แปลงรูปแบบ JSON เป็น OTP ผ่าน C#

C# API เพื่อแยก JSON เป็น OTP โดยไม่ต้องใช้ Microsoft® PowerPoint

 

คุณสามารถแปลง JSON เป็น OTP ภายในแอปพลิเคชัน .NET, C#, ASP.NET และ VB.NET ได้ในสองขั้นตอนง่ายๆ ประการแรก โดยใช้ Aspose.Cells for .NET คุณสามารถแยก JSON เป็น PPTX หลังจากนั้น ด้วยการใช้ Aspose.Slides for .NET คุณจะสามารถแปลง PPTX เป็น OTP ได้ API ทั้งสองอยู่ภายใต้แพ็คเกจ Aspose.Total for .NET

แปลงรูปแบบ JSON เป็น OTP ผ่าน C#

  1. สร้าง Workbook วัตถุใหม่และอ่านข้อมูล JSON ที่ถูกต้องจากไฟล์
  2. นำเข้าไฟล์ JSON ไปยังเวิร์กชีตโดยใช้คลาส JsonUtility และ Save เป็น PPTX
  3. โหลดเอกสาร PPTX โดยใช้คลาส Presentation
  4. บันทึกเอกสารในรูปแบบ OTP โดยใช้วิธี บันทึก

ข้อกำหนดการแปลง

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น nuget install Aspose.Total หรือผ่าน Package Manager Console ของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.Total

หรือรับตัวติดตั้ง MSI แบบออฟไลน์หรือ DLL ในไฟล์ ZIP จาก ดาวน์โหลด

ตั้งค่าเค้าโครงและแปลงรูปแบบ JSON เป็น OTP ผ่าน C#

ขณะแยกวิเคราะห์ JSON เป็น OTP คุณยังตั้งค่าตัวเลือกเลย์เอาต์สำหรับรูปแบบ JSON ได้โดยใช้ JsonLayoutOptions ช่วยให้คุณสามารถประมวลผลอาร์เรย์เป็นตาราง ละเว้นค่าว่าง ละเว้นชื่ออาร์เรย์ ละเว้นชื่ออ็อบเจ็กต์ แปลงสตริงเป็นตัวเลขหรือวันที่ กำหนดรูปแบบวันที่และตัวเลข และกำหนดรูปแบบชื่อ ตัวเลือกทั้งหมดเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูลได้ตามความต้องการของคุณ ข้อมูลโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีตั้งค่าตัวเลือกเลย์เอาต์

แปลงรูปแบบ JSON เป็น OTP ด้วย Watermark

เมื่อใช้ API คุณจะแปลง JSON เป็น OTP ด้วยลายน้ำได้ ในการเพิ่มลายน้ำให้กับเอกสาร OTP ของคุณ ก่อนอื่นให้แยก JSON เป็น PPTX และเพิ่มลายน้ำลงไป ในการเพิ่มลายน้ำ ให้โหลดไฟล์ PPTX ที่สร้างขึ้นใหม่โดยใช้คลาส Presentation เลือกการนำเสนอต้นแบบ เพิ่มประเภทรูปร่างโดยใช้ AddAutoShape และเพิ่มข้อความลายน้ำโดยใช้ AddTextFrame หลังจากเพิ่มลายน้ำแล้ว คุณสามารถบันทึกเอกสารไปยัง OTP ได้

สำรวจ JSON ตัวเลือกการแปลงด้วย .NET

แปลง JSON S TO APNG (กราฟิกเครือข่ายแบบพกพาเคลื่อนไหว)
แปลง JSON S TO CHM (รวบรวมไฟล์วิธีใช้ HTML)
แปลง JSON S TO DICOM (การถ่ายภาพดิจิทัลและการสื่อสารทางการแพทย์)
แปลง JSON S TO DOC (รูปแบบไบนารีของ Microsoft Word)
แปลง JSON S TO DOCM (ไฟล์ Microsoft Word 2007 Marco)
แปลง JSON S TO DOT (ไฟล์เทมเพลต Microsoft Word)
แปลง JSON S TO DOTX (ไฟล์เทมเพลต Microsoft Word)
แปลง JSON S TO DXF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนการวาดของ Autodesk)
แปลง JSON S TO EMZ (Windows บีบอัด Enhanced Metafile)
แปลง JSON S TO EPUB (เปิดไฟล์อีบุ๊ค)
แปลง JSON S TO FLATOPC (โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2003ML)
แปลง JSON S TO JPEG2000 (รูปแบบภาพ J2K)
แปลง JSON S TO JPEG2000 (รูปแบบภาพ J2K)
แปลง JSON S TO MOBI (เปิดรูปแบบ Ebook)
แปลง JSON S TO ODP (รูปแบบการนำเสนอ OpenDocument)
แปลง JSON S TO ODT (รูปแบบไฟล์ข้อความ OpenDocument)
แปลง JSON S TO OTT (เทมเพลต OpenDocument)
แปลง JSON S TO PCL (ภาษาคำสั่งของเครื่องพิมพ์)
แปลง JSON S TO POT (ไฟล์เทมเพลต Microsoft PowerPoint)
แปลง JSON S TO POTM (ไฟล์เทมเพลต Microsoft PowerPoint)
แปลง JSON S TO POTX (การนำเสนอเทมเพลต Microsoft PowerPoint)
แปลง JSON S TO POWERPOINT (ไฟล์นำเสนอ)
แปลง JSON S TO PPS (สไลด์โชว์ PowerPoint)
แปลง JSON S TO PPSM (สไลด์โชว์ที่เปิดใช้งานมาโคร)
แปลง JSON S TO PPSX (สไลด์โชว์ PowerPoint)
แปลง JSON S TO PPT (การนำเสนอพาวเวอร์พ้อยท์)
แปลง JSON S TO PPTM (ไฟล์นำเสนอที่เปิดใช้งานมาโคร)
แปลง JSON S TO PS (ไฟล์โพสต์สคริปต์)
แปลง JSON S TO PSD (เอกสาร Photoshop)
แปลง JSON S TO RTF (รูปแบบ Rich Text)
แปลง JSON S TO SVGZ (กราฟิกแบบเวกเตอร์ที่ปรับขนาดได้ที่ถูกบีบอัด)
แปลง JSON S TO TGA (อะแดปเตอร์กราฟิก Truevision)
แปลง JSON S TO WMF (เมตาไฟล์ของวินโดวส์)
แปลง JSON S TO WMZ (Windows Metafile ที่ถูกบีบอัด)
แปลง JSON S TO WORD (รูปแบบไฟล์ประมวลผลคำ)
แปลง JSON S TO WORDML (โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2003ML)

JSON รูปแบบไฟล์คืออะไร

รูปแบบไฟล์ JSON (JavaScript Object Notation) เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีน้ำหนักเบาและใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้รับมาจากภาษาโปรแกรม JavaScript แต่ตอนนี้ไม่ขึ้นกับภาษาและรองรับโดยภาษาโปรแกรมต่างๆ ไฟล์ JSON จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้างและอ่านได้ ทำให้ทั้งมนุษย์และเครื่องจักรเข้าใจและประมวลผลได้ง่าย

ไฟล์ JSON ประกอบด้วยคู่คีย์-ค่าที่จัดอยู่ในโครงสร้างแบบลำดับชั้น พวกเขาแสดงข้อมูลด้วยวิธีที่ง่ายและไม่ซับซ้อนโดยใช้วัตถุ (อยู่ในวงเล็บปีกกา {}) และอาร์เรย์ (อยู่ในวงเล็บเหลี่ยม []) แต่ละคีย์จะจับคู่กับค่าที่สอดคล้องกัน ซึ่งสามารถเป็นสตริง ตัวเลข บูลีน โมฆะ วัตถุ หรืออาร์เรย์ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ JSON จัดการกับโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนและซ้อนกันได้

ข้อดีหลักประการหนึ่งของ JSON คือความเรียบง่ายและใช้งานง่าย ลักษณะที่เบาและไวยากรณ์ที่น้อยที่สุดทำให้มีประสิทธิภาพสำหรับการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายและการจัดเก็บในไฟล์ ไฟล์ JSON มักใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ เช่นเดียวกับไฟล์การกำหนดค่า API และการจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ไฟล์ JSON นั้นมนุษย์สามารถอ่านได้ และสามารถเข้าใจและแก้ไขได้ง่ายโดยใช้ข้อความ บรรณาธิการ. นอกจากนี้ยังสามารถอ่านด้วยเครื่องได้ ทำให้แอปพลิเคชันแยกวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล JSON ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาษาโปรแกรมหลายภาษามีไลบรารีหรือแพ็คเกจในตัวสำหรับการทำงานกับ JSON ทำให้การแยกวิเคราะห์และการทำให้เป็นอนุกรมของข้อมูล JSON ง่ายขึ้น

OTP รูปแบบไฟล์คืออะไร

OpenDocument Standard Format (ODF) ทำหน้าที่เป็นรูปแบบไฟล์ที่ใช้ XML สำหรับการแสดงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงสเปรดชีต แผนภูมิ งานนำเสนอ และเอกสารการประมวลผลคำ รูปแบบนี้เป็นมาตรฐานโดย Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) และเริ่มนำมาใช้โดย ISO/IEC JTC1 SC34 ในปี 2548 ข้อดีที่สำคัญประการหนึ่งของ ODF คือเป็นรูปแบบเปิด หมายความว่าไม่ถูกจำกัด ด้วยข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร

ODF สร้างขึ้นจาก XML schema ที่ได้มาจากชุดโปรแกรมสำนักงาน OpenOffice.org และใช้อัลกอริทึมการบีบอัดไฟล์ Zip วัตถุประสงค์ในการออกแบบคือไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม ทำให้รองรับแอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย

ข้อกำหนด ODF กำหนดประเภทเอกสารหลักสามประเภท ได้แก่ เอกสารข้อความ สเปรดชีต และงานนำเสนอ เอกสารแต่ละประเภทสอดคล้องกับ XML schema เฉพาะ สคีมาเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ขยายได้ ทำให้สามารถเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะแอปพลิเคชันได้

เอกสาร ODF มีความสามารถในการเข้ารหัสและลงนามโดยใช้มาตรฐานการเข้ารหัส XML และลายเซ็น XML ซึ่งให้ตัวเลือกด้านความปลอดภัยและความสมบูรณ์สำหรับเอกสารที่ละเอียดอ่อนหรือมีความสำคัญ

แอปพลิเคชันสำนักงานจำนวนมากรองรับรูปแบบ OpenDocument รวมถึง Apache OpenOffice, LibreOffice, IBM Lotus Symphony และแม้แต่ Microsoft Office การสนับสนุนที่กว้างขวางนี้ช่วยรับประกันความเข้ากันได้และอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนและการทำงานร่วมกันของเอกสารในแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ต่างๆ