JSON Formatını C# ile DOT’ye Dönüştür

Microsoft® Word kullanmadan JSON’u DOT’ye ayrıştırmak için C# API’si

 

Aspose.Total for .NET kullanarak herhangi bir .NET, C#, ASP.NET ve VB.NET uygulamasında JSON’u DOT’ye iki basit şekilde ayrıştırabilirsiniz. adımlar. İlk olarak, Aspose.Cells for .NET kullanarak JSON’u PDF’ye aktarabilirsiniz. Bundan sonra, Aspose.Words for .NET kullanarak PDF’yi DOT’ye dönüştürebilirsiniz.

JSON Formatını C# ile DOT'ye Dönüştür

  1. Yeni bir Workbook nesnesi oluşturun ve dosyadan geçerli JSON verilerini okuyun
  2. JsonUtility sınıfını ve Save kullanarak JSON dosyasını çalışma sayfasına aktarın cell/net/aspose.cells.workbook/save/methods/4) PDF olarak
  3. Document sınıfını kullanarak PDF belgesi yükleyin
  4. Save yöntemini kullanarak dokümanı DOT formatında kaydedin

Dönüşüm Gereksinimleri

Komut satırından nuget install Aspose.Total veya Visual Studio’nun Paket Yönetici Konsolu üzerinden ```Install-Package Aspose.Total`` ile kurun.

Alternatif olarak, çevrimdışı MSI yükleyicisini veya DLL’leri indirilenler adresinden bir ZIP dosyasında alın.

Düzeni Ayarla ve JSON Formatını C# ile DOT'ye Dönüştür

JSON’u DOT’ye ayrıştırırken, JsonLayoutOptions kullanarak JSON’unuz için düzen seçeneklerini de ayarlayabilirsiniz. Diziyi bir tablo olarak işlemenize, boş değerleri yoksaymanıza, dizi başlığını yoksaymanıza, nesne başlığını yoksaymanıza, dizeyi sayıya veya tarihe dönüştürmenize, tarih ve sayı biçimini ayarlamanıza ve başlık stilini ayarlamanıza olanak tanır. Tüm bu seçenekler, verilerinizi ihtiyaçlarınıza göre sunmanıza olanak tanır. Aşağıdaki kod parçacığı, düzen seçeneklerini nasıl ayarlayacağınızı gösterir.

Filigran ile JSON Formatını DOT'ye Ayrıştırma

API’yi kullanarak JSON’u filigranla DOT’ye de dönüştürebilirsiniz. DOT belgenize filigran eklemek için önce JSON dosyasını PDF’ye ayrıştırıp ona bir filigran ekleyebilirsiniz. Filigran eklemek için yeni oluşturulan PDF dosyasını Document sınıfını kullanarak yükleyin, bir TextWatermarkOptions örneği oluşturun ve özelliklerini ayarlayın, Watermark.SetText yöntemini çağırın ve filigran metnini ve TextWatermarkOptions nesnesini iletin. Filigranı ekledikten sonra belgeyi DOT’ye kaydedebilirsiniz.

.NET ile JSON Dönüşüm Seçeneklerini Keşfedin

JSON s'yi APNG 'ye dönüştürün (Animated Portable Network Graphics)
JSON s'yi CHM 'ye dönüştürün (Compiled HTML Help File)
JSON s'yi DICOM 'ye dönüştürün (Digital Imaging and Communications in Medicine)
JSON s'yi DOC 'ye dönüştürün (Microsoft Word Binary Format)
JSON s'yi DOCM 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2007 Marco File)
JSON s'yi DOTX 'ye dönüştürün (Microsoft Word Template File)
JSON s'yi DXF 'ye dönüştürün (Autodesk Drawing Exchange Format)
JSON s'yi EMZ 'ye dönüştürün (Windows Compressed Enhanced Metafile)
JSON s'yi FLATOPC 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
JSON s'yi ODP 'ye dönüştürün (OpenDocument Presentation Format)
JSON s'yi ODT 'ye dönüştürün (OpenDocument Text File Format)
JSON s'yi OTP 'ye dönüştürün (OpenDocument Standard Format)
JSON s'yi OTT 'ye dönüştürün (OpenDocument Standard Format)
JSON s'yi PCL 'ye dönüştürün (Printer Command Language Document)
JSON s'yi POT 'ye dönüştürün (Microsoft PowerPoint Template Files)
JSON s'yi POTM 'ye dönüştürün (Microsoft PowerPoint Template File)
JSON s'yi POTX 'ye dönüştürün (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
JSON s'yi PPS 'ye dönüştürün (PowerPoint Slide Show)
JSON s'yi PPSM 'ye dönüştürün (Macro-enabled Slide Show)
JSON s'yi PPSX 'ye dönüştürün (PowerPoint Slide Show)
JSON s'yi PPT 'ye dönüştürün (Microsoft PowerPoint 97-2003)
JSON s'yi PPTM 'ye dönüştürün (Macro-enabled Presentation File)
JSON s'yi SVGZ 'ye dönüştürün (Compressed Scalable Vector Graphics)
JSON s'yi TGA 'ye dönüştürün (Truevision Graphics Adapter)
JSON s'yi WMZ 'ye dönüştürün (Compressed Windows Metafile)
JSON s'yi WORD 'ye dönüştürün (WordProcessing File Formats)
JSON s'yi WORDML 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)

JSON Dosya Biçimi nedir

JSON (JavaScript Object Notation), verileri depolamak ve iletmek için insan tarafından okunabilir metin kullanan, verileri paylaşmak için açık standart bir dosya biçimidir. JSON dosyaları .json uzantısıyla depolanır. JSON, daha az biçimlendirme gerektirir ve XML için iyi bir alternatiftir. JSON, JavaScript ten türetilmiştir ancak dilden bağımsız bir veri biçimidir. JSON un oluşturulması ve ayrıştırılması, birçok modern programlama dili tarafından desteklenir. application/json, JSON için kullanılan ortam türüdür. Bir JSON dosyasının temel yapısı, değerler, sayılar, dizeler ve boolean lar gibi farklı türlerde olan bir anahtar/değer çiftleri koleksiyonudur. Diziler ve iç içe geçmiş nesneler de bir JSON dosyasında temsil edilebilir. JSON, istemci ve sunucu arasında veri alışverişi için web geliştirmede yaygın olarak kullanılır. Genellikle, istemcinin tüm sayfayı yenilemeden sunucudan veri talep ettiği AJAX uygulamalarında kullanılır. JSON ayrıca, verileri depolamak ve almak için basit bir veritabanı formatı olarak ve ayrıca veri yapılarını bir ağda saklanabilen veya iletilebilen bir dize formatına seri hale getirmek için kullanılır.

Daha Fazla Oku

DOT Dosya Biçimi nedir

DOT, belgeleri depolamak için Microsoft Word ve diğer kelime işleme yazılımları tarafından kullanılan bir dosya biçimidir. DOT dosyaları DOC dosyalarına benzer, ancak DOC dosyalarıyla uyumlu olmayan farklı bir biçimde kaydedilirler. DOT dosyaları, herhangi bir metin düzenleyicide açılıp düzenlenebilen metin tabanlı bir biçimde kaydedilir. DOT dosyaları, bir dizi farklı yöntem kullanılarak DOC dosyalarına dönüştürülebilir, ancak en yaygın yöntem, DOT dosyalarını okuyabilen bir kelime işlemci programı kullanmaktır.

Daha Fazla Oku