Chuyển đổi định dạng JSON sang DOTX thông qua C++

Phân tích cú pháp JSON thành DOTX trong các ứng dụng C++ mà không cần sử dụng Microsoft ® Word

 

Bằng cách sử dụng Aspose.Total for C++ , bạn có thể phân tích cú pháp JSON thành DOTX trong các ứng dụng C++ của mình bằng hai bước đơn giản. Đầu tiên, bằng cách sử dụng Aspose.Cells for C++ , bạn có thể xuất JSON sang PDF. Sau đó, bằng cách sử dụng Aspose.Words for C++ , bạn có thể chuyển đổi PDF sang DOTX.

Chuyển đổi định dạng JSON thành DOTX trong C++

  1. Tạo đối tượng IWorkbook mới và đọc dữ liệu JSON hợp lệ từ tệp
  2. Lưu JSON dưới dạng PDF bằng phương pháp Save
  3. Tải tài liệu PDF bằng cách sử dụng lớp Document
  4. Lưu tài liệu sang định dạng DOTX bằng phương pháp Lưu

Yêu cầu chuyển đổi

Cài đặt thông qua Bảng điều khiển Trình quản lý Gói của Visual Studio với `` Cài đặt Gói Aspose.Total.Cpp ‘’.

Ngoài ra, tải trình cài đặt MSI ngoại tuyến hoặc DLL trong tệp ZIP từ download .

Đặt bố cục & chuyển đổi định dạng JSON thành DOTX trong C++

Trong khi phân tích cú pháp JSON thành DOTX, bạn cũng có thể đặt kích thước của hàng và cột bằng cách tải JSON với lớp IWorkbook . Nếu bạn cần đặt cùng một chiều cao hàng cho tất cả các hàng trong trang tính, bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụng SetStandardHeight của bộ sưu tập ICells . Tương tự, để đặt cùng một chiều rộng cột cho tất cả các cột trong trang tính, hãy sử dụng phương pháp SetStandardWidth của bộ sưu tập ICells.

Chuyển đổi định dạng JSON thành DOTX với Watermark trong C++

Sử dụng API, bạn cũng có thể phân tích cú pháp JSON thành DOTX với hình mờ. Để thêm hình mờ vào tài liệu DOTX của bạn, trước tiên bạn có thể chuyển đổi JSON sang PDF và thêm hình mờ vào tài liệu đó. Để thêm hình mờ, hãy tải tệp PDF mới được tạo bằng cách sử dụng lớp Document , đặt các thuộc tính khác nhau cho hình mờ văn bản, gọi phương thức SetText và chuyển văn bản & đối tượng watermark của TextWatermarkOptions. Sau khi thêm hình mờ, bạn có thể lưu tài liệu vào DOTX.

Khám phá JSON Chuyển Đổi Tùy Chọn với C++

Chuyển đổi JSON S đến CHM (Tệp trợ giúp HTML đã biên dịch)
Chuyển đổi JSON S đến DOC (Định dạng nhị phân Microsoft Word)
Chuyển đổi JSON S đến DOCM (Tệp Marco Microsoft Word 2007)
Chuyển đổi JSON S đến DOT (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi JSON S đến EPUB (Mở tệp sách điện tử)
Chuyển đổi JSON S đến FLATOPC (Microsoft Word 2003 Xử lý văn bảnML)
Chuyển đổi JSON S đến MOBI (Mở định dạng sách điện tử)
Chuyển đổi JSON S đến ODP (Định dạng trình bày OpenDocument)
Chuyển đổi JSON S đến ODT (Định dạng tệp văn bản OpenDocument)
Chuyển đổi JSON S đến OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
Chuyển đổi JSON S đến PCL (Ngôn ngữ lệnh máy in)
Chuyển đổi JSON S đến POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến POTM (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến PPS (Trình chiếu PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến PPSM (Trình chiếu kích hoạt macro)
Chuyển đổi JSON S đến PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến PPT (Thuyết trình Powerpoint)
Chuyển đổi JSON S đến PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
Chuyển đổi JSON S đến RTF (Định dạng văn bản phong phú)
Chuyển đổi JSON S đến WORD (Định dạng tệp xử lý văn bản)
Chuyển đổi JSON S đến WORDML (Microsoft Word 2003 Xử lý văn bảnML)

Những gì là JSON Tập Tin Định Dạng

Định dạng tệp JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript) là định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ và được sử dụng rộng rãi. Nó được bắt nguồn từ ngôn ngữ lập trình JavaScript nhưng giờ đây không phụ thuộc vào ngôn ngữ và được hỗ trợ bởi nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Các tệp JSON lưu trữ dữ liệu ở định dạng có cấu trúc và có thể đọc được, giúp cả người và máy dễ hiểu và xử lý dữ liệu.

Tệp JSON bao gồm các cặp khóa-giá trị được tổ chức theo cấu trúc phân cấp. Chúng biểu diễn dữ liệu theo cách đơn giản và trực quan bằng cách sử dụng các đối tượng (được đặt trong dấu ngoặc nhọn {}) và mảng (được đặt trong dấu ngoặc vuông []). Mỗi khóa được ghép nối với một giá trị tương ứng, có thể là một chuỗi, số, boolean, null, đối tượng hoặc mảng. Tính linh hoạt này cho phép JSON xử lý các cấu trúc dữ liệu phức tạp và lồng nhau.

Một trong những ưu điểm chính của JSON là tính đơn giản và dễ sử dụng. Bản chất nhẹ và cú pháp tối thiểu của nó làm cho nó hiệu quả trong việc truyền dữ liệu qua mạng và lưu trữ trong các tệp. Tệp JSON thường được dùng để trao đổi dữ liệu giữa máy chủ web và máy khách, cũng như dùng cho tệp cấu hình, API và lưu trữ dữ liệu có cấu trúc.

Tệp JSON có thể đọc được bằng con người và có thể dễ dàng hiểu cũng như sửa đổi bằng cách sử dụng văn bản biên tập viên. Chúng cũng có thể đọc được bằng máy, cho phép các ứng dụng phân tích cú pháp và xử lý dữ liệu JSON một cách hiệu quả. Nhiều ngôn ngữ lập trình cung cấp các thư viện hoặc gói tích hợp để làm việc với JSON, đơn giản hóa việc phân tích cú pháp và tuần tự hóa dữ liệu JSON.

Đọc Thêm

Những gì là DOTX Tập Tin Định Dạng

Định dạng tệp DOTX là một phần mở rộng tệp được Microsoft Word sử dụng để lưu trữ các mẫu tài liệu. Nó là một biến thể của định dạng DOCX và dựa trên tiêu chuẩn tệp Open XML. Các tệp DOTX đóng vai trò là các mẫu có thể tái sử dụng chứa định dạng, kiểu và nội dung được xác định trước để tạo tài liệu mới.

Khi mẫu DOTX được mở trong Microsoft Word hoặc một chương trình xử lý văn bản tương thích, nó sẽ tạo một tài liệu mới dựa trên bản mẫu. Định dạng, kiểu và các yếu tố thiết kế khác của mẫu được áp dụng cho tài liệu mới, mang lại sự nhất quán và tiết kiệm thời gian trong việc định dạng và bố cục. Sau đó, người dùng có thể tùy chỉnh nội dung trong khi vẫn duy trì cấu trúc được xác định trước của mẫu.

Tệp DOTX đặc biệt hữu ích khi tạo tài liệu có thương hiệu nhất quán, chẳng hạn như tiêu đề thư, hóa đơn hoặc báo cáo. Chúng cho phép các tổ chức thiết lập một giao diện thống nhất trên các tài liệu của họ và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của công ty.

Để tạo tệp DOTX, bạn có thể bắt đầu bằng cách thiết kế một mẫu tài liệu trong Microsoft Word hoặc bất kỳ chương trình nào khác hỗ trợ Mở định dạng XML. Khi mẫu được hoàn thành, bạn có thể lưu nó dưới dạng tệp DOTX. Điều này cho phép bạn sử dụng lại mẫu cho các tài liệu trong tương lai, đảm bảo tính nhất quán và hợp lý hóa quy trình tạo tài liệu.

Khi làm việc với các tệp DOTX, điều quan trọng cần lưu ý là chúng không chứa bất kỳ macro hoặc chức năng tạo tập lệnh nào như các tệp DOTM đối tác của chúng . Các tệp DOTX chỉ tập trung vào định dạng và cấu trúc tài liệu, làm cho chúng phù hợp với các tình huống không yêu cầu macro hoặc lập trình tùy chỉnh.

Đọc Thêm