แปลงรูปแบบ JSON เป็น DOCM ผ่าน C#

C# API เพื่อแยก JSON เป็น DOCM โดยไม่ต้องใช้ Microsoft® Word

 

ด้วยการใช้ Aspose.Total for .NET คุณสามารถแยกวิเคราะห์ JSON เป็น DOCM ภายในแอปพลิเคชัน .NET, C#, ASP.NET และ VB.NET ได้ด้วยวิธีง่ายๆ สองแบบ ขั้นตอน ประการแรก ด้วยการใช้ Aspose.Cells for .NET คุณสามารถส่งออก JSON เป็น PDF หลังจากนั้น เมื่อใช้ Aspose.Words for .NET คุณจะสามารถแปลง PDF เป็น DOCM ได้

แปลงรูปแบบ JSON เป็น DOCM ผ่าน C#

  1. สร้าง Workbook วัตถุใหม่และอ่านข้อมูล JSON ที่ถูกต้องจากไฟล์
  2. นำเข้าไฟล์ JSON ไปยังเวิร์กชีตโดยใช้คลาส JsonUtility และ Save เป็น PDF
  3. โหลดเอกสาร PDF โดยใช้คลาส Document
  4. บันทึกเอกสารในรูปแบบ DOCM โดยใช้วิธี Save

ข้อกำหนดการแปลง

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น nuget install Aspose.Total หรือผ่าน Package Manager Console ของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.Total

หรือรับตัวติดตั้ง MSI แบบออฟไลน์หรือ DLL ในไฟล์ ZIP จาก ดาวน์โหลด

C#

ตั้งค่าเค้าโครงและแปลงรูปแบบ JSON เป็น DOCM ผ่าน C#

ขณะแยกวิเคราะห์ JSON เป็น DOCM คุณยังตั้งค่าตัวเลือกเลย์เอาต์สำหรับ JSON ได้โดยใช้ JsonLayoutOptions ช่วยให้คุณสามารถประมวลผลอาร์เรย์เป็นตาราง ละเว้นค่า null ละเว้นชื่ออาร์เรย์ ละเว้นชื่ออ็อบเจ็กต์ แปลงสตริงเป็นตัวเลขหรือวันที่ กำหนดวันที่และรูปแบบตัวเลข และกำหนดรูปแบบชื่อ ตัวเลือกทั้งหมดเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูลได้ตามความต้องการของคุณ ข้อมูลโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีตั้งค่าตัวเลือกเลย์เอาต์

แยกรูปแบบ JSON เป็น DOCM ด้วย Watermark

การใช้ API คุณสามารถแปลง JSON เป็น DOCM ด้วยลายน้ำได้ ในการเพิ่มลายน้ำให้กับเอกสาร DOCM ของคุณ ก่อนอื่นให้แยกไฟล์ JSON เป็น PDF และเพิ่มลายน้ำลงไป ในการเพิ่มลายน้ำ ให้โหลดไฟล์ PDF ที่สร้างขึ้นใหม่โดยใช้คลาส Document สร้างอินสแตนซ์ของ TextWatermarkOptions และตั้งค่าคุณสมบัติ, โทรวิธี Watermark.SetText และส่งข้อความลายน้ำและวัตถุของ TextWatermarkOptions หลังจากเพิ่มลายน้ำแล้ว คุณสามารถบันทึกเอกสารไปที่ DOCM

สำรวจ JSON ตัวเลือกการแปลงด้วย .NET

แปลง JSON S TO APNG (Animated Portable Network Graphics)
แปลง JSON S TO CHM (Compiled HTML Help File)
แปลง JSON S TO DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
แปลง JSON S TO DOC (Microsoft Word Binary Format)
แปลง JSON S TO DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
แปลง JSON S TO DOT (Microsoft Word Template Files)
แปลง JSON S TO DOTX (Microsoft Word Template File)
แปลง JSON S TO DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
แปลง JSON S TO EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
แปลง JSON S TO EPUB (Open eBook File)
แปลง JSON S TO FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
แปลง JSON S TO MOBI (Open Ebook Format)
แปลง JSON S TO ODP (OpenDocument Presentation Format)
แปลง JSON S TO ODT (OpenDocument Text File Format)
แปลง JSON S TO OTP (OpenDocument Standard Format)
แปลง JSON S TO OTT (OpenDocument Standard Format)
แปลง JSON S TO PCL (Printer Command Language Document)
แปลง JSON S TO POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
แปลง JSON S TO POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
แปลง JSON S TO POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
แปลง JSON S TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
แปลง JSON S TO PPS (PowerPoint Slide Show)
แปลง JSON S TO PPSM (Macro-enabled Slide Show)
แปลง JSON S TO PPSX (PowerPoint Slide Show)
แปลง JSON S TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
แปลง JSON S TO PPTM (Macro-enabled Presentation File)
แปลง JSON S TO PS (PostScript File)
แปลง JSON S TO PSD (Photoshop Document)
แปลง JSON S TO RTF (Rich Text Format)
แปลง JSON S TO SVGZ (Compressed Scalable Vector Graphics)
แปลง JSON S TO TGA (Truevision Graphics Adapter)
แปลง JSON S TO WMF (Windows Metafile)
แปลง JSON S TO WMZ (Compressed Windows Metafile)
แปลง JSON S TO DOC (Microsoft Word Binary Format)
แปลง JSON S TO WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)

JSON รูปแบบไฟล์คืออะไร

JJSON (JavaScript Object Notation) เป็นรูปแบบไฟล์มาตรฐานแบบเปิดสำหรับการแชร์ข้อมูลที่ใช้ข้อความที่มนุษย์อ่านได้เพื่อจัดเก็บและส่งข้อมูล ไฟล์ JSON จัดเก็บด้วยนามสกุล .json JSON ต้องการการจัดรูปแบบน้อยกว่าและเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ XML JSON มาจาก JavaScript แต่เป็นรูปแบบข้อมูลที่ไม่ขึ้นกับภาษา การสร้างและการแยกวิเคราะห์ JSON ได้รับการสนับสนุนโดยภาษาโปรแกรมสมัยใหม่หลายภาษา application/json คือประเภทสื่อที่ใช้สำหรับ JSON โครงสร้างพื้นฐานของไฟล์ JSON คือชุดของคู่คีย์-ค่า โดยค่าจะเป็นประเภทต่างๆ เช่น ตัวเลข สตริง และบูลีน อาร์เรย์และวัตถุที่ซ้อนกันสามารถแสดงเป็นไฟล์ JSON ได้เช่นกัน JSON ใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาเว็บสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ มักใช้ในแอปพลิเคชัน AJAX ซึ่งไคลเอ็นต์ขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์โดยไม่รีเฟรชทั้งหน้า JSON ยังใช้เป็นรูปแบบฐานข้อมูลอย่างง่ายสำหรับจัดเก็บและดึงข้อมูล เช่นเดียวกับการจัดลำดับโครงสร้างข้อมูลให้เป็นรูปแบบสตริงที่สามารถจัดเก็บหรือส่งผ่านเครือข่ายได้

อ่านเพิ่มเติม

DOCM รูปแบบไฟล์คืออะไร

รูปแบบไฟล์ DOCM คือไฟล์ Microsoft Word 2007 Marco เป็นเอกสาร XML ที่มีมาโคร สคริปต์ และโค้ดโปรแกรมอื่นๆ รูปแบบไฟล์ DOCM ใช้เพื่อจัดเก็บเอกสารที่เปิดใช้งานมาโคร เอกสารเหล่านี้สามารถเปิดและแก้ไขได้โดยใช้ Microsoft Word 2007 หรือใหม่กว่า โดยทั่วไปแล้วไฟล์ DOCM ใช้เพื่อจัดเก็บเอกสารที่มีมาโครที่ทำงานอัตโนมัติ

อ่านเพิ่มเติม