ส่งออก EMAIL เป็น PDF ผ่าน .NET

.NET API เพื่อแสดงผล EMAIL เป็น PDF บน Windows, macOS และ Linux โดยไม่ต้องใช้ Word หรือ Outlook

 

หากคุณเป็นนักพัฒนา .NET ที่ต้องการเพิ่มฟีเจอร์การแปลง EMAIL เป็น PDF ภายในแอปพลิเคชันของคุณ Aspose.Total for .NET การจัดการรูปแบบไฟล์ API เป็นวิธี ซึ่งไปข้างหน้า. เมื่อใช้ Aspose.Email for .NET คุณจะแปลงรูปแบบไฟล์ EMAIL เป็น HTML ได้ หลังจากนั้น คุณสามารถใช้ Aspose.Words for .NET เพื่อแสดง HTML เป็น PDF

C# API เพื่อแปลง EMAIL เป็น PDF

  1. เปิดไฟล์ EMAIL โดยใช้คลาส MailMessage
  2. แปลง EMAIL เป็น HTML โดยใช้วิธีการ Save
  3. โหลด HTML โดยใช้คลาส Document
  4. บันทึกเอกสารเป็นรูปแบบ PDF โดยใช้เมธอด Save และตั้งค่า Pdf เป็น SaveFormat

ข้อกำหนดการแปลง

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น nuget install Aspose.Total หรือผ่าน Package Manager Console ของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.Total

หรือรับตัวติดตั้ง MSI แบบออฟไลน์หรือ DLL ในไฟล์ ZIP จาก ดาวน์โหลด


MailMessage message = MailMessage.Load("sourceFile.msg");
 
message.Save("HtmlOutput.html", SaveOptions.DefaultHtml);

Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Save("output.pdf", SaveFormat.Pdf); 

แยกไฟล์ EMAIL ผ่าน .NET

ก่อนแปลง EMAIL เป็น PDF หากคุณต้องการแน่ใจว่าคุณกำลังแปลงอีเมลที่ถูกต้อง คุณสามารถโหลดเอกสาร EMAIL แยกวิเคราะห์ และดูคุณสมบัติที่คุณต้องการได้ โดยใช้ MapiMessage คลาสของ [Aspose.Email for .NET]( https://products.aspose.com/email /net/) API คุณสามารถรับข้อมูลผู้ส่งและผู้รับ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบอีเมลผู้ส่งเฉพาะสำหรับการแปลงโดยใช้คุณสมบัติ SenderName


var outlookMessageFile = MapiMessage.FromFile("message.msg");
 
if(outlookMessageFile.SenderName == "John"){
    
}

จำกัดการแก้ไขเอกสาร PDF ผ่าน .NET

ขณะบันทึกเอกสารจาก EMAIL เป็น PDF คุณอาจต้องปกป้องเอกสารที่ส่งออกของคุณ บางครั้ง คุณอาจต้องจำกัดความสามารถในการแก้ไขเอกสารและอนุญาตเฉพาะการดำเนินการบางอย่างกับเอกสารเท่านั้น สิ่งนี้มีประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นแก้ไขข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับในเอกสารของคุณ Aspose.Words for .NET API ช่วยให้คุณควบคุมวิธีที่คุณจำกัดเนื้อหาโดยใช้ ProtectionType พารามิเตอร์การแจงนับ คุณสามารถตั้งค่าเอกสารของคุณเป็นแบบอ่านอย่างเดียวโดยใช้รหัสบรรทัดต่อไปนี้


Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.pdf", SaveFormat.Pdf);  

สำรวจ EMAIL ตัวเลือกการแปลงด้วย .NET

แปลง MSG S TO BMP (ไฟล์ภาพบิตแมป)
แปลง MSG S TO DOC (รูปแบบไบนารีของ Microsoft Word)
แปลง MSG S TO DOCM (ไฟล์ Microsoft Word 2007 Marco)
แปลง MSG S TO DOCX (เอกสาร Office 2007+ Word)
แปลง MSG S TO DOT (ไฟล์เทมเพลต Microsoft Word)
แปลง MSG S TO DOTM (ไฟล์เทมเพลต Microsoft Word 2007+)
แปลง MSG S TO DOTX (ไฟล์เทมเพลต Microsoft Word)
แปลง MSG S TO EMF (รูปแบบ Metafile ที่ปรับปรุงแล้ว)
แปลง MSG S TO EPUB (เปิดไฟล์อีบุ๊ค)
แปลง MSG S TO FLATOPC (โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2003ML)
แปลง MSG S TO GIF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิก)
แปลง MSG S TO PNG (กราฟิกเครือข่ายแบบพกพา)
แปลง MSG S TO JPEG (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพร่วม)
แปลง MSG S TO MD (ภาษามาร์กดาวน์)
แปลง MSG S TO ODT (รูปแบบไฟล์ข้อความ OpenDocument)
แปลง MSG S TO OTT (เทมเพลต OpenDocument)
แปลง MSG S TO PCL (ภาษาคำสั่งของเครื่องพิมพ์)
แปลง MSG S TO PDF (รูปแบบเอกสารพกพา)
แปลง MSG S TO PNG (กราฟิกเครือข่ายแบบพกพา)
แปลง MSG S TO PS (ไฟล์โพสต์สคริปต์)
แปลง MSG S TO RTF (รูปแบบ Rich Text)
แปลง MSG S TO SVG (กราฟิกแบบเวกเตอร์สเกลาร์)
แปลง MSG S TO TIFF (รูปแบบไฟล์รูปภาพที่ติดแท็ก)
แปลง MSG S TO DOCX (เอกสาร Office 2007+ Word)
แปลง MSG S TO WORDML (โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2003ML)
แปลง MSG S TO XPS (ข้อมูลจำเพาะของกระดาษ XML)

EMAIL รูปแบบไฟล์คืออะไร

ไฟล์อีเมลเป็นไปตามรูปแบบเฉพาะที่โปรแกรมอีเมลรู้จัก ประกอบด้วยส่วนหัวและส่วนเนื้อหา โดยคั่นด้วยบรรทัดว่าง ส่วนหัวประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็น เช่น ที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง ที่อยู่อีเมลของผู้รับ หัวเรื่องของอีเมล และวันที่และเวลาที่ส่ง เนื้อความของอีเมลประกอบด้วยข้อความจริงที่สื่อถึง ไฟล์อีเมลสามารถอยู่ในรูปแบบข้อความล้วนหรือ HTML อย่างไรก็ตาม อีเมล HTML แพร่หลายมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากความสามารถในการรวมรูปภาพและองค์ประกอบการจัดรูปแบบอื่นๆ

ส่วนหัวของไฟล์อีเมลให้ข้อมูลเมตาที่สำคัญซึ่งช่วยในการกำหนดเส้นทางและจัดระเบียบข้อความ ช่วยให้โปรแกรมอีเมลสามารถระบุผู้ส่ง ผู้รับ หัวเรื่อง และการประทับเวลาได้ ส่วนเนื้อหาประกอบด้วยเนื้อหาของอีเมล ซึ่งอาจรวมถึงข้อความ รูปภาพ ไฮเปอร์ลิงก์ และองค์ประกอบสื่ออื่นๆ แม้ว่าอีเมลข้อความธรรมดาจะเรียบง่ายและเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ต่างๆ และไคลเอนต์อีเมล แต่อีเมล HTML ให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบและการโต้ตอบที่มากกว่า

ด้วยการใช้อีเมล HTML อย่างแพร่หลาย ผู้ส่งสามารถสร้างข้อความที่ดึงดูดสายตาและมีส่วนร่วมได้ อีเมล HTML ช่วยให้สามารถรวมองค์ประกอบการสร้างแบรนด์ รูปแบบการจัดรูปแบบ และเนื้อหามัลติมีเดีย ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการนำเสนอโดยรวมและประสบการณ์ของผู้ใช้

PDF รูปแบบไฟล์คืออะไร

PDF หรือ Portable Document Format เป็นรูปแบบไฟล์ที่ออกแบบมาเพื่อนำเสนอเอกสารในลักษณะที่สอดคล้องกันในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และระบบปฏิบัติการต่างๆ ไฟล์ PDF แต่ละไฟล์มีคำอธิบายที่ครอบคลุมของเอกสารที่มีเค้าโครงตายตัว รวมถึงข้อความ แบบอักษร กราฟิก และข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง PDF พัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย Adobe Systems ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแชร์เอกสารคอมพิวเตอร์โดยยังคงรักษารูปแบบข้อความและรูปภาพในบรรทัดไว้

ไฟล์ PDF มักจะสร้างโดยใช้ซอฟต์แวร์ เช่น Adobe Acrobat หรือเครื่องมือสร้าง PDF ที่คล้ายกัน ปัจจุบัน PDF ได้กลายเป็นมาตรฐานเปิดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ International Organization for Standardization (ISO) การกำหนดมาตรฐานนี้รับประกันความเข้ากันได้และการทำงานร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์มและระบบต่างๆ หากต้องการดูไฟล์ PDF ผู้ใช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ฟรี เช่น Adobe Reader หรือโปรแกรมดู PDF อื่นๆ ที่มีให้

ข้อดีอย่างหนึ่งที่สำคัญของ PDF คือความเป็นอิสระของแพลตฟอร์ม ทำให้สามารถดูและพิมพ์ได้อย่างราบรื่นบนอุปกรณ์ต่างๆ และ ระบบปฏิบัติการ. ไม่ว่าจะใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์แบบใด เค้าโครงและเนื้อหาของเอกสารจะยังคงอยู่เหมือนเดิม การเข้าถึงที่เป็นสากลนี้มีส่วนทำให้ PDF ได้รับความนิยมในฐานะรูปแบบที่ต้องการสำหรับการแชร์และแจกจ่ายเอกสารในแพลตฟอร์มและระบบที่หลากหลาย

ความสามารถของ PDF ในการสรุปเอกสารที่สมบูรณ์ รวมถึงข้อความ แบบอักษร กราฟิก และการจัดรูปแบบ ทำให้ เป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแชร์รายงานสำคัญ การเผยแพร่ e-book การแจกจ่ายแบบฟอร์ม หรือการนำเสนออย่างมืออาชีพ PDF ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการแสดงเอกสารที่สอดคล้องกันและการเก็บรักษาเนื้อหาที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน