แปลงไฟล์ XPS เป็น PSD ผ่าน C#

ส่งออก XPS เป็น PSD ภายในแอปพลิเคชัน .NET โดยไม่ต้องใช้ Adobe® Acrobat Reader หรือแอปพลิเคชันบุคคลที่สามอื่นๆ

 

การใช้ Aspose.Total for .NET คุณสามารถส่งออก XPS ไปยังรูปภาพ PSD ภายในแอปพลิเคชัน .NET ได้ง่ายๆ ในสองขั้นตอนง่ายๆ ก่อนอื่น ด้วยการใช้ Aspose.PDF for .NET คุณสามารถส่งออก XPS เป็น JPEG ได้ หลังจากนั้น ด้วยการใช้ Aspose.Imaging for .NET Image Processing API คุณสามารถแปลง JPEG เป็น PSD ได้

แปลงไฟล์ XPS เป็น PSD ผ่าน .NET

  1. เปิดไฟล์ XPS โดยใช้คลาส Document
  2. เริ่มต้น JpegDevice วัตถุคลาสและแสดง XPS เป็น JPEG โดยใช้ [กระบวนการ]( https://apireference.aspose com/pdf/net/aspose.pdf.devices.pagedevice/process/methods/1) วิธี
  3. โหลดไฟล์ JPEG โดยใช้คลาส Image
  4. บันทึกเอกสารในรูปแบบ PSD โดยใช้วิธี Save

ข้อกำหนดการแปลง

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น nuget install Aspose.Total หรือผ่าน Package Manager Console ของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.Total

หรือรับตัวติดตั้ง MSI แบบออฟไลน์หรือ DLL ในไฟล์ ZIP จาก ดาวน์โหลด

C#

แปลงไฟล์ XPS เป็น PSD ในไฟล์เดียวผ่าน C#

เมื่อใช้ API คุณยังสามารถแปลงไฟล์ XPS เป็น PSD เป็นไฟล์รูปภาพเดียวได้ ในการแปลงหน้าทั้งหมด ก่อนอื่นคุณสามารถแสดงเอกสาร XPS ของคุณเป็นไฟล์ TIFF หนึ่งไฟล์ และหลังจากนั้นคุณสามารถส่งออกไฟล์ TIFF ไปยัง PSD ได้ คุณสามารถเปิดไฟล์อินพุตได้โดยใช้คลาส Document และสร้างอ็อบเจ็กต์อุปกรณ์ Resolution, TiffSettings และ TIFF คุณสามารถรับรูปภาพ TIFF เดียวได้โดยใช้วิธี Process ของวิธี TiffDevice คลาส สุดท้าย คุณสามารถโหลดไฟล์ TIFF โดยใช้คลาส Image และบันทึกเป็นรูปแบบ PSD โดยใช้วิธี บันทึก

C#

แปลงและหมุนไฟล์ XPS เป็น PSD ผ่าน C#

เมื่อใช้ API คุณยังสามารถหมุนอิมเมจ PSD ที่ส่งออกได้ตามความต้องการของคุณ วิธี Image.RotateFlip สามารถใช้หมุนภาพได้ 90/180/270 องศา แล้วพลิกภาพในแนวนอนหรือแนวตั้ง คุณสามารถระบุประเภทของการหมุนและพลิกเพื่อใช้กับรูปภาพได้ ในการหมุนและพลิกภาพ คุณสามารถโหลดภาพ JPEG ที่แปลงแล้วโดยใช้วิธีการจากโรงงานที่แสดงโดยคลาส Image และเรียก Image วิธี .RotateFlip ขณะระบุ RotateFlipType ที่เหมาะสม

สำรวจ XPS ตัวเลือกการแปลงด้วย .NET

แปลง XPS S TO DOCM (ไฟล์ Microsoft Word 2007 Marco)
แปลง XPS S TO DOT (ไฟล์เทมเพลต Microsoft Word)
แปลง XPS S TO DOTM (ไฟล์เทมเพลต Microsoft Word 2007+)
แปลง XPS S TO DOTX (ไฟล์เทมเพลต Microsoft Word)
แปลง XPS S TO FLATOPC (โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2003ML)
แปลง XPS S TO GIF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิก)
แปลง XPS S TO MARKDOWN (ภาษามาร์กอัปที่มีน้ำหนักเบา)
แปลง XPS S TO MHTML (ไมม์ HTML)
แปลง XPS S TO ODT (รูปแบบไฟล์ข้อความ OpenDocument)
แปลง XPS S TO OTT (เทมเพลต OpenDocument)
แปลง XPS S TO PCL (ภาษาคำสั่งของเครื่องพิมพ์)
แปลง XPS S TO PS (ไฟล์โพสต์สคริปต์)
แปลง XPS S TO RTF (รูปแบบ Rich Text)
แปลง XPS S TO WORDML (โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2003ML)
แปลง XPS S TO XAMLFLOW (Power Automate ของ Microsoft)
แปลง XPS S TO APNG (กราฟิกเครือข่ายแบบพกพาเคลื่อนไหว)
แปลง XPS S TO CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค)
แปลง XPS S TO DICOM (การถ่ายภาพดิจิทัลและการสื่อสารทางการแพทย์)
แปลง XPS S TO DIF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล)
แปลง XPS S TO DXF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนการวาดของ Autodesk)
แปลง XPS S TO EMZ (Windows บีบอัด Enhanced Metafile)
แปลง XPS S TO EXCEL (รูปแบบไฟล์สเปรดชีต)
แปลง XPS S TO FODS (สเปรดชีต OpenDocument Flat XML)
แปลง XPS S TO JPEG2000 (รูปแบบภาพ J2K)
แปลง XPS S TO JPEG2000 (รูปแบบภาพ J2K)
แปลง XPS S TO MD (ภาษามาร์กดาวน์)
แปลง XPS S TO ODS (OpenDocument สเปรดชีต)
แปลง XPS S TO SVGZ (กราฟิกแบบเวกเตอร์ที่ปรับขนาดได้ที่ถูกบีบอัด)
แปลง XPS S TO SXC (สเปรดชีตคำนวณ StarOffice)
แปลง XPS S TO TGA (อะแดปเตอร์กราฟิก Truevision)
แปลง XPS S TO TSV (ค่าที่คั่นด้วยแท็บ)
แปลง XPS S TO TXT (เอกสารข้อความ)
แปลง XPS S TO WMF (เมตาไฟล์ของวินโดวส์)
แปลง XPS S TO WMZ (Windows Metafile ที่ถูกบีบอัด)
แปลง XPS S TO XLAM (Add-in ที่เปิดใช้งานแมโครของ Excel)
แปลง XPS S TO XLSB (สมุดงานไบนารีของ Excel)
แปลง XPS S TO XLSM (สเปรดชีตที่เปิดใช้งานมาโคร)
แปลง XPS S TO XLT (เทมเพลต Excel 97 - 2003)
แปลง XPS S TO XLTM (เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโครของ Excel)
แปลง XPS S TO XLTX (เทมเพลต Excel)

XPS รูปแบบไฟล์คืออะไร

XPS ย่อมาจาก XML Paper Specification เป็นรูปแบบไฟล์ที่สร้างขึ้นโดย Microsoft เพื่อแสดงเอกสารที่มีเค้าโครงตายตัว ไฟล์ XPS มีเนื้อหาและการตั้งค่าการพิมพ์ของเอกสาร ทำให้เหมาะสำหรับการรักษาเค้าโครงและลักษณะของเอกสารในอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ

รูปแบบ XPS อ้างอิงจาก XML (eXtensible Markup Language) ภาษามาร์กอัปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการแสดงข้อมูลที่มีโครงสร้าง ไฟล์ XPS สรุปเนื้อหาของเอกสาร เช่น ข้อความ รูปภาพ กราฟิกแบบเวกเตอร์ และคำอธิบายประกอบ ในรูปแบบ XML ที่มีโครงสร้าง ซึ่งช่วยให้ตีความและแสดงองค์ประกอบภาพของเอกสารได้ง่าย

ไฟล์ XPS มีแนวคิดคล้ายกับไฟล์ PDF (Portable Document Format) โดยทั้งสองมีเป้าหมายเพื่อให้มีวิธีที่เชื่อถือได้ในการนำเสนอและแบ่งปันเอกสารในขณะที่รักษารูปแบบไว้ และเค้าโครง อย่างไรก็ตาม ไฟล์ PDF ได้รับการสนับสนุนที่กว้างขึ้นในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ทำให้ได้รับการยอมรับและใช้งานร่วมกันได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

หากต้องการดูและทำงานกับไฟล์ XPS Microsoft มี XPS Viewer ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Windows . แอพพลิเคชั่นและเครื่องมือของบริษัทอื่นยังรองรับการเปิด สร้าง และแปลงไฟล์ XPS อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับ PDF ช่วงของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่รองรับรูปแบบ XPS อาจมีจำกัดมากกว่า

PSD รูปแบบไฟล์คืออะไร

รูปแบบไฟล์ PSD (เอกสาร Photoshop) เป็นรูปแบบไฟล์เริ่มต้นที่ใช้โดย Adobe Photoshop ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ยอดนิยมสำหรับการออกแบบกราฟิกและการแก้ไขภาพ ไฟล์ PSD ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บรูปภาพแบบเลเยอร์ ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานกับองค์ประกอบและเอฟเฟ็กต์หลายรายการในเลเยอร์ที่แยกจากกันภายในไฟล์เดียว

ไฟล์ PSD โดดเด่นด้วยความสามารถในการเก็บรักษาข้อมูลภาพที่ซับซ้อน รวมถึงเลเยอร์ มาสก์ โหมดการผสม ความโปร่งใส และคุณสมบัติขั้นสูงอื่นๆ ทำให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นสูงสำหรับนักออกแบบกราฟิกและช่างภาพมืออาชีพที่ต้องการการควบคุมที่แม่นยำสำหรับงานสร้างสรรค์ของตน

ในไฟล์ PSD แต่ละเลเยอร์สามารถมีองค์ประกอบรูปภาพต่างๆ ได้ เช่น ข้อความ รูปร่าง ฟิลเตอร์ การปรับแต่ง ชั้นและอื่น ๆ วิธีการตามเลเยอร์นี้ช่วยให้สามารถแก้ไขแบบไม่ทำลายได้ เนื่องจากผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนแต่ละเลเยอร์ได้โดยไม่กระทบกับส่วนที่เหลือของภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้แก้ไขและจัดการส่วนต่างๆ ของภาพได้ง่าย

รูปแบบไฟล์ PSD รองรับโหมดสีคุณภาพสูง เช่น RGB, CMYK และโทนสีเทา ทำให้มั่นใจได้ถึงการแสดงสีที่ถูกต้องสำหรับวัตถุประสงค์ในการส่งออกต่างๆ รวมถึงการพิมพ์และเว็บ

นอกจาก Adobe Photoshop แล้ว แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์แก้ไขภาพอื่นๆ จำนวนมากยังสามารถเปิดและแก้ไขไฟล์ PSD ได้ แม้ว่าคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างอาจไม่รองรับอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เพื่อเก็บข้อมูลเลเยอร์และเอฟเฟ็กต์ทั้งหมด ขอแนะนำให้ทำงานกับไฟล์ PSD ใน Adobe Photoshop

เมื่อกระบวนการแก้ไขเสร็จสิ้น ไฟล์ PSD สามารถบันทึกในรูปแบบไฟล์รูปภาพทั่วไปอื่นๆ เช่น JPEG หรือ PNG เพื่อจุดประสงค์ในการแบ่งปันหรือแสดงบนเว็บ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการแปลงไฟล์ PSD เป็นรูปแบบอื่นอาจทำให้ข้อมูลเลเยอร์และคุณสมบัติขั้นสูงอื่นๆ สูญหาย