แปลงไฟล์ TEX เป็น JPEG2000 ผ่าน C#

ส่งออก TEX เป็น JPEG2000 ภายในแอปพลิเคชัน .NET โดยไม่ต้องใช้ Adobe® Acrobat Reader หรือแอปพลิเคชันบุคคลที่สามอื่นๆ

 

การใช้ Aspose.Total for .NET คุณสามารถส่งออก TEX ไปยังรูปภาพ JPEG2000 ภายในแอปพลิเคชัน .NET ได้ง่ายๆ ในสองขั้นตอนง่ายๆ ก่อนอื่น ด้วยการใช้ Aspose.PDF for .NET คุณสามารถส่งออก TEX เป็น JPEG ได้ หลังจากนั้น ด้วยการใช้ Aspose.Imaging for .NET Image Processing API คุณสามารถแปลง JPEG เป็น JPEG2000 ได้

แปลงไฟล์ TEX เป็น JPEG2000 ผ่าน .NET

  1. เปิดไฟล์ TEX โดยใช้คลาส Document
  2. เริ่มต้น JpegDevice วัตถุคลาสและแสดง TEX เป็น JPEG โดยใช้ [กระบวนการ]( https://apireference.aspose com/pdf/net/aspose.pdf.devices.pagedevice/process/methods/1) วิธี
  3. โหลดไฟล์ JPEG โดยใช้คลาส Image
  4. บันทึกเอกสารในรูปแบบ JPEG2000 โดยใช้วิธี Save

ข้อกำหนดการแปลง

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น nuget install Aspose.Total หรือผ่าน Package Manager Console ของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.Total

หรือรับตัวติดตั้ง MSI แบบออฟไลน์หรือ DLL ในไฟล์ ZIP จาก ดาวน์โหลด

C#

แปลงไฟล์ TEX เป็น JPEG2000 ในไฟล์เดียวผ่าน C#

เมื่อใช้ API คุณยังสามารถแปลงไฟล์ TEX เป็น JPEG2000 เป็นไฟล์รูปภาพเดียวได้ ในการแปลงหน้าทั้งหมด ก่อนอื่นคุณสามารถแสดงเอกสาร TEX ของคุณเป็นไฟล์ TIFF หนึ่งไฟล์ และหลังจากนั้นคุณสามารถส่งออกไฟล์ TIFF ไปยัง JPEG2000 ได้ คุณสามารถเปิดไฟล์อินพุตได้โดยใช้คลาส Document และสร้างอ็อบเจ็กต์อุปกรณ์ Resolution, TiffSettings และ TIFF คุณสามารถรับรูปภาพ TIFF เดียวได้โดยใช้วิธี Process ของวิธี TiffDevice คลาส สุดท้าย คุณสามารถโหลดไฟล์ TIFF โดยใช้คลาส Image และบันทึกเป็นรูปแบบ JPEG2000 โดยใช้วิธี บันทึก

C#

แปลงและหมุนไฟล์ TEX เป็น JPEG2000 ผ่าน C#

เมื่อใช้ API คุณยังสามารถหมุนอิมเมจ JPEG2000 ที่ส่งออกได้ตามความต้องการของคุณ วิธี Image.RotateFlip สามารถใช้หมุนภาพได้ 90/180/270 องศา แล้วพลิกภาพในแนวนอนหรือแนวตั้ง คุณสามารถระบุประเภทของการหมุนและพลิกเพื่อใช้กับรูปภาพได้ ในการหมุนและพลิกภาพ คุณสามารถโหลดภาพ JPEG ที่แปลงแล้วโดยใช้วิธีการจากโรงงานที่แสดงโดยคลาส Image และเรียก Image วิธี .RotateFlip ขณะระบุ RotateFlipType ที่เหมาะสม

สำรวจ TEX ตัวเลือกการแปลงด้วย .NET

แปลง TEX S TO DOCM (ไฟล์ Microsoft Word 2007 Marco)
แปลง TEX S TO DOT (ไฟล์เทมเพลต Microsoft Word)
แปลง TEX S TO DOTM (ไฟล์เทมเพลต Microsoft Word 2007+)
แปลง TEX S TO DOTX (ไฟล์เทมเพลต Microsoft Word)
แปลง TEX S TO FLATOPC (โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2003ML)
แปลง TEX S TO GIF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิก)
แปลง TEX S TO MARKDOWN (ภาษามาร์กอัปที่มีน้ำหนักเบา)
แปลง TEX S TO MHTML (ไมม์ HTML)
แปลง TEX S TO ODT (รูปแบบไฟล์ข้อความ OpenDocument)
แปลง TEX S TO OTT (เทมเพลต OpenDocument)
แปลง TEX S TO PCL (ภาษาคำสั่งของเครื่องพิมพ์)
แปลง TEX S TO PS (ไฟล์โพสต์สคริปต์)
แปลง TEX S TO RTF (รูปแบบ Rich Text)
แปลง TEX S TO WORDML (โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2003ML)
แปลง TEX S TO XAMLFLOW (Power Automate ของ Microsoft)
แปลง TEX S TO APNG (กราฟิกเครือข่ายแบบพกพาเคลื่อนไหว)
แปลง TEX S TO CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค)
แปลง TEX S TO DICOM (การถ่ายภาพดิจิทัลและการสื่อสารทางการแพทย์)
แปลง TEX S TO DIF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล)
แปลง TEX S TO DXF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนการวาดของ Autodesk)
แปลง TEX S TO EMZ (Windows บีบอัด Enhanced Metafile)
แปลง TEX S TO EXCEL (รูปแบบไฟล์สเปรดชีต)
แปลง TEX S TO FODS (สเปรดชีต OpenDocument Flat XML)
แปลง TEX S TO IMAGE (ไฟล์ภาพ)
แปลง TEX S TO MD (ภาษามาร์กดาวน์)
แปลง TEX S TO ODS (OpenDocument สเปรดชีต)
แปลง TEX S TO PSD (เอกสาร Photoshop)
แปลง TEX S TO SVGZ (กราฟิกแบบเวกเตอร์ที่ปรับขนาดได้ที่ถูกบีบอัด)
แปลง TEX S TO SXC (สเปรดชีตคำนวณ StarOffice)
แปลง TEX S TO TGA (อะแดปเตอร์กราฟิก Truevision)
แปลง TEX S TO TSV (ค่าที่คั่นด้วยแท็บ)
แปลง TEX S TO TXT (เอกสารข้อความ)
แปลง TEX S TO WMF (เมตาไฟล์ของวินโดวส์)
แปลง TEX S TO WMZ (Windows Metafile ที่ถูกบีบอัด)
แปลง TEX S TO XLAM (Add-in ที่เปิดใช้งานแมโครของ Excel)
แปลง TEX S TO XLSB (สมุดงานไบนารีของ Excel)
แปลง TEX S TO XLSM (สเปรดชีตที่เปิดใช้งานมาโคร)
แปลง TEX S TO XLT (เทมเพลต Excel 97 - 2003)
แปลง TEX S TO XLTM (เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโครของ Excel)
แปลง TEX S TO XLTX (เทมเพลต Excel)

TEX รูปแบบไฟล์คืออะไร

ไฟล์ TEX เป็นไฟล์ข้อความล้วนที่มีซอร์สโค้ดของเอกสารที่เขียนด้วย LaTeX ซึ่งเป็นระบบการเรียงพิมพ์ที่ใช้กันทั่วไปในการสร้างเอกสารที่ดูเป็นมืออาชีพ LaTeX ถูกใช้อย่างกว้างขวางในวารสารวิชาการและสำหรับหนังสือเรียงพิมพ์

ไฟล์ TEX มักจะถูกบันทึกไว้ในไดเร็กทอรีเดียวกับเอกสาร LaTeX และมีนามสกุลไฟล์ .tex แม้ว่าจะสามารถเปิดและแก้ไขได้ด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความใด ๆ แต่โดยปกติแล้วจะประมวลผลและรวบรวมโดยใช้โปรแกรมแก้ไข LaTeX โดยเฉพาะ เช่น TeXnicCenter หรือ Texmaker ระหว่างขั้นตอนการคอมไพล์ ไฟล์ TEX จะถูกแปลงเป็นรูปแบบไฟล์ PDF หรือ DVI จากนั้นสามารถดูไฟล์ผลลัพธ์ได้โดยใช้แอปพลิเคชันแสดงที่เกี่ยวข้อง เช่น Adobe Reader สำหรับ PDF หรือ Yap สำหรับ DVI

ไฟล์ TEX ทำหน้าที่เป็นอินพุตสำหรับเครื่องมือเรียงพิมพ์ LaTeX ประกอบด้วยคำแนะนำและคำสั่งที่กำหนดโครงสร้างของเอกสาร การจัดรูปแบบ สมการทางคณิตศาสตร์ การอ้างอิงบรรณานุกรม และองค์ประกอบอื่นๆ ไฟล์ TEX เขียนด้วยข้อความล้วน ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความใดก็ได้เพื่อแก้ไขซอร์สโค้ดและเปลี่ยนแปลงเค้าโครงและเนื้อหาของเอกสาร

เมื่อรวบรวมไฟล์ TEX ผู้ใช้จะสร้างไฟล์ผลลัพธ์สุดท้ายใน รูปแบบที่อ่านและพิมพ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF หรือ DVI ขึ้นอยู่กับความชอบและข้อกำหนด สิ่งนี้อำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายและแบ่งปันเอกสารระดับมืออาชีพที่สร้างโดยใช้ LaTeX

JPEG2000 รูปแบบไฟล์คืออะไร

JPEG2000 เป็นรูปแบบไฟล์ขั้นสูงที่พัฒนาโดย Joint Photographic Experts Group (JPEG) เป็นส่วนเสริมของรูปแบบภาพ JPEG ที่เป็นที่นิยม ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณภาพของภาพที่เหนือกว่าและการบีบอัดที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นๆ ที่มีในขณะนั้น JPEG2000 รวมคุณสมบัติหลักหลายอย่างที่เอื้อให้เกิดข้อได้เปรียบในการใช้งานที่หลากหลาย

คุณสมบัติเด่นอย่างหนึ่งของ JPEG2000 คือการใช้การบีบอัดโดยใช้เวฟเล็ต ไม่เหมือนกับการแปลงโคไซน์แบบไม่ต่อเนื่อง (DCT) ที่ใช้ใน JPEG แบบดั้งเดิม การบีบอัดโดยใช้เวฟเล็ตช่วยให้อัตราการบีบอัดมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่รักษาคุณภาพของภาพที่สูงขึ้น สิ่งนี้ทำให้ JPEG2000 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการทั้งการบีบอัดสูงและความเที่ยงตรงของภาพที่ดีเยี่ยม เช่น การถ่ายภาพทางการแพทย์ โรงภาพยนตร์ดิจิทัล และภาพถ่ายดาวเทียม

ข้อดีที่สำคัญของ JPEG2000 คือรองรับการบีบอัดแบบไม่สูญเสียข้อมูล การบีบอัดแบบไม่สูญเสียข้อมูลช่วยลดขนาดไฟล์โดยไม่สูญเสียข้อมูลภาพต้นฉบับ นี่เป็นสิ่งสำคัญในแอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องมีการเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงการเก็บถาวรและการจัดเก็บข้อมูลรูปภาพหรือเอกสารที่สำคัญ ความสามารถในการบีบอัดแบบไม่สูญเสียข้อมูลของ JPEG2000 ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่สูญหายระหว่างขั้นตอนการบีบอัด โดยคงความสมบูรณ์ของภาพต้นฉบับ

JPEG2000 ยังสามารถปรับขนาดได้ ซึ่งหมายความว่าช่วยให้สามารถสร้างภาพเดียวกันได้หลายเวอร์ชันโดยมีความแตกต่างกัน ระดับของรายละเอียด คุณลักษณะความสามารถในการปรับขนาดนี้ช่วยให้สามารถสร้างภาพที่ความละเอียดหรือระดับคุณภาพต่างๆ จากไฟล์บีบอัดไฟล์เดียว ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น อาจมีประโยชน์ในแอปพลิเคชันที่ต้องส่งรูปภาพในระดับรายละเอียดต่างๆ ตามแบนด์วิดท์ที่มีอยู่หรือความสามารถในการแสดงผล