Aspose.Total for JasperReports

Raporları Office Formatlarında Sunmak için JasperReports Uzantıları

Dışa aktarılan belgelere barkod eklerken JasperReports’u Word, Excel, PDF, PowerPoint ve Görüntü formatlarına kolayca aktarın.

  Ücretsiz Deneme İndirin
 
 

Aspose.Total for JasperReports, geliştiricilerin raporları Microsoft Word, Excel, PowerPoint ve PDF formatlarında dışa aktarmalarına olanak tanıyan zengin özelliklere sahip bir JasperReports İhracatçı paketidir. Aspose.Total for JasperReports ailesindeki ihracatçılardan biri de dışa aktarılan dosyalara barkod ekleme yeteneği sağlar.

Aspose.Total for JasperReports aşağıdaki ihracatçıları içerir:

Aspose.Words for JasperReports

Aspose.Words for JasperReports

Aspose.Words for JasperReports, raporları JasperReports ve JasperServer'dan Microsoft Word belgesine (DOC), Office Open XML'e (OOXML, DOCX), Zengin Metin Formatına (RTF), OpenDocument Metnine (ODT), Web'e aktarmak için piyasadaki tek çözümdür. sayfa (HTML) ve düz metin (TXT) biçimleri.

Aspose.PDF for JasperReports

Aspose.PDF for JasperReports

Aspose.PDF for JasperReports, raporları JasperReports ve JasperServer'dan Taşınabilir Belge Formatına (PDF) ve ISO standartlaştırılmış versiyonuna aktarmak için özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir; PDF/A. Çizelgeler, tablolar ve resimler gibi rapor özelliklerinin çoğu, en yüksek hassasiyetle PDF'ye dönüştürülür.

Aspose.Cells for JasperReports

Aspose.Cells for JasperReports

Aspose.Cells for JasperReports, raporların JasperReports ve JasperServer'dan XLS, XLSX ve SpreadsheetML dahil olmak üzere Microsoft Excel Elektronik Tablo formatlarına aktarılmasına olanak tanır. Ayrıca PDF, ODS, CSV ve Sekmeyle ayrılmış gibi diğer popüler biçimleri de destekler.

Aspose.Slides for JasperReports

Aspose.Slides for JasperReports

Aspose.Slides for JasperReports, raporları JasperReports'tan Microsoft PowerPoint 97 – 2003 (PPT ve PPS) ve Microsoft PowerPoint 2007-2013 (PPTX ve PPSX) sunum biçimlerine Java uygulamaları içinden aktarması gereken geliştiriciler için tasarlanmıştır.

Aspose.Imaging for JasperReports

Aspose.Imaging for JasperReports

Aspose.Imaging for JasperReports, JasperReport'ları birden çok görüntü formatına aktarmak için esnek bir çözüm sunar. Çok sayfalı raporlar veya toplu dışa aktarma kolayca oluşturulabilir. Toplu modda. her rapor sayfası ayrı bir belge olarak kaydedilecektir.

Aspose.BarCode for JasperReports

Aspose.BarCode for JasperReports

Aspose.BarCode for JasperReports, işletmenizin kullanışlılığını artırmak için benzersiz ve sağlam bir çözüm sunar. Geliştiricilerin JasperReports'ta yüksek kaliteli barkod etiketleri oluşturmasına ve görüntülemesine olanak tanır.

Aspose.CAD for JasperReports

Aspose.CAD for JasperReports

Aspose.CAD for JasperReports, JasperReport'ları çeşitli CAD ve diğer vektör formatlarına aktarmak için benzersiz ve sağlam bir çözüm sunar. Toplu modda kolayca çok sayfalı raporlar veya toplu dışa aktarma oluşturabilir. her rapor sayfası ayrı bir belge olarak kaydedilecektir.

Aspose.Total for JasperReports'un Gelişmiş Özellikleri

Raporları Microsoft Word belgeleri olarak dışa aktarın

Raporları Microsoft Excel elektronik tabloları olarak dışa aktarın

Raporları Microsoft Excel elektronik tabloları olarak yazdırın

Raporları Microsoft PowerPoint sunumları olarak dışa aktarın

Raporları Taşınabilir Belge Formatı olarak dışa aktarın

Barkodlarla raporlar oluşturun ve yazdırın

Barkod işlevi ekleyerek uygulama iş akışınızı geliştirin

İzlenebilirliğe yardımcı olmak için barkodları belgelere gömün

.jrxml raporlarını PDF belgelerine dönüştürün

Raporları çeşitli CAD, BIM veya vektör çizimi olarak yazdırın

Desteklenen Biçimlerin Çeşitliliği

JasperReports, raporları Microsoft Office formatları veya PDF olarak dışa aktarma konusunda yerel bir yeteneğe sahip değildir, ancak Aspose.Total for JasperReports'u kullanarak aşağıdaki ek dışa aktarma biçimlerine erişebilirsiniz:

 • Microsoft PowerPoint presentation & slideshow
 • Microsoft Word belgesi
 • Microsoft Excel elektronik tablosu
 • Taşınabilir Döküman Formatı
 • OpenDocument metni & elektronik tablo
 • HTML - Web Sayfası
 • TXT - Düz Metin
 • CSV - Virgülle Ayrılmış Değerler
 • RTF - Zengin Metin Biçimi
 • SVG - Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri
 • DXF - eXchange Biçimi Çizimi

Yüksek Sadakat, Rapor Tasarımıyla Aynı

Aspose.Total for JasperReports, tüm rapor özelliklerini en yüksek hassasiyette dışa aktarır. Sonuç biçiminden bağımsız olarak, sonuç, yerleşik JasperReports dışa aktarıcısı tarafından dışa aktarılan orijinal raporlarla aynı görünür.

Desteklenen Barkod Sembolojileri

Aspose.BarCode for JasperReports, çok sayıda barkod sembolojisini destekler. Sayısal, alfa sayısal ve 2B sembolojileri destekler. Aspose.BarCode for JasperReports, Aspose.BarCode tarafından JasperReports için sağlanan özel etiket kullanılarak mevcut ve yeni JasperReport (jrxml) rapor dosyalarına kolayca entegre edilebilir.

Kolay & Hafif Dağıtım

Aspose.Total for JasperReports, tamamen Java ile yazılmıştır ve JasperReports veya JasperServer çalıştıran makinelerde kolayca kurulabilen bir JAR dosyası olarak sağlanır. Aspose.Total for JasperReports'u kurmak için JAR dosyasını doğru klasöre kopyalamanız yeterlidir. Ürünü JasperServer ile entegre etmek için tek ekstra adım JasperServer konfigürasyon dosyasında küçük bir değişiklik yapmaktır ve artık Aspose ihracatçıları ile çalışmaya hazırsınız.