Kết xuất PPTX sang FLATOPC trên Andorid qua Java hoặc Ứng dụng trực tuyến

Các API định dạng tệp để chuyển đổi PPTX sang FLATOPC trong ứng dụng Android mà không phụ thuộc vào Microsoft PowerPoint hoặc Word

 

Aspose.Total for Android via Java cho phép thao tác các định dạng tệp trong các ứng dụng Android. Bằng cách sử dụng các API được cung cấp trong gói, bạn có thể tự động hóa quy trình chuyển đổi PowerPoint PPTX sang Word FLATOPC trong ứng dụng của mình. Bạn có thể chuyển đổi tài liệu đã cho của mình trong hai bước. Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides cho Andorid qua Java là một API PowerPoint cho các ứng dụng Android để hiển thị PPTX sang HTML. Sau đó, bằng cách sử dụng API xử lý tài liệu Aspose.Words for Android via Java , bạn có thể chuyển đổi HTML thành FLATOPC.

PPTX to FLATOPC Rendering trong Android

 1. Mở tệp PPTX bằng lớp Presentation
 2. Chuyển đổi PPTX sang HTML bằng cách sử dụng save ương thứcISaveOptions-) và đặt Html làm SaveFormat
 3. Tải tệp HTML đã chuyển đổi bằng cách sử dụng lớp Flatopcument
 4. Lưu tài liệu sang định dạng FLATOPC bằng phương pháp [save]( https://reference.aspose.com/words/java/com.aspose.words/Flatopcument#save(java.lang.String , int)) và đặt Flatopc dưới dạng SaveFormat

Yêu cầu chuyển đổi

Bạn có thể dễ dàng sử dụng Aspose.Total for Android via Java trực tiếp từ Maven và cài đặt Aspose.Slides for Android via JavaAspose.Words dành cho Andorid qua Java trong các ứng dụng.

Ngoài ra, bạn có thể tải tệp ZIP từ download .

// instantiate a Presentation object that represents a PPTX file
Presentation presentation = new Presentation("input.pptx");
// save the presentation as HTML
presentation.save("htmlOutput.html", SaveFormat.Html);
// load HTML with an instance of Flatopcument
Flatopcument flatopcument = new Flatopcument("htmlOutput.html");
// save flatopcument in FLATOPC format
flatopcument.save("output.flatopc",SaveFormat.FlatOpc);  

Công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí cho PPTX sang FLATOPC

Các câu hỏi thường gặp

 • Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi PPTX sang FLATOPC trực tuyến?
  Ứng dụng trực tuyến chuyển đổi PPTX được tích hợp ở trên. Để bắt đầu quá trình chuyển đổi PPTX sang FLATOPC, chỉ cần thêm tệp PPTX của bạn bằng cách kéo và thả tệp vào khu vực được chỉ định hoặc nhấp vào tệp đó để nhập tài liệu. Sau đó, nhấp vào nút "Chuyển đổi". Khi quá trình chuyển đổi PPTX sang FLATOPC hoàn tất, bạn có thể tải xuống tệp đã chuyển đổi của mình chỉ bằng một cú nhấp chuột.
 • Mất bao lâu để chuyển đổi PPTX?
  Tốc độ của trình chuyển đổi trực tuyến này bị ảnh hưởng bởi kích thước của tệp PPTX, với các tệp PPTX nhỏ hơn thường chuyển đổi thành FLATOPC chỉ trong vài giây. Ngoài ra, nếu bạn đã tích hợp mã chuyển đổi PPTX vào ứng dụng Android App, tốc độ của quá trình chuyển đổi sẽ phụ thuộc vào mức độ ứng dụng của bạn được tối ưu hóa cho tác vụ này.
 • Có an toàn khi chuyển đổi PPTX sang FLATOPC bằng trình chuyển đổi Aspose.Total miễn phí không?
  Tất nhiên rồi! Sau khi quá trình chuyển đổi PPTX sang FLATOPC hoàn tất, bạn sẽ có thể truy cập liên kết tải xuống cho tệp FLATOPC đã chuyển đổi của mình ngay lập tức. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ xóa tất cả các tệp đã tải lên sau 24 giờ và các liên kết tải xuống sẽ hết hạn sau khoảng thời gian này. Các tệp của bạn hoàn toàn an toàn và riêng tư vì không ai khác có quyền truy cập vào chúng. Quá trình chuyển đổi tệp, bao gồm chuyển đổi PPTX, hoàn toàn an toàn khi sử dụng. Ứng dụng miễn phí của chúng tôi chủ yếu được tích hợp cho mục đích thử nghiệm, để bạn có thể đánh giá đầu ra trước khi tích hợp mã vào dự án của mình.
 • Tôi nên sử dụng trình duyệt nào để chuyển đổi PPTX?
  Công cụ chuyển đổi trực tuyến này tương thích với các trình duyệt hiện đại như Google Chrome, Firefox, Opera và Safari. Tuy nhiên, nếu bạn đang phát triển một ứng dụng dành cho máy tính để bàn, API chuyển đổi Aspose.Total PPTX là một tùy chọn đáng tin cậy và hiệu quả để tích hợp liền mạch.

Khám phá PPTX Chuyển Đổi Tùy Chọn với Android

Chuyển đổi PPTX S đến CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi PPTX S đến DIF (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi PPTX S đến EXCEL (Định dạng tệp bảng tính)
Chuyển đổi PPTX S đến FODS (OpenDocument Bảng tính XML phẳng)
Chuyển đổi PPTX S đến MARKDOWN (Ngôn ngữ đánh dấu nhẹ)
Chuyển đổi PPTX S đến ODS (Bảng tính OpenDocument)
Chuyển đổi PPTX S đến SXC (Bảng tính StarOffice Calc)
Chuyển đổi PPTX S đến TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
Chuyển đổi PPTX S đến XLAM (Phần bổ trợ hỗ trợ Macro của Excel)
Chuyển đổi PPTX S đến XLS (Định dạng nhị phân Microsoft Excel)
Chuyển đổi PPTX S đến XLSB (Sổ làm việc nhị phân Excel)
Chuyển đổi PPTX S đến XLSM (Bảng tính hỗ trợ macro)
Chuyển đổi PPTX S đến XLSX (Mở sổ làm việc XML)
Chuyển đổi PPTX S đến XLT (Mẫu Excel 97 - 2003)
Chuyển đổi PPTX S đến XLTM (Mẫu hỗ trợ macro Excel)
Chuyển đổi PPTX S đến DOC (Định dạng nhị phân Microsoft Word)
Chuyển đổi PPTX S đến DOCM (Tệp Marco Microsoft Word 2007)
Chuyển đổi PPTX S đến DOCX (Văn phòng 2007+ Tài liệu Word)
Chuyển đổi PPTX S đến DOT (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi PPTX S đến DOTM (Tệp mẫu Microsoft Word 2007+)
Chuyển đổi PPTX S đến DOTX (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi PPTX S đến FLATOPC (Microsoft Word 2003 Xử lý văn bảnML)
Chuyển đổi PPTX S đến ODT (Định dạng tệp văn bản OpenDocument)
Chuyển đổi PPTX S đến RTF (Định dạng văn bản phong phú)
Chuyển đổi PPTX S đến DOCX (Văn phòng 2007+ Tài liệu Word)
Chuyển đổi PPTX S đến WORDML (Microsoft Word 2003 Xử lý văn bảnML)
Chuyển đổi PPTX S đến DOC (Định dạng nhị phân Microsoft Word)
Chuyển đổi PPTX S đến DOCM (Tệp Marco Microsoft Word 2007)
Chuyển đổi PPTX S đến DOCX (Văn phòng 2007+ Tài liệu Word)
Chuyển đổi PPTX S đến DOT (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi PPTX S đến DOTM (Tệp mẫu Microsoft Word 2007+)
Chuyển đổi PPTX S đến DOTX (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi PPTX S đến ODT (Định dạng tệp văn bản OpenDocument)
Chuyển đổi PPTX S đến RTF (Định dạng văn bản phong phú)