Java aracılığıyla Android’de XPS’yi PPT’ye dönüştürün

Microsoft® PowerPoint veya Adobe® Acrobat Reader kullanmadan Android Uygulamalarınızda XPS’yi PPT’ye dönüştürün

 

İki basit adımı kullanarak XPS’den PPT’ye dönüştürme özelliğini Android uygulamalarınıza entegre edebilirsiniz. İlk adımda, Aspose.PDF for Android via Java kullanarak XPS’yi PPTX’e aktarabilirsiniz. Bundan sonra, Java üzerinden Android için Aspose.Slides kullanarak PPTX’i PPT’ye dönüştürebilirsiniz. Her iki API de Java üzerinden Android için Aspose.Total paketi kapsamında gelir.

XPS'yi PPT'ye Aktarmak için Android API

  1. Document sınıfını kullanarak XPS dosyasını açın
  2. save yöntemini kullanarak XPS’yi PPTX’e dönüştürün
  3. Sunum sınıfını kullanarak PPTX belgesini yükleyin
  4. save yöntemini kullanarak belgeyi PPT biçiminde kaydedin ve Ppt SaveFormat olarak

Dönüşüm Gereksinimleri

Aspose.Total for Android’i Java aracılığıyla doğrudan Maven üzerinden kolayca kullanabilirsiniz ve Aspose.PDF for Android via Java ve Aspose.Slides for Android via Java yükleyin /androidjava/install-aspose-slides-for-android-via-java/) uygulamalarınızda.

Alternatif olarak, downloads adresinden bir ZIP dosyası alabilirsiniz.

// load XPS file with an instance of Document class
Document document = new Document("template.xps");
// save XPS as PPTX format 
document.save("PptxOutput.pptx", SaveFormat.Pptx); 
// instantiate a Presentation object that represents a PPTX file
Presentation presentation = new Presentation("PptxOutput.pptx");
// save the presentation as Ppt format
presentation.save("output.ppt", SaveFormat.Ppt);   

Java ile Android'de Şifre Korumalı XPS Dosyasını Açın

XPS dosya biçimini yüklerken belgeniz parola korumalı olabilir. Java üzerinden Android için Aspose.PDF şifreli belgeleri de açmanıza olanak tanır. Şifrelenmiş dosyayı açmak için Belgenin yeni örneğini başlatabilirsiniz. .lang.String-) sınıfını seçin ve dosya adını ve parolayı argüman olarak iletin.

// open XPS document
Document doc = new Document("input.xps", "Your@Password");
// save XPS as PPTX format 
document.save("PptxOutput.pptx", SaveFormat.Pptx); 

Android Uygulamalarında PPT Dosyasının Küçük Resmini Oluşturun

XPS’yi PPT’ye dönüştürdükten sonra, çıktı belgenizin küçük resimlerini de oluşturabilirsiniz. Aspose.Slides for Android via Java açısından zengin özelliği kullanarak, Sunu oluşturarak ve örneğini oluşturarak slaytların küçük resimlerini oluşturabilirsiniz. https://reference.aspose.com/slides/java/com.aspose.slides/Presentation ) sınıfı. Bundan sonra, ID veya indeksini kullanarak istediğiniz herhangi bir slaydın referansını alabilir ve referans verilen slaydın küçük resmini belirli bir ölçekte alabilirsiniz.

// instantiate a Presentation object that represents a PPT file
Presentation presentation = new Presentation("output.ppt");
// access the first slide
ISlide sld = pres.getSlides().get_Item(0);
// create a full scale image
BufferedImage image = sld.getThumbnail(1f, 1f);
 // save the image to disk in PNG format
ImageIO.write(image, "PNG", new java.io.File("Thumbnail_out.png"));

Android ile XPS Dönüşüm Seçeneklerini Keşfedin

XPS s'yi ODP 'ye dönüştürün (OpenDocument Sunum Formatı)
XPS s'yi OTP 'ye dönüştürün (OpenDocument Standart Biçimi)
XPS s'yi POT 'ye dönüştürün (Microsoft PowerPoint Şablon Dosyaları)
XPS s'yi POTM 'ye dönüştürün (Microsoft PowerPoint Şablon Dosyası)
XPS s'yi POTX 'ye dönüştürün (Microsoft PowerPoint Şablon Sunumu)
XPS s'yi PPS 'ye dönüştürün (PowerPoint Slayt Gösterisi)
XPS s'yi PPSM 'ye dönüştürün (Makro özellikli Slayt Gösterisi)
XPS s'yi PPSX 'ye dönüştürün (PowerPoint Slayt Gösterisi)
XPS s'yi PPTM 'ye dönüştürün (Makro özellikli Sunum Dosyası)
XPS s'yi SWF 'ye dönüştürün (Şok Dalgası Flaş Filmi)
XPS s'yi CSV 'ye dönüştürün (Virgülle Ayrılmış Değerler)
XPS s'yi DIF 'ye dönüştürün (Veri Değişim Formatı)
XPS s'yi CSV 'ye dönüştürün (Virgülle Ayrılmış Değerler)
XPS s'yi FODS 'ye dönüştürün (OpenDocument Düz XML Elektronik Tablosu)
XPS s'yi ODS 'ye dönüştürün (OpenDocument Elektronik Tablosu)
XPS s'yi SXC 'ye dönüştürün (StarOffice Hesap Tablosu)
XPS s'yi TSV 'ye dönüştürün (Sekmeyle Ayrılmış Değerler)
XPS s'yi XLAM 'ye dönüştürün (Excel Makro Etkin Eklenti)
XPS s'yi XLSB 'ye dönüştürün (Excel İkili Çalışma Kitabı)
XPS s'yi XLSM 'ye dönüştürün (Makro özellikli Hesap Tablosu)
XPS s'yi XLT 'ye dönüştürün (Excel 97 - 2003 Şablonu)
XPS s'yi XLTM 'ye dönüştürün (Makro Etkin Excel Şablonu)
XPS s'yi DOCM 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2007 Marco Dosyası)
XPS s'yi DOT 'ye dönüştürün (Microsoft Word Şablon Dosyaları)
XPS s'yi DOTM 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2007+ Şablon Dosyası)
XPS s'yi DOTX 'ye dönüştürün (Microsoft Word Şablon Dosyası)
XPS s'yi FLATOPC 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2003 Kelime İşleme ML)
XPS s'yi GIF 'ye dönüştürün (Grafik Değişim Formatı)
XPS s'yi MARKDOWN 'ye dönüştürün (Hafif Biçimlendirme Dili)
XPS s'yi ODT 'ye dönüştürün (OpenDocument Metin Dosyası Biçimi)
XPS s'yi OTT 'ye dönüştürün (OpenDocument Şablonu)
XPS s'yi PCL 'ye dönüştürün (Yazıcı Komut Dili)
XPS s'yi PS 'ye dönüştürün (PostScript Dosyası)
XPS s'yi RTF 'ye dönüştürün (Zengin metin formatı)