HTML dosyasını C# ile IMAGE’ye dönüştürün

Adobe® Acrobat Reader veya diğer üçüncü taraf uygulamaları kullanmadan HTML’yi .NET uygulamaları içinde IMAGE’ye aktarın

 

Aspose.Total for .NET kullanarak, iki basit adımda herhangi bir .NET uygulamasında HTML’yi IMAGE görüntüsüne kolayca aktarabilirsiniz. Her şeyden önce, Aspose.PDF for .NET kullanarak HTML’yi JPEG’e aktarabilirsiniz. Bundan sonra, Aspose.Imaging for .NET Görüntü İşleme API’sini kullanarak JPEG’i IMAGE’ye dönüştürebilirsiniz.

HTML dosyasını .NET aracılığıyla IMAGE'ye dönüştürün

  1. Document sınıfını kullanarak HTML dosyasını açın
  2. JpegDevice sınıf nesnesini başlatın ve Process yöntemi
  3. Image sınıfını kullanarak JPEG dosyasını yükleyin
  4. Save yöntemini kullanarak belgeyi IMAGE formatına kaydedin

Dönüşüm Gereksinimleri

Komut satırından nuget install Aspose.Total veya Visual Studio’nun Paket Yönetici Konsolu üzerinden ```Install-Package Aspose.Total`` ile kurun.

Alternatif olarak, çevrimdışı MSI yükleyicisini veya DLL’leri indirilenler adresinden bir ZIP dosyasında alın.

C# ile HTML Dosyasını Tek Bir Dosyada IMAGE'ye Dönüştürün

API’yi kullanarak, HTML dosyasını IMAGE’ye tek bir görüntü dosyasına da dönüştürebilirsiniz. Tüm sayfaları dönüştürmek için önce HTML belgenizi bir TIFF dosyasına dönüştürebilir ve ardından TIFF dosyasını IMAGE’ye aktarabilirsiniz. Giriş dosyasını Document sınıfını kullanarak açabilir ve Resolution, TiffSettings ve TIFF aygıt nesneleri oluşturabilirsiniz. Process TiffDevice yöntemini kullanarak tek bir TIFF görüntüsü alabilirsiniz. apireference.aspose.com/pdf/net/aspose.pdf.devices/tiffdevice) sınıfı. Son olarak, Image sınıfını kullanarak TIFF dosyasını yükleyebilirsiniz. ve Save yöntemini kullanarak IMAGE formatına kaydedin.

HTML Dosyasını C# ile IMAGE'ye Dönüştür ve Döndür

API’yi kullanarak, çıktı IMAGE görüntüsünü ihtiyaçlarınıza göre de döndürebilirsiniz. Image.RotateFlip yöntemi, görüntüyü 90/180/270 derece döndürmek ve görüntüyü yatay veya dikey olarak çevirmek için kullanılabilir. Görüntüye uygulamak için döndürme ve çevirme türünü belirtebilirsiniz. Görüntüyü döndürmek ve çevirmek için Image sınıfı tarafından sunulan fabrika yöntemini kullanarak dönüştürülmüş JPEG görüntüsünü yükleyebilir ve Görüntüyü çağırabilirsiniz. .RotateFlip yöntemi, uygun RotateFlipType belirtilirken.

.NET ile HTML Dönüşüm Seçeneklerini Keşfedin

HTML s'yi APNG 'ye dönüştürün (Animasyonlu Taşınabilir Ağ Grafikleri)
HTML s'yi DICOM 'ye dönüştürün (Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim)
HTML s'yi DXF 'ye dönüştürün (Autodesk Çizim Değişim Formatı)
HTML s'yi EMZ 'ye dönüştürün (Windows Sıkıştırılmış Gelişmiş Meta Dosyası)
HTML s'yi JPEG2000 'ye dönüştürün (J2K Görüntü Formatı)
HTML s'yi SVGZ 'ye dönüştürün (Sıkıştırılmış Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri)
HTML s'yi TGA 'ye dönüştürün (Truevision Grafik Adaptörü)
HTML s'yi WMF 'ye dönüştürün (Windows Meta Dosyası)
HTML s'yi WMZ 'ye dönüştürün (Sıkıştırılmış Windows Meta Dosyası)