C++ Uygulamalarında EPUB’yi PPTM’ye Render

Microsoft® PowerPoint kullanmadan C++ Uygulamalarınız içinde EPUB’yi PPTM’ye dönüştürün

 

C++ uygulamalarınızda EPUB’den PPTM’ye dönüştürme özelliğini entegre etmek isteyen bir C++ geliştiricisi misiniz? Bunu iki basit adımda yapabilirsiniz. Aspose.PDF for C++ kullanarak EPUB’yi PPTX’e aktarabilirsiniz. İkinci olarak, Aspose.Slides for C++ kullanarak PPTX’i PPTM’ye dönüştürebilirsiniz. Her iki API de Aspose.Total for C++ paketi kapsamında gelir.

EPUB'yi PPTM'ye Dışa Aktarmak için C++ API

  1. Document sınıf referansını kullanarak EPUB dosyasını açın
  2. Kaydet yöntem işlevini kullanarak EPUB’yi PPTX’e dönüştürün
  3. Sunum sınıf referansını kullanarak PPTX belgesini yükleyin
  4. Kaydet üye işlevini kullanarak belgeyi PPTM biçiminde kaydedin ve ‘Pptm’yi SaveFormat olarak ayarlayın

Dönüşüm Gereksinimleri

Komut satırından nuget install Aspose.Total.Cpp``` veya Visual Studio'nun Paket Yönetici Konsolu üzerinden ```Install-Package Aspose.Total.Cpp ile kurun.

Alternatif olarak, çevrimdışı MSI yükleyicisini veya DLL’leri downloads adresinden bir ZIP dosyasında alın.

// load EPUB file with an instance of Document class
auto doc = MakeObject<Document>(u"template.epub");
// save EPUB as PPTX format 
doc->Save(u"PptxOutput.pptx", SaveFormat::Pptx);
// instantiate a Presentation object that represents a PPTX file
SharedPtr<Presentation> prs = MakeObject<Presentation>(u"PptxOutput.pptx");
// save the presentation as Pptm format
prs->Save(u"output.pptm", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptm);  

EPUB Belgesinin Şifresini C++ ile Değiştirin

EPUB’yi PPTM’ye oluşturma sürecinde, parola korumalı bir EPUB açabilir ve ayrıca parolasını değiştirebilirsiniz. Bir EPUB dosyasının şifresini değiştirmek için o belgenin sahip şifresini bilmeniz gerekir. Aspose.PDF for C++ ile parola korumalı PDF belgesini sahip parolasını belirterek yükleyebilir ve parolayı değiştirmek için ChangePasswords yöntemini kullanabilirsiniz.

// load an existing EPUB Document
auto doc = MakeObject<Document>(L"input.epub", L"owner");
// change password of EPUB Document
doc->ChangePasswords(L"owner", L"newuser", L"newuser");
// save the document
doc->Save(L"output.Doc");

C++ ile PPTM Dosyasında Web'den Görüntüler Ekleme

EPUB’yi PPTM’ye dönüştürdükten sonra, çıktı belgenize web’den görüntüler de ekleyebilirsiniz. Aspose.Slides for C++ şu popüler formatlardaki resimlerle işlemleri destekler: JPEG, PNG, BMP, GIF ve diğerleri. Bir sunumdaki bir slayta bilgisayarınızdaki bir veya birkaç resim ekleyebilirsiniz. C++‘daki bu örnek kod, bir PPTM dosyasına nasıl resim ekleneceğini gösterir.

// instantiate a Presentation object that represents a PPTM file
auto pres = System::MakeObject<Presentation>("output.pptm");
// get slide
auto slide = pres->get_Slides()->idx_get(0);
// initialize Web Client    
auto webClient = System::MakeObject<WebClient>();
// get image data
auto imageData = webClient->DownloadData(System::MakeObject<Uri>(u"[REPLACE WITH URL]"));
// add image
auto image = pres->get_Images()->AddImage(imageData);
// add picture frame
slide->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 10.0f, 10.0f, 100.0f, 100.0f, image);
// save updated file
pres->Save(u"updated.pptm", SaveFormat::Pptm);

C++ ile EPUB Dönüşüm Seçeneklerini Keşfedin

EPUB s'yi CSV 'ye dönüştürün (Virgülle Ayrılmış Değerler)
EPUB s'yi DIF 'ye dönüştürün (Veri Değişim Formatı)
EPUB s'yi DOCM 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2007 Marco Dosyası)
EPUB s'yi DOT 'ye dönüştürün (Microsoft Word Şablon Dosyaları)
EPUB s'yi DOTM 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2007+ Şablon Dosyası)
EPUB s'yi DOTX 'ye dönüştürün (Microsoft Word Şablon Dosyası)
EPUB s'yi CSV 'ye dönüştürün (Virgülle Ayrılmış Değerler)
EPUB s'yi FLATOPC 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2003 Kelime İşleme ML)
EPUB s'yi FODS 'ye dönüştürün (OpenDocument Düz XML Elektronik Tablosu)
EPUB s'yi GIF 'ye dönüştürün (Grafik Değişim Formatı)
EPUB s'yi MARKDOWN 'ye dönüştürün (Hafif Biçimlendirme Dili)
EPUB s'yi ODP 'ye dönüştürün (OpenDocument Sunum Formatı)
EPUB s'yi ODS 'ye dönüştürün (OpenDocument Elektronik Tablosu)
EPUB s'yi ODT 'ye dönüştürün (OpenDocument Metin Dosyası Biçimi)
EPUB s'yi OTP 'ye dönüştürün (OpenDocument Standart Biçimi)
EPUB s'yi OTT 'ye dönüştürün (OpenDocument Şablonu)
EPUB s'yi PCL 'ye dönüştürün (Yazıcı Komut Dili)
EPUB s'yi POT 'ye dönüştürün (Microsoft PowerPoint Şablon Dosyaları)
EPUB s'yi POTM 'ye dönüştürün (Microsoft PowerPoint Şablon Dosyası)
EPUB s'yi POTX 'ye dönüştürün (Microsoft PowerPoint Şablon Sunumu)
EPUB s'yi PPS 'ye dönüştürün (PowerPoint Slayt Gösterisi)
EPUB s'yi PPSM 'ye dönüştürün (Makro özellikli Slayt Gösterisi)
EPUB s'yi PPSX 'ye dönüştürün (PowerPoint Slayt Gösterisi)
EPUB s'yi PS 'ye dönüştürün (PostScript Dosyası)
EPUB s'yi RTF 'ye dönüştürün (Zengin metin formatı)
EPUB s'yi SWF 'ye dönüştürün (Şok Dalgası Flaş Filmi)
EPUB s'yi SXC 'ye dönüştürün (StarOffice Hesap Tablosu)
EPUB s'yi TSV 'ye dönüştürün (Sekmeyle Ayrılmış Değerler)
EPUB s'yi WORDML 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2003 Kelime İşleme ML)
EPUB s'yi XAMLFLOW 'ye dönüştürün (Microsoft'un Power Automate'i)
EPUB s'yi XLAM 'ye dönüştürün (Excel Makro Etkin Eklenti)
EPUB s'yi XLSB 'ye dönüştürün (Excel İkili Çalışma Kitabı)
EPUB s'yi XLSM 'ye dönüştürün (Makro özellikli Hesap Tablosu)
EPUB s'yi XLT 'ye dönüştürün (Excel 97 - 2003 Şablonu)

EPUB Dosya Biçimi nedir

Bir EPUB dosyası bir Açık e-Kitap Dosyasıdır. Biçim, Uluslararası Dijital Yayıncılık Forumu (IDPF) tarafından geliştirilmiştir ve XML ve XHTML’ye dayanmaktadır. EPUB dosyaları, e-okuyucular, tabletler ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere çeşitli elektronik cihazlarda okunabilir. EPUB dosyaları genellikle üç bileşenden oluşur: 1. Kitabın ana metnini ve sayfaların okunma sırasını içeren bir sırt.2. Sırt, kapak resmi ve diğer tüm içerikler dahil olmak üzere kitabı oluşturan tüm dosyaları listeleyen bir manifesto.3. Dosyaları sıkıştırılmış biçimde depolayan bir kapsayıcı. EPUB dosyaları, Adobe InDesign, Sigil ve Calibre gibi çeşitli yazılım programları kullanılarak oluşturulabilir.

PPTM Dosya Biçimi nedir

PPTM dosya formatı, Microsoft PowerPoint tarafından makro içeren sunumları kaydetmek için kullanılan bir dosya uzantısıdır. PowerPoint sunumları için varsayılan dosya biçimi olan PPTX dosya biçiminin bir uzantısıdır. PPTM’deki “M”, dosyanın Visual Basic for Applications (VBA) programlama dilinde yazılmış katıştırılmış makrolar içerebileceğini belirten “makro etkin” anlamına gelir.

PPTM dosyaları, Microsoft PowerPoint veya PowerPoint dosya formatını destekleyen diğer uyumlu yazılımlar. Bu dosyalar, metin, resimler, videolar, ses ve animasyonlar gibi çeşitli multimedya öğelerini içerebilir. Ek olarak, PPTM dosyaları, makroların kullanımı yoluyla etkileşimli özellikleri ve özel işlevleri birleştirebilir.

PPTM dosyalarındaki makrolar, kullanıcıların tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine, etkileşimli içerik oluşturmasına ve sunumlarına özel işlevler eklemesine olanak tanır. Makrolar, VBA programlama dili kullanılarak yazılabilir ve veri işleme, kullanıcı girişi işleme ve diğer yazılım uygulamalarıyla entegrasyon dahil olmak üzere çok çeşitli işlemleri gerçekleştirebilir.

Bir PPTM dosyasını açarken, PowerPoint kullanıcıdan istemde bulunabilir. makrolar potansiyel olarak kötü amaçlı kod çalıştırabileceğinden, güvenlik nedenleriyle makroları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için. Bilinmeyen veya güvenilmeyen kaynaklardan gelen PPTM dosyalarını açarken dikkatli olmak önemlidir.