Kết xuất XPS sang DIF trong Android qua Java

Chuyển đổi XPS sang DIF trong các ứng dụng Android mà không yêu cầu Microsoft ® Excel hoặc Adobe ® Acrobat Reader

 

Bạn có thể tích hợp tính năng chuyển đổi XPS sang DIF trong các ứng dụng Android của mình trong quy trình hai bước. Thứ nhất, bằng cách sử dụng Aspose.PDF for Android via Java , bạn có thể chuyển XPS sang XLSX. Thứ hai, bạn có thể chuyển đổi XLSX sang DIF bằng cách sử dụng API xử lý bảng tính mạnh mẽ Aspose.Cells for Android via Java . Cả hai API đều thuộc họ sản phẩm Aspose.Total for Android via Java .

API Android để hiển thị XPS sang DIF

  1. Mở tệp XPS bằng lớp Document
  2. Chuyển đổi XPS sang XLSX bằng cách sử dụng save phương pháp
  3. Tải tài liệu XLSX bằng cách sử dụng lớp Workbook
  4. Lưu tài liệu sang định dạng DIF bằng cách sử dụng save

Yêu cầu chuyển đổi

Bạn có thể dễ dàng sử dụng Aspose.Total for Android via Java trực tiếp từ Maven và cài đặt Aspose.PDF for Android via JavaAspose.Cells for Android via Java trong các ứng dụng của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể tải tệp ZIP từ download .

Nhận siêu dữ liệu XMP của tệp XPS trong Android qua Java

Aspose.PDF for Android via Java cho phép bạn truy cập siêu dữ liệu XMP của tệp XPS. Để lấy siêu dữ liệu, hãy tạo đối tượng Document và mở tệp XPS đầu vào và sử dụng getMetadata () thuộc tính để lấy siêu dữ liệu.

Bảo vệ tài liệu DIF trong Android qua Java

Aspose.Cells for Android via Java hỗ trợ bảo vệ tệp DIF của bạn tùy theo nhu cầu của bạn. Để bảo vệ tài liệu của mình, bạn có thể sử dụng phương pháp protectSharedWorkbook của Workbook lớp.

Khám phá XPS Chuyển Đổi Tùy Chọn với Android

Chuyển đổi XPS S đến DOCM (Tệp Marco Microsoft Word 2007)
Chuyển đổi XPS S đến DOT (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi XPS S đến DOTM (Tệp mẫu Microsoft Word 2007+)
Chuyển đổi XPS S đến DOTX (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi XPS S đến FLATOPC (Microsoft Word 2003 Xử lý văn bảnML)
Chuyển đổi XPS S đến GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
Chuyển đổi XPS S đến MARKDOWN (Ngôn ngữ đánh dấu nhẹ)
Chuyển đổi XPS S đến ODT (Định dạng tệp văn bản OpenDocument)
Chuyển đổi XPS S đến PCL (Ngôn ngữ lệnh máy in)
Chuyển đổi XPS S đến RTF (Định dạng văn bản phong phú)
Chuyển đổi XPS S đến WORDML (Microsoft Word 2003 Xử lý văn bảnML)
Chuyển đổi XPS S đến XAMLFLOW (Power Automate của Microsoft)
Chuyển đổi XPS S đến CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi XPS S đến CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi XPS S đến FODS (OpenDocument Bảng tính XML phẳng)
Chuyển đổi XPS S đến MD (ngôn ngữ đánh dấu)
Chuyển đổi XPS S đến ODS (Bảng tính OpenDocument)
Chuyển đổi XPS S đến SXC (Bảng tính StarOffice Calc)
Chuyển đổi XPS S đến TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
Chuyển đổi XPS S đến TXT (Dữ liệu văn bản)
Chuyển đổi XPS S đến XLAM (Phần bổ trợ hỗ trợ Macro của Excel)
Chuyển đổi XPS S đến XLSB (Sổ làm việc nhị phân Excel)
Chuyển đổi XPS S đến XLSM (Bảng tính hỗ trợ macro)
Chuyển đổi XPS S đến XLT (Mẫu Excel 97 - 2003)
Chuyển đổi XPS S đến XLTM (Mẫu hỗ trợ macro Excel)
Chuyển đổi XPS S đến ODP (Định dạng trình bày OpenDocument)
Chuyển đổi XPS S đến OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
Chuyển đổi XPS S đến POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi XPS S đến POTM (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi XPS S đến POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi XPS S đến PPS (Trình chiếu PowerPoint)
Chuyển đổi XPS S đến PPSM (Trình chiếu kích hoạt macro)
Chuyển đổi XPS S đến PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
Chuyển đổi XPS S đến PPT (Thuyết trình Powerpoint)
Chuyển đổi XPS S đến PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)

Những gì là XPS Tập Tin Định Dạng

XPS, viết tắt của XML Paper Specification, là một định dạng tệp do Microsoft tạo ra để thể hiện các tài liệu có bố cục cố định. Tệp XPS chứa nội dung và cài đặt in của tài liệu, làm cho chúng phù hợp để duy trì bố cục và hình thức của tài liệu trên các thiết bị và nền tảng khác nhau.

Định dạng XPS dựa trên XML (Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng), một ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng rộng rãi để biểu diễn dữ liệu có cấu trúc. Các tệp XPS đóng gói nội dung tài liệu, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, đồ họa vector và chú thích, ở định dạng XML có cấu trúc. Điều này cho phép dễ dàng giải thích và hiển thị các yếu tố hình ảnh của tài liệu.

Tệp XPS về mặt khái niệm tương tự như tệp PDF (Định dạng Tài liệu Di động) ở chỗ cả hai đều nhằm mục đích cung cấp một cách đáng tin cậy để trình bày và chia sẻ tài liệu trong khi vẫn giữ nguyên định dạng của chúng và bố cục. Tuy nhiên, các tệp PDF đã nhận được sự hỗ trợ rộng rãi hơn trên các ứng dụng phần mềm và thiết bị phần cứng khác nhau, khiến chúng được chấp nhận và tương thích rộng rãi hơn.

Để xem và làm việc với các tệp XPS, Microsoft cung cấp Trình xem XPS như một phần của hệ điều hành Windows . Nhiều ứng dụng và công cụ của bên thứ ba cũng hỗ trợ mở, tạo và chuyển đổi các tệp XPS. Tuy nhiên, so với PDF, phạm vi phần mềm và phần cứng hỗ trợ định dạng XPS có thể hạn chế hơn.

Những gì là DIF Tập Tin Định Dạng

DIF là định dạng tệp dữ liệu được sử dụng để lưu trữ dữ liệu dạng bảng. Nó là một định dạng tệp văn bản với mỗi dòng văn bản đại diện cho một hàng dữ liệu. Định dạng đơn giản, với mỗi cột dữ liệu được phân tách bằng ký tự tab. Tệp DIF thường được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng khác nhau. Ví dụ: tệp DIF có thể được tạo trong ứng dụng bảng tính như Microsoft Excel, sau đó được nhập vào ứng dụng cơ sở dữ liệu như Microsoft Access. Tệp DIF cũng có thể được nhập vào phần mềm phân tích thống kê như SAS và SPSS. Điều này làm cho DIF trở thành một định dạng lý tưởng để lưu trữ dữ liệu cần được phân tích bằng các ứng dụng phần mềm khác nhau.