Java aracılığıyla Android’de TEX’yi PPSX’ye dönüştürün

Microsoft® PowerPoint veya Adobe® Acrobat Reader kullanmadan Android Uygulamalarınızda TEX’yi PPSX’ye dönüştürün

 

İki basit adımı kullanarak TEX’den PPSX’ye dönüştürme özelliğini Android uygulamalarınıza entegre edebilirsiniz. İlk adımda, Aspose.PDF for Android via Java kullanarak TEX’yi PPTX’e aktarabilirsiniz. Bundan sonra, Java üzerinden Android için Aspose.Slides kullanarak PPTX’i PPSX’ye dönüştürebilirsiniz. Her iki API de Java üzerinden Android için Aspose.Total paketi kapsamında gelir.

TEX'yi PPSX'ye Aktarmak için Android API

  1. Document sınıfını kullanarak TEX dosyasını açın
  2. save yöntemini kullanarak TEX’yi PPTX’e dönüştürün
  3. Sunum sınıfını kullanarak PPTX belgesini yükleyin
  4. save yöntemini kullanarak belgeyi PPSX biçiminde kaydedin ve Ppsx SaveFormat olarak

Dönüşüm Gereksinimleri

Aspose.Total for Android’i Java aracılığıyla doğrudan Maven üzerinden kolayca kullanabilirsiniz ve Aspose.PDF for Android via Java ve Aspose.Slides for Android via Java yükleyin /androidjava/install-aspose-slides-for-android-via-java/) uygulamalarınızda.

Alternatif olarak, downloads adresinden bir ZIP dosyası alabilirsiniz.

// load TEX file with an instance of Document class
Document document = new Document("template.tex");
// save TEX as PPTX format 
document.save("PptxOutput.pptx", SaveFormat.Pptx); 
// instantiate a Presentation object that represents a PPTX file
Presentation presentation = new Presentation("PptxOutput.pptx");
// save the presentation as Ppsx format
presentation.save("output.ppsx", SaveFormat.Ppsx);   

Java ile Android'de Şifre Korumalı TEX Dosyasını Açın

TEX dosya biçimini yüklerken belgeniz parola korumalı olabilir. Java üzerinden Android için Aspose.PDF şifreli belgeleri de açmanıza olanak tanır. Şifrelenmiş dosyayı açmak için Belgenin yeni örneğini başlatabilirsiniz. .lang.String-) sınıfını seçin ve dosya adını ve parolayı argüman olarak iletin.

// open TEX document
Document doc = new Document("input.tex", "Your@Password");
// save TEX as PPTX format 
document.save("PptxOutput.pptx", SaveFormat.Pptx); 

Android Uygulamalarında PPSX Dosyasının Küçük Resmini Oluşturun

TEX’yi PPSX’ye dönüştürdükten sonra, çıktı belgenizin küçük resimlerini de oluşturabilirsiniz. Aspose.Slides for Android via Java açısından zengin özelliği kullanarak, Sunu oluşturarak ve örneğini oluşturarak slaytların küçük resimlerini oluşturabilirsiniz. https://reference.aspose.com/slides/java/com.aspose.slides/Presentation ) sınıfı. Bundan sonra, ID veya indeksini kullanarak istediğiniz herhangi bir slaydın referansını alabilir ve referans verilen slaydın küçük resmini belirli bir ölçekte alabilirsiniz.

// instantiate a Presentation object that represents a PPSX file
Presentation presentation = new Presentation("output.ppsx");
// access the first slide
ISlide sld = pres.getSlides().get_Item(0);
// create a full scale image
BufferedImage image = sld.getThumbnail(1f, 1f);
 // save the image to disk in PNG format
ImageIO.write(image, "PNG", new java.io.File("Thumbnail_out.png"));

Android ile TEX Dönüşüm Seçeneklerini Keşfedin

TEX s'yi ODP 'ye dönüştürün (OpenDocument Sunum Formatı)
TEX s'yi OTP 'ye dönüştürün (OpenDocument Standart Biçimi)
TEX s'yi POT 'ye dönüştürün (Microsoft PowerPoint Şablon Dosyaları)
TEX s'yi POTM 'ye dönüştürün (Microsoft PowerPoint Şablon Dosyası)
TEX s'yi POTX 'ye dönüştürün (Microsoft PowerPoint Şablon Sunumu)
TEX s'yi PPS 'ye dönüştürün (PowerPoint Slayt Gösterisi)
TEX s'yi PPSM 'ye dönüştürün (Makro özellikli Slayt Gösterisi)
TEX s'yi PPTM 'ye dönüştürün (Makro özellikli Sunum Dosyası)
TEX s'yi SWF 'ye dönüştürün (Şok Dalgası Flaş Filmi)
TEX s'yi CSV 'ye dönüştürün (Virgülle Ayrılmış Değerler)
TEX s'yi DIF 'ye dönüştürün (Veri Değişim Formatı)
TEX s'yi EXCEL 'ye dönüştürün (Elektronik Tablo Dosya Biçimleri)
TEX s'yi FODS 'ye dönüştürün (OpenDocument Düz XML Elektronik Tablosu)
TEX s'yi ODS 'ye dönüştürün (OpenDocument Elektronik Tablosu)
TEX s'yi SXC 'ye dönüştürün (StarOffice Hesap Tablosu)
TEX s'yi TSV 'ye dönüştürün (Sekmeyle Ayrılmış Değerler)
TEX s'yi XLAM 'ye dönüştürün (Excel Makro Etkin Eklenti)
TEX s'yi XLSB 'ye dönüştürün (Excel İkili Çalışma Kitabı)
TEX s'yi XLSM 'ye dönüştürün (Makro özellikli Hesap Tablosu)
TEX s'yi XLT 'ye dönüştürün (Excel 97 - 2003 Şablonu)
TEX s'yi XLTM 'ye dönüştürün (Makro Etkin Excel Şablonu)
TEX s'yi DOCM 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2007 Marco Dosyası)
TEX s'yi DOT 'ye dönüştürün (Microsoft Word Şablon Dosyaları)
TEX s'yi DOTM 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2007+ Şablon Dosyası)
TEX s'yi DOTX 'ye dönüştürün (Microsoft Word Şablon Dosyası)
TEX s'yi FLATOPC 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2003 Kelime İşleme ML)
TEX s'yi GIF 'ye dönüştürün (Grafik Değişim Formatı)
TEX s'yi MARKDOWN 'ye dönüştürün (Hafif Biçimlendirme Dili)
TEX s'yi ODT 'ye dönüştürün (OpenDocument Metin Dosyası Biçimi)
TEX s'yi OTT 'ye dönüştürün (OpenDocument Şablonu)
TEX s'yi PCL 'ye dönüştürün (Yazıcı Komut Dili)
TEX s'yi PS 'ye dönüştürün (PostScript Dosyası)
TEX s'yi RTF 'ye dönüştürün (Zengin metin formatı)