JSON Formatını C# ile PCL’ye Dönüştür

Microsoft® Word kullanmadan JSON’u PCL’ye ayrıştırmak için C# API’si

 

Aspose.Total for .NET kullanarak herhangi bir .NET, C#, ASP.NET ve VB.NET uygulamasında JSON’u PCL’ye iki basit şekilde ayrıştırabilirsiniz. adımlar. İlk olarak, Aspose.Cells for .NET kullanarak JSON’u PDF’ye aktarabilirsiniz. Bundan sonra, Aspose.Words for .NET kullanarak PDF’yi PCL’ye dönüştürebilirsiniz.

JSON Formatını C# ile PCL'ye Dönüştür

  1. Yeni bir Workbook nesnesi oluşturun ve dosyadan geçerli JSON verilerini okuyun
  2. JsonUtility sınıfını ve Save kullanarak JSON dosyasını çalışma sayfasına aktarın cell/net/aspose.cells.workbook/save/methods/4) PDF olarak
  3. Document sınıfını kullanarak PDF belgesi yükleyin
  4. Save yöntemini kullanarak dokümanı PCL formatında kaydedin

Dönüşüm Gereksinimleri

Komut satırından nuget install Aspose.Total veya Visual Studio’nun Paket Yönetici Konsolu üzerinden ```Install-Package Aspose.Total`` ile kurun.

Alternatif olarak, çevrimdışı MSI yükleyicisini veya DLL’leri indirilenler adresinden bir ZIP dosyasında alın.

Düzeni Ayarla ve JSON Formatını C# ile PCL'ye Dönüştür

JSON’u PCL’ye ayrıştırırken, JsonLayoutOptions kullanarak JSON’unuz için düzen seçeneklerini de ayarlayabilirsiniz. Diziyi bir tablo olarak işlemenize, boş değerleri yoksaymanıza, dizi başlığını yoksaymanıza, nesne başlığını yoksaymanıza, dizeyi sayıya veya tarihe dönüştürmenize, tarih ve sayı biçimini ayarlamanıza ve başlık stilini ayarlamanıza olanak tanır. Tüm bu seçenekler, verilerinizi ihtiyaçlarınıza göre sunmanıza olanak tanır. Aşağıdaki kod parçacığı, düzen seçeneklerini nasıl ayarlayacağınızı gösterir.

Filigran ile JSON Formatını PCL'ye Ayrıştırma

API’yi kullanarak JSON’u filigranla PCL’ye de dönüştürebilirsiniz. PCL belgenize filigran eklemek için önce JSON dosyasını PDF’ye ayrıştırıp ona bir filigran ekleyebilirsiniz. Filigran eklemek için yeni oluşturulan PDF dosyasını Document sınıfını kullanarak yükleyin, bir TextWatermarkOptions örneği oluşturun ve özelliklerini ayarlayın, Watermark.SetText yöntemini çağırın ve filigran metnini ve TextWatermarkOptions nesnesini iletin. Filigranı ekledikten sonra belgeyi PCL’ye kaydedebilirsiniz.

.NET ile JSON Dönüşüm Seçeneklerini Keşfedin

JSON s'yi APNG 'ye dönüştürün (Animated Portable Network Graphics)
JSON s'yi CHM 'ye dönüştürün (Compiled HTML Help File)
JSON s'yi DICOM 'ye dönüştürün (Digital Imaging and Communications in Medicine)
JSON s'yi DOC 'ye dönüştürün (Microsoft Word Binary Format)
JSON s'yi DOCM 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2007 Marco File)
JSON s'yi DOT 'ye dönüştürün (Microsoft Word Template Files)
JSON s'yi DOTX 'ye dönüştürün (Microsoft Word Template File)
JSON s'yi DXF 'ye dönüştürün (Autodesk Drawing Exchange Format)
JSON s'yi EMZ 'ye dönüştürün (Windows Compressed Enhanced Metafile)
JSON s'yi FLATOPC 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
JSON s'yi ODP 'ye dönüştürün (OpenDocument Presentation Format)
JSON s'yi ODT 'ye dönüştürün (OpenDocument Text File Format)
JSON s'yi OTP 'ye dönüştürün (OpenDocument Standard Format)
JSON s'yi OTT 'ye dönüştürün (OpenDocument Standard Format)
JSON s'yi POT 'ye dönüştürün (Microsoft PowerPoint Template Files)
JSON s'yi POTM 'ye dönüştürün (Microsoft PowerPoint Template File)
JSON s'yi POTX 'ye dönüştürün (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
JSON s'yi PPS 'ye dönüştürün (PowerPoint Slide Show)
JSON s'yi PPSM 'ye dönüştürün (Macro-enabled Slide Show)
JSON s'yi PPSX 'ye dönüştürün (PowerPoint Slide Show)
JSON s'yi PPT 'ye dönüştürün (Microsoft PowerPoint 97-2003)
JSON s'yi PPTM 'ye dönüştürün (Macro-enabled Presentation File)
JSON s'yi SVGZ 'ye dönüştürün (Compressed Scalable Vector Graphics)
JSON s'yi TGA 'ye dönüştürün (Truevision Graphics Adapter)
JSON s'yi WMZ 'ye dönüştürün (Compressed Windows Metafile)
JSON s'yi WORD 'ye dönüştürün (WordProcessing File Formats)
JSON s'yi WORDML 'ye dönüştürün (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)

JSON Dosya Biçimi nedir

JSON (JavaScript Object Notation), verileri depolamak ve iletmek için insan tarafından okunabilir metin kullanan, verileri paylaşmak için açık standart bir dosya biçimidir. JSON dosyaları .json uzantısıyla depolanır. JSON, daha az biçimlendirme gerektirir ve XML için iyi bir alternatiftir. JSON, JavaScript ten türetilmiştir ancak dilden bağımsız bir veri biçimidir. JSON un oluşturulması ve ayrıştırılması, birçok modern programlama dili tarafından desteklenir. application/json, JSON için kullanılan ortam türüdür. Bir JSON dosyasının temel yapısı, değerler, sayılar, dizeler ve boolean lar gibi farklı türlerde olan bir anahtar/değer çiftleri koleksiyonudur. Diziler ve iç içe geçmiş nesneler de bir JSON dosyasında temsil edilebilir. JSON, istemci ve sunucu arasında veri alışverişi için web geliştirmede yaygın olarak kullanılır. Genellikle, istemcinin tüm sayfayı yenilemeden sunucudan veri talep ettiği AJAX uygulamalarında kullanılır. JSON ayrıca, verileri depolamak ve almak için basit bir veritabanı formatı olarak ve ayrıca veri yapılarını bir ağda saklanabilen veya iletilebilen bir dize formatına seri hale getirmek için kullanılır.

Daha Fazla Oku

PCL Dosya Biçimi nedir

Yazıcı Komut Dili (PCL), Hewlett-Packard tarafından bir yazıcı protokolü olarak geliştirilen ve fiili bir endüstri standardı haline gelen bir sayfa tanımlama dilidir (PDL). PCL ye bazen HP-PCL denir. PCL, lazer yazıcılarda kullanılan bir sayfa tanımlama dilidir. Metin ve grafiklerin bir sayfaya nasıl yazdırılacağını kontrol etmek için kullanılan platformdan bağımsız bir dildir. PCL komutları genellikle yazıcıya gönderilen bir belgeye veya dosyaya gömülüdür. PCL, 1980 lerin başında Hewlett-Packard (HP) tarafından geliştirildi ve fiili endüstri standardı haline geldi. PCL ye bazen HP-PCL denir. PCL, lazer yazıcılarda kullanılan bir sayfa tanımlama dilidir. Metin ve grafiklerin bir sayfaya nasıl yazdırılacağını kontrol etmek için kullanılan platformdan bağımsız bir dildir. PCL komutları genellikle yazıcıya gönderilen bir belgeye veya dosyaya gömülüdür. PCL, 1980 lerin başında Hewlett-Packard (HP) tarafından geliştirildi ve fiili endüstri standardı haline geldi. PCL ye bazen HP-PCL denir. PCL, lazer yazıcılarda kullanılan bir sayfa tanımlama dilidir. Metin ve grafiklerin bir sayfaya nasıl yazdırılacağını kontrol etmek için kullanılan platformdan bağımsız bir dildir. PCL komutları genellikle yazıcıya gönderilen bir belgeye veya dosyaya gömülüdür. PCL, 1980 lerin başında Hewlett-Packard (HP) tarafından geliştirildi ve fiili endüstri standardı haline geldi. PCL ye bazen HP-PCL denir.

Daha Fazla Oku