แปลง XLSX เป็น PPTX ผ่าน C# หรือแอพออนไลน์

ส่งออก Excel® XLSX เป็น PPTX บน .NET Framework, .NET Core, Mono หรือ Xamarin Platforms

การแปลง XLSX เป็น PPTX บน .NET

  1. เปิดไฟล์ XLSX โดยใช้คลาส Workbook
  2. แปลง XLSX เป็น PDF และตั้งค่า SaveFormat เป็น Auto
  3. โหลดไฟล์ PDF ที่แปลงแล้วโดยใช้คลาส Pptxument
  4. บันทึกเอกสารในรูปแบบ PPTX โดยใช้วิธี Save และตั้งค่า Pptx เป็น SaveFormat

ข้อกำหนดการแปลง

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น nuget install Aspose.Total หรือผ่าน Package Manager Console ของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.Total

หรือรับตัวติดตั้ง MSI แบบออฟไลน์หรือ DLL ในไฟล์ ZIP จาก ดาวน์โหลด

.NET C# Code สำหรับการแปลง XLSX เป็น PPTX

// load the XLSX file using Workbook class
var book = new Aspose.Cells.Workbook("input.xlsx");
// save XLSX as PDF
book.Save("pdfOutput.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Auto); 
// load the PDF file using Pptxument class
var pptxument = new Aspose.Pdf.Pptxument("pdfOutput.pdf");
// save pptxument in PPTX format
pptxument.Save("output.pptx", SaveFormat.Pptx); 

ตัวแปลงออนไลน์ฟรีสำหรับ XLSX เป็น PPTX

สำรวจ XLSX ตัวเลือกการแปลงด้วย .NET

แปลง XLSX S TO DOC (Microsoft Word Binary Format)
แปลง XLSX S TO DOCX (Office 2007+ Word Document)
แปลง XLSX S TO PPTX (Open XML presentation Format)
แปลง XLSX S TO PPTX (Open XML presentation Format)
แปลง XLSX S TO DOC (Microsoft Word Binary Format)

XLSX รูปแบบไฟล์คืออะไร

ไฟล์ XLSX เป็นไฟล์ Microsoft Excel Open XML Workbook ไฟล์ XLSX ใช้เพื่อเก็บข้อมูลสเปรดชีต คล้ายกับไฟล์ XLS แต่ใช้รูปแบบไฟล์ XML ที่พัฒนาโดย Microsoft ไฟล์ XLSX นั้นสร้างโดยแอปพลิเคชัน Microsoft Excel สามารถเปิดและแก้ไขได้โดย Microsoft Excel, Apple Numbers และแอปพลิเคชันสเปรดชีตอื่นๆ ไฟล์ XLSX เก็บข้อมูลในเวิร์กชีตที่มีเซลล์จัดเรียงเป็นแถวและคอลัมน์ แต่ละเซลล์สามารถมีข้อความ ตัวเลข หรือสูตรได้ ไฟล์ XLSX ยังรองรับคุณลักษณะต่างๆ เช่น แผนภูมิ ตาราง Pivot และการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

อ่านเพิ่มเติม

PPTX รูปแบบไฟล์คืออะไร

Open XML Presentation (PPTX) เป็นรูปแบบไฟล์สำหรับจัดเก็บงานนำเสนอในรูปแบบ XML ซึ่งพัฒนาโดย Microsoft PPTX เป็นรูปแบบไฟล์ซิปที่ใช้ XML ซึ่งใช้สำหรับจัดเก็บการนำเสนอภาพนิ่ง เป็นตัวตายตัวแทนของรูปแบบ PPT และใช้โดย Microsoft PowerPoint 2007 และรุ่นที่ใหม่กว่า รูปแบบไฟล์ PPTX ขึ้นอยู่กับ XML schema และใช้อัลกอริทึมการบีบอัด ZIP ไฟล์ PPTX ถูกจัดเก็บไว้ในโครงสร้างโฟลเดอร์ ซึ่งมีไฟล์ document.xml ไฟล์ต้นแบบสไลด์ และไฟล์สไลด์จำนวนหนึ่ง ไฟล์ document.xml จัดเก็บเนื้อหาของงานนำเสนอ ในขณะที่ไฟล์ต้นแบบสไลด์จัดเก็บเค้าโครงและการออกแบบของสไลด์ ไฟล์สไลด์จัดเก็บแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอ ไฟล์ PPTX สามารถเปิดได้ใน PowerPoint 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า รวมถึงในซอฟต์แวร์การนำเสนออื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม