EMAIL’i .NET aracılığıyla PDF’ye aktarın

Windows, macOS ve Linux’ta Word veya Outlook kullanmadan EMAIL’i PDF’ye Oluşturmak için .NET API

 

Uygulamalarınızın içine EMAIL to PDF dönüştürme özelliklerini eklemek isteyen bir .NET geliştiricisiyseniz, Aspose.Total for .NET dosya biçimi işleme API’leri doğru yoldur. ileri. Aspose.Email for .NET kullanarak EMAIL dosya biçimini HTML’ye dönüştürebilirsiniz. Bundan sonra, Aspose.Words for .NET kullanarak HTML’yi PDF’ye dönüştürebilirsiniz.

EMAIL'i PDF'ye Dönüştürmek için C# API

  1. MailMessage sınıfını kullanarak EMAIL dosyasını açın
  2. Save yöntemini kullanarak EMAIL’i HTML’ye dönüştürün
  3. HTML’yi Document sınıfını kullanarak yükleyin
  4. Save yöntemini kullanarak belgeyi PDF formatına kaydedin ve Pdf’yi SaveFormat olarak ayarlayın

Dönüşüm Gereksinimleri

Komut satırından nuget install Aspose.Total veya Visual Studio’nun Paket Yönetici Konsolu üzerinden ```Install-Package Aspose.Total`` ile kurun.

Alternatif olarak, çevrimdışı MSI yükleyicisini veya DLL’leri indirilenler adresinden bir ZIP dosyasında alın.


MailMessage message = MailMessage.Load("sourceFile.msg");
 
message.Save("HtmlOutput.html", SaveOptions.DefaultHtml);

Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Save("output.pdf", SaveFormat.Pdf); 

E-POSTA Dosyasını .NET ile Ayrıştırma

EMAIL’i PDF’ye dönüştürmeden önce, doğru e-postayı dönüştürdüğünüzden emin olmak istiyorsanız, EMAIL belgesini yükleyebilir, ayrıştırabilir ve istediğiniz özelliğe bir göz atabilirsiniz. Aspose.Email for .NET MapiMessage sınıfını kullanarak /net/) API, gönderici ve alıcı bilgilerini alabilirsiniz. Örneğin, GönderenAdı özelliğini kullanarak dönüşüm için belirli bir gönderen e-postasını kontrol edebilirsiniz.


var outlookMessageFile = MapiMessage.FromFile("message.msg");
 
if(outlookMessageFile.SenderName == "John"){
    
}

.NET ile PDF Belge Düzenlemesini Kısıtlayın

Belgeyi EMAIL’den PDF’ye kaydederken çıktı belgenizi korumanız gerekebilir. Bazen bir belgeyi düzenleme yeteneğini sınırlamanız ve onunla yalnızca belirli işlemlere izin vermeniz gerekebilir. Bu, diğer kişilerin belgenizdeki hassas ve gizli bilgileri düzenlemesini önlemek için yararlı olabilir. Aspose.Words for .NET API, ProtectionType numaralandırma parametresi. Aşağıdaki kod satırlarını kullanarak belgenizi salt okunur olarak ayarlayabilirsiniz.


Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.pdf", SaveFormat.Pdf);  

.NET ile EMAIL Dönüşüm Seçeneklerini Keşfedin

MSG s'yi BMP 'ye dönüştürün (Bit Eşlem Görüntü Dosyası)
MSG s'yi DOC 'ye dönüştürün (Microsoft Word İkili Biçimi)
MSG s'yi DOCM 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2007 Marco Dosyası)
MSG s'yi DOCX 'ye dönüştürün (Office 2007+ Word Belgesi)
MSG s'yi DOT 'ye dönüştürün (Microsoft Word Şablon Dosyaları)
MSG s'yi DOTM 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2007+ Şablon Dosyası)
MSG s'yi DOTX 'ye dönüştürün (Microsoft Word Şablon Dosyası)
MSG s'yi EMF 'ye dönüştürün (Gelişmiş Meta Dosya Biçimi)
MSG s'yi EPUB 'ye dönüştürün (eKitap Dosyasını Aç)
MSG s'yi FLATOPC 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2003 Kelime İşleme ML)
MSG s'yi GIF 'ye dönüştürün (Grafik Değişim Formatı)
MSG s'yi PNG 'ye dönüştürün (Taşınabilir Ağ Grafiği)
MSG s'yi JPEG 'ye dönüştürün (Ortak Fotoğraf Uzman Grubu)
MSG s'yi ODT 'ye dönüştürün (OpenDocument Metin Dosyası Biçimi)
MSG s'yi OTT 'ye dönüştürün (OpenDocument Şablonu)
MSG s'yi PCL 'ye dönüştürün (Yazıcı Komut Dili)
MSG s'yi PDF 'ye dönüştürün (Taşınabilir Döküman Formatı)
MSG s'yi PNG 'ye dönüştürün (Taşınabilir Ağ Grafiği)
MSG s'yi PS 'ye dönüştürün (PostScript Dosyası)
MSG s'yi RTF 'ye dönüştürün (Zengin metin formatı)
MSG s'yi SVG 'ye dönüştürün (Skaler Vektör Grafikleri)
MSG s'yi TIFF 'ye dönüştürün (Etiketli Görüntü Dosyası Formatı)
MSG s'yi DOCX 'ye dönüştürün (Office 2007+ Word Belgesi)
MSG s'yi WORDML 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2003 Kelime İşleme ML)
MSG s'yi XPS 'ye dönüştürün (XML Kağıt Özellikleri)

EMAIL Dosya Biçimi nedir

Bir e-posta dosyası, e-posta programları tarafından tanınan belirli bir biçime bağlıdır. Boş bir satırla ayrılmış bir başlık bölümü ve bir gövde bölümü içerir. Başlık, gönderenin e-posta adresi, alıcının e-posta adresi, e-postanın konusu ve gönderildiği tarih ve saat gibi temel bilgileri içerir. E-postanın gövdesi, iletilen asıl mesajı içerir. E-posta dosyaları düz metin veya HTML biçiminde olabilir. Ancak, HTML e-postaları, resimleri ve diğer biçimlendirme öğelerini birleştirme yetenekleri nedeniyle son zamanlarda daha yaygın hale geldi.

Bir e-posta dosyasının başlığı, iletilerin yönlendirilmesine ve düzenlenmesine yardımcı olan önemli meta veriler sağlar. E-posta programının göndereni, alıcıyı, konuyu ve zaman damgasını tanımlamasını sağlar. Gövde bölümü, metin, resimler, köprüler ve diğer medya öğelerini içerebilen e-postanın içeriğini içerir. Düz metin e-postalar basit ve çeşitli cihazlardan ve e-posta istemcilerinden erişilebilirken, HTML e-postaları daha fazla tasarım esnekliği ve etkileşim sunar.

HTML e-postalarının yaygın kullanımıyla, gönderenler görsel olarak çekici ve ilgi çekici mesajlar oluşturabilir. HTML e-postaları, marka öğelerinin, biçimlendirme stillerinin ve multimedya içeriğinin dahil edilmesine izin vererek genel sunumu ve kullanıcı deneyimini geliştirir.

PDF Dosya Biçimi nedir

PDF veya Taşınabilir Belge Biçimi, belgeleri çeşitli yazılım uygulamaları, donanım aygıtları ve işletim sistemlerinde tutarlı kalacak şekilde sunmak için tasarlanmış bir dosya biçimidir. Her bir PDF dosyası, doğru görüntüleme için metni, yazı tiplerini, grafikleri ve diğer gerekli bilgileri kapsayan sabit mizanpajlı bir belgenin kapsamlı bir açıklamasını içerir. İlk olarak 1990’ların başında Adobe Systems tarafından geliştirilen PDF, metin biçimlendirmesini ve satır içi görüntüleri korurken bilgisayar belgelerini paylaşma aracı olarak hizmet etti.

PDF dosyaları genellikle Adobe Acrobat gibi yazılımlar veya benzer PDF oluşturma araçları kullanılarak oluşturulur. Şu anda PDF, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yönetilen açık bir standart haline geldi. Bu standardizasyon, farklı platformlar ve sistemler arasında uyumluluk ve birlikte çalışabilirlik sağlar. Kullanıcılar, PDF dosyalarını görüntülemek için Adobe Reader gibi ücretsiz yazılımları veya mevcut diğer PDF görüntüleyicileri kullanabilirler.

PDF’nin önemli avantajlarından biri, çok çeşitli aygıtlarda sorunsuz görüntüleme ve yazdırmaya izin veren platform bağımsızlığıdır ve işletim sistemleri. Kullanılan donanım veya yazılım ne olursa olsun, belgenin düzeni ve içeriği olduğu gibi kalacaktır. Bu evrensel erişilebilirlik, çeşitli platformlar ve sistemler arasında belgeleri paylaşmak ve dağıtmak için tercih edilen bir biçim olarak PDF’nin popülaritesine katkıda bulunmuştur.

PDF’nin metin, yazı tipleri, grafikler ve biçimlendirme de dahil olmak üzere eksiksiz bir belgeyi kapsama yeteneği çeşitli uygulamalar için güvenilir bir seçimdir. Önemli raporların paylaşılması, e-kitapların yayınlanması, formların dağıtılması veya profesyonel sunumların yapılması fark etmeksizin PDF, farklı ortamlarda tutarlı belge oluşturma ve içeriğin güvenilir şekilde korunmasını sağlar.