

แปลง MSG S TO BMP (ไฟล์ภาพบิตแมป)
แปลง MSG S TO DOC (รูปแบบไบนารีของ Microsoft Word)
แปลง MSG S TO DOCM (ไฟล์ Microsoft Word 2007 Marco)
แปลง MSG S TO DOCX (เอกสาร Office 2007+ Word)
แปลง MSG S TO DOT (ไฟล์เทมเพลต Microsoft Word)
แปลง MSG S TO DOTM (ไฟล์เทมเพลต Microsoft Word 2007+)
แปลง MSG S TO DOTX (ไฟล์เทมเพลต Microsoft Word)
แปลง MSG S TO EMF (รูปแบบ Metafile ที่ปรับปรุงแล้ว)
แปลง MSG S TO EPUB (เปิดไฟล์อีบุ๊ค)
แปลง MSG S TO FLATOPC (โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2003ML)
แปลง MSG S TO GIF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิก)
แปลง MSG S TO PNG (กราฟิกเครือข่ายแบบพกพา)
แปลง MSG S TO JPEG (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพร่วม)
แปลง MSG S TO MD (ภาษามาร์กดาวน์)
แปลง MSG S TO ODT (รูปแบบไฟล์ข้อความ OpenDocument)
แปลง MSG S TO OTT (เทมเพลต OpenDocument)
แปลง MSG S TO PCL (ภาษาคำสั่งของเครื่องพิมพ์)
แปลง MSG S TO PDF (รูปแบบเอกสารพกพา)
แปลง MSG S TO PNG (กราฟิกเครือข่ายแบบพกพา)
แปลง MSG S TO PS (ไฟล์โพสต์สคริปต์)
แปลง MSG S TO RTF (รูปแบบ Rich Text)
แปลง MSG S TO SVG (กราฟิกแบบเวกเตอร์สเกลาร์)
แปลง MSG S TO TIFF (รูปแบบไฟล์รูปภาพที่ติดแท็ก)
แปลง MSG S TO DOCX (เอกสาร Office 2007+ Word)
แปลง MSG S TO WORDML (โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2003ML)
แปลง MSG S TO XPS (ข้อมูลจำเพาะของกระดาษ XML)

EMAIL รูปแบบไฟล์คืออะไร

ไฟล์อีเมลเป็นไปตามรูปแบบเฉพาะที่โปรแกรมอีเมลรู้จัก ประกอบด้วยส่วนหัวและส่วนเนื้อหา โดยคั่นด้วยบรรทัดว่าง ส่วนหัวประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็น เช่น ที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง ที่อยู่อีเมลของผู้รับ หัวเรื่องของอีเมล และวันที่และเวลาที่ส่ง เนื้อความของอีเมลประกอบด้วยข้อความจริงที่สื่อถึง ไฟล์อีเมลสามารถอยู่ในรูปแบบข้อความล้วนหรือ HTML อย่างไรก็ตาม อีเมล HTML แพร่หลายมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากความสามารถในการรวมรูปภาพและองค์ประกอบการจัดรูปแบบอื่นๆ

ส่วนหัวของไฟล์อีเมลให้ข้อมูลเมตาที่สำคัญซึ่งช่วยในการกำหนดเส้นทางและจัดระเบียบข้อความ ช่วยให้โปรแกรมอีเมลสามารถระบุผู้ส่ง ผู้รับ หัวเรื่อง และการประทับเวลาได้ ส่วนเนื้อหาประกอบด้วยเนื้อหาของอีเมล ซึ่งอาจรวมถึงข้อความ รูปภาพ ไฮเปอร์ลิงก์ และองค์ประกอบสื่ออื่นๆ แม้ว่าอีเมลข้อความธรรมดาจะเรียบง่ายและเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ต่างๆ และไคลเอนต์อีเมล แต่อีเมล HTML ให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบและการโต้ตอบที่มากกว่า

ด้วยการใช้อีเมล HTML อย่างแพร่หลาย ผู้ส่งสามารถสร้างข้อความที่ดึงดูดสายตาและมีส่วนร่วมได้ อีเมล HTML ช่วยให้สามารถรวมองค์ประกอบการสร้างแบรนด์ รูปแบบการจัดรูปแบบ และเนื้อหามัลติมีเดีย ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการนำเสนอโดยรวมและประสบการณ์ของผู้ใช้

DOT รูปแบบไฟล์คืออะไร

รูปแบบไฟล์ DOT มักใช้โดย Microsoft Word และซอฟต์แวร์ประมวลผลคำอื่น ๆ เพื่อจัดเก็บเอกสาร แม้จะคล้ายกับไฟล์ DOC แต่ไฟล์ DOT จะถูกบันทึกในรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งเข้ากันไม่ได้กับไฟล์ DOC ไฟล์ DOT จะถูกบันทึกในรูปแบบข้อความที่สามารถเข้าถึงและแก้ไขได้ในโปรแกรมแก้ไขข้อความ

ในการแปลงไฟล์ DOT เป็นไฟล์ DOC มีหลายวิธี วิธีการทั่วไปอย่างหนึ่งคือการใช้โปรแกรมประมวลผลคำที่สามารถอ่านไฟล์ DOT ได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดไฟล์ DOT ในโปรแกรมแล้วบันทึกเป็นไฟล์ DOC อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้เครื่องมือแปลงไฟล์หรือบริการออนไลน์สำหรับการแปลงไฟล์ DOT เป็นรูปแบบ DOC โดยเฉพาะ

สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าไฟล์ DOT มักถูกใช้เป็นเทมเพลตใน Microsoft Word เทมเพลตเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างเอกสารใหม่ที่มีโครงสร้าง การจัดรูปแบบ และเนื้อหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในบางกรณี ไฟล์ DOT อาจรวมมาโครหรือการปรับแต่งอื่นๆ เมื่อแปลงไฟล์ DOT เป็นไฟล์ DOC สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าการปรับแต่งใดๆ ยังคงอยู่ในเอกสารที่แปลง

เมื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่างไฟล์ DOT และ DOC และใช้วิธีการแปลงที่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถจัดการและ ใช้เอกสารของพวกเขาไม่ว่าจะมาจากเทมเพลตหรือต้องการการแปลงรูปแบบไฟล์