Aspose.Total for .NET

API thao tác định dạng tệp .NET

Thao tác Word, Excel, PDF, PowerPoint, Outlook và hơn 100 định dạng tệp khác từ bên trong các ứng dụng .NET mà không cần bất kỳ phụ thuộc phần mềm nào.

  Tải về Miễn Phí Thử Nghiệm
 
 

Aspose.Total cho .NET là gói hoàn chỉnh nhất trong số tất cả các API tự động hóa định dạng tệp .NET do Aspose cung cấp. Nó cho phép các nhà phát triển tạo, chỉnh sửa, kết xuất, in và chuyển đổi giữa các định dạng tệp phổ biến nhất trong bất kỳ ứng dụng .NET, C#, ASP.NET và VB.NET nào.

Aspose.Total cho .NET bao gồm các API định dạng tệp sau cho .NET:

Aspose.Words for .NET

Aspose.Words for .NET

Nó là một API .NET nâng cao để thực hiện nhiều tác vụ phân tích cú pháp tệp trực tiếp trong các ứng dụng .NET, iOS, macOS và Android của bạn. Aspose. AdWords for .NET cung cấp cho các nhà phát triển sửa đổi, tạo, hiển thị, chuyển đổi và in tài liệu mà không cần sử dụng Microsoft Word. Nó hỗ trợ DOC, OOXML, RTF, HTML, OpenDocument, PDF, XPS, EPUB và nhiều hơn nữa.

Aspose.PDF for .NET

Aspose.PDF for .NET

Aspose.PDF dành cho .NET là một API phân tích và xử lý tệp PDF. Nó cho phép các ứng dụng .NET đọc, thao tác và ghi các tệp PDF mà không cần bất kỳ phụ thuộc Adobe Acrobat nào. Hơn nữa, API cung cấp các tính năng như chuyển đổi tài liệu PDF sang nhiều định dạng cũng như chuyển đổi tệp PDF sang hình ảnh raster & vector thông thường.

Aspose.Cells for .NET

Aspose.Cells for .NET

API Excel cho phép các nhà phát triển làm việc với các định dạng tệp bảng tính trong các ứng dụng .NET, iOS và Android mà không yêu cầu Microsoft Excel. Aspose.Cells cho .NET hỗ trợ tất cả các định dạng Microsoft Excel chính bao gồm XLS, XLSM, XLSX, XLTM / XLTX, HTML, CSV, ODS, Tab Delimited & SpreadsheetML.

Aspose.Email for .NET

Aspose.Email for .NET

Aspose.Email for .NET là một tập hợp các API .NET để tạo, thao tác, gửi và nhận email từ bên trong các ứng dụng web ASP.NET, dịch vụ web hoặc ứng dụng Windows. Email API giúp làm việc cực kỳ dễ dàng với các tệp Outlook ICS, PST, OST, EML, MSG và MHT cũng như các tệp MBOX lưu trữ của Thunderbird.

Aspose.Slides for .NET

Aspose.Slides for .NET

Aspose.Slides for .NET là một API xử lý PowerPoint độc lập để đọc, viết và thao tác với các bản trình bày và trang trình bày. Các nhà phát triển có thể tạo, sửa đổi, sao chép, chuyển đổi, hiển thị và in các định dạng tệp trình bày bao gồm PPT, PPS, POT, PresentationML (OOXML, PPTX) và các bản trình bày OpenDocument (ODP).

Aspose.Imaging for .NET

Aspose.Imaging for .NET

Aspose.Imaging for .NET là một API hình ảnh để tạo, chỉnh sửa, vẽ hoặc chuyển đổi hình ảnh trong các ứng dụng .NET. Các nhà phát triển có thể lưu hình ảnh đã tạo hoặc đã chỉnh sửa sang nhiều định dạng bao gồm TIFF, GIF, BMP, JPEG, PNG và hơn thế nữa mà không cần cài đặt Trình chỉnh sửa hình ảnh.

Aspose.BarCode for .NET

Aspose.BarCode for .NET

Aspose.BarCode for .NET API cho phép các nhà phát triển nhanh chóng và dễ dàng thêm chức năng tạo và nhận dạng mã vạch vào các ứng dụng Microsoft .NET của họ. Nó hỗ trợ WinForms, ASP.NET và .NET Compact Framework.

Aspose.Diagram for .NET

Aspose.Diagram for .NET

Aspose.Diagram for .NET là một API Visio giàu tính năng. Các nhà phát triển có thể dễ dàng thao tác trên sơ đồ và chuyển đổi các ô Visio sang định dạng tệp PDF và tệp hình ảnh. Aspose.Diagram cũng tận dụng chức năng nâng cao được cung cấp bởi các dịch vụ Visio để thao tác với các tài liệu Visio tại máy chủ.

Aspose.Tasks for .NET

Aspose.Tasks for .NET

Aspose.Tasks for .NET là một API quản lý dự án .NET mạnh mẽ cho phép các ứng dụng .NET đọc tài liệu Microsoft Project ở định dạng MPP và XML cùng với việc viết tài liệu dự án ở định dạng XML mà không cần sử dụng Microsoft Project.

Aspose.OCR for .NET

Aspose.OCR for .NET

Aspose.OCR cho .NET là một API nhận dạng ký tự cho phép các nhà phát triển thêm chức năng OCR vào các ứng dụng .NET của họ. Nó cung cấp một tập hợp các lớp đơn giản để nhận dạng các ký tự từ các định dạng hình ảnh được sử dụng phổ biến nhất.

Aspose.Note for .NET

Aspose.Note for .NET

Aspose.Note for .NET API cho phép các ứng dụng tương tác với các tệp Microsoft OneNote theo lập trình. Nó hỗ trợ các tính năng như tải, chuyển đổi, tạo và thao tác nội dung của các tệp Microsoft OneNote mà không yêu cầu bất kỳ thư viện bổ sung hoặc phần mềm của bên thứ ba.

Aspose.CAD for .NET

Aspose.CAD for .NET

Aspose.CAD for .NET cho phép nhà phát triển chuyển đổi các tệp AutoCAD DWG và DXF sang các định dạng ảnh PDF, JPG, PNG, BMP, TIFF và GIF. Nó là một API gốc và không yêu cầu cài đặt AutoCAD hoặc bất kỳ phần mềm nào khác.

Aspose.3D for .NET

Aspose.3D for .NET

Aspose.3D cho .NET là một API 3D giàu tính năng dành cho các nhà phát triển .NET để kết nối với các định dạng tài liệu 3D mà không yêu cầu bất kỳ phần mềm kết xuất và mô hình 3D bổ sung nào. Nó hỗ trợ hầu hết các định dạng tệp 3D được sử dụng phổ biến, nơi các nhà phát triển có thể dễ dàng tạo, đọc, chuyển đổi, sửa đổi và kiểm soát nội dung của tệp 3D.

Aspose.HTML for .NET

Aspose.HTML for .NET

Aspose.HTML for .NET cho phép các nhà phát triển tạo, chỉnh sửa và hiển thị các trang HTML sang các định dạng bố cục cố định như PDF & XPS, v.v. và một số định dạng hình ảnh raster trong các ứng dụng .NET của bạn

Aspose.GIS for .NET

Aspose.GIS for .NET

Aspose.GIS for .NET cho phép các ứng dụng .NET truy cập và thao tác thông tin địa lý từ các định dạng dữ liệu không gian địa lý dựa trên vectơ. Nó cung cấp khả năng đọc, ghi và chuyển đổi các định dạng dữ liệu GIS như ESRI Shapefile & GeoJSON.

Aspose.ZIP for .NET

Aspose.ZIP for .NET

Aspose.ZIP for .NET API cho phép các nhà phát triển nén tài liệu và lưu trữ sang định dạng zip cũng như giải nén các tệp zip thành các tệp và tệp lưu trữ tương ứng.

Aspose.Page for .NET

Aspose.Page for .NET

Aspose.Page for .NET cung cấp khả năng tạo, chỉnh sửa và lưu các tài liệu XPS hiện có cũng như mới. Nó cũng cho phép chuyển đổi các tệp PS, EPS & XPS sang các định dạng PDF và hình ảnh.

Aspose.PSD for .NET

Aspose.PSD for .NET

Aspose.PSD cho .NET API cho phép các nhà phát triển tải hoặc tạo các tệp Photoshop PSD & PSB cũng như cung cấp khả năng thao tác các lớp, phát hiện tệp PSD bị lệch và chuyển đổi tệp Photoshop sang định dạng ảnh raster.

Aspose.OMR for .NET

Aspose.OMR for .NET

Aspose.OMR for .NET là một API cho phép thu thập dữ liệu do con người đánh dấu từ các biểu mẫu tài liệu như khảo sát, bảng câu hỏi, bài kiểm tra trắc nghiệm và các bài kiểm tra khác. Vì vậy nó có thể nhận dạng ảnh quét và cả ảnh chụp với độ chính xác cao.

Aspose.PUB for .NET

Aspose.PUB for .NET

Aspose.PUB cho .NET là một API cho phép đọc các tệp Microsoft Publisher và chuyển đổi sang các định dạng khác. Hơn nữa, API cho phép làm việc với các định dạng tài liệu PUB mà không cần phải đi vào chi tiết của cấu trúc định dạng tệp cơ bản mà không có bất kỳ phụ thuộc nào của Microsoft Publisher.

Aspose.SVG for .NET

Aspose.SVG for .NET

Aspose.SVG cho .NET là một API phân tích và xử lý định dạng tệp SVG. Có toàn quyền kiểm soát các nút và thuộc tính SVG, Nhà phát triển có thể dễ dàng sửa đổi cây tài liệu, xóa và chèn các nút, thay đổi thuộc tính nút và áp dụng bộ lọc. Hơn nữa, API có thể chuyển đổi các tệp SVG thành PDF và các định dạng hình ảnh nổi tiếng.

Aspose.Finance for .NET

Aspose.Finance for .NET

Aspose.Finance cho .NET là một API xử lý định dạng liên quan đến tài chính. Nó tạo, đọc và xác thực các định dạng XBRL và iXBRL được sử dụng trong việc quản lý các quy trình kinh doanh, các giải pháp báo cáo và phân tích tài chính.

Aspose.Drawing for .NET

Aspose.Drawing for .NET

Aspose.Drawing cho .NET là một API đồ họa giống với GDI +. Nó có thể dễ dàng được tích hợp cho các bản vẽ đồ họa vector 2D như đường thẳng, đường cong và hình cũng như văn bản kiểu muti trên hình ảnh raster. API hỗ trợ các định dạng hình ảnh thường được sử dụng.

Aspose.Font for .NET

Aspose.Font for .NET

Aspose.Font for .NET là một API xử lý và quản lý phông chữ. Nó có thể dễ dàng thực hiện các thao tác với tệp phông chữ như tải phông chữ từ đĩa hoặc luồng, đọc glyph và thông tin chỉ số cũng như phát hiện các ký hiệu latin, kết xuất văn bản bằng phông chữ glyphs và hơn thế nữa.

Aspose.TeX for .NET

Aspose.TeX for .NET

Aspose.TeX cho .NET là một API sắp chữ tệp TeX. Nó có thể dễ dàng sắp xếp các tệp TeX để lấy tài liệu ở nhiều định dạng khác nhau như XPS, PDF, PNG, JPEG, TIFF và BMP. Nó cũng có tính năng tạo định dạng TeX tùy chỉnh.

Các tính năng nâng cao của Aspose.Total cho các API .NET

Tạo hoặc nhận dạng mã vạch

Tạo báo cáo bằng cách sử dụng phối thư

Tạo báo cáo Microsoft Excel động một cách nhanh chóng

Kết xuất và in ấn độ trung thực cao

Chuyển đổi tài liệu XML thành tệp Adobe Acrobat PDF

Chuyển đổi tệp hình ảnh sang định dạng PDF

Tạo, thao tác hoặc kết xuất tệp bản trình bày

Tạo các tệp dự án từ đầu hoặc thao tác các dự án hiện có

Làm việc với iCalendar

Dễ dàng gửi email với định dạng HTML và tệp đính kèm

Các chức năng trộn thư và gửi thư hàng loạt

Kết nối với máy chủ thư POP3 và IMAP

Tạo, tải, chỉnh sửa hoặc chuyển đổi sơ đồ Microsoft Visio

Trích xuất văn bản từ hình ảnh bằng OCR

Xuất OneNote sang hình ảnh & amp; Định dạng PDF

Thực Hiện Việc Xử Lý Tệp Nâng Cao trong Ứng Dụng .NET

Với giải pháp xử lý tệp nâng cao của chúng tôi cho .NET, bạn có thể tích hợp các tính năng như đọc, viết, chỉnh sửa và chuyển đổi tệp trực tiếp trong quy trình ứng dụng của bạn một cách dễ dàng. Cho dù bạn cần trích xuất dữ liệu từ tài liệu Word, tạo báo cáo trong Excel, thao tác với tệp PDF, tạo bài thuyết trình động trong PowerPoint hoặc tương tác với các mục Outlook, bộ công cụ toàn diện của chúng tôi đã đáp ứng nhu cầu của bạn.

Thư viện của chúng tôi cung cấp một API thân thiện với người phát triển giúp bạn:

 • Đọc và trích xuất nội dung: Truy cập văn bản, bảng, hình ảnh và các yếu tố khác từ tài liệu, bảng tính, bài thuyết trình hoặc email, giúp bạn truy xuất và xử lý dữ liệu có giá trị một cách hiệu quả.
 • Chỉnh sửa và sửa đổi tệp: Thực hiện thay đổi vào các tệp hiện có một cách tự động, như cập nhật văn bản, thêm hoặc loại bỏ yếu tố, trộn tài liệu, áp dụng định dạng và nhiều tính năng khác. Tùy chỉnh tệp để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn.
 • Tạo và tạo tệp: Động cơ tạo tệp mới từ đầu, bao gồm tài liệu Word, bảng tính Excel, bài thuyết trình PowerPoint hoặc PDF. Điền chúng với dữ liệu, bảng, biểu đồ và các thành phần khác được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
 • Chuyển đổi giữa các định dạng tệp: Chuyển đổi tệp một cách mượt mà từ một định dạng sang một định dạng khác, cho phép bạn biến đổi tài liệu Word thành PDF, bảng tính Excel thành tệp CSV, bài thuyết trình PowerPoint thành hình ảnh và nhiều kết hợp khác.
 • Thực hiện các nhiệm vụ về tài liệu: Sử dụng các tính năng tiên tiến như tìm kiếm và thay thế văn bản, thêm dấu thủy tinh, trích xuất trang cụ thể, trộn nhiều tệp thành một, chia tài liệu lớn và áp dụng cài đặt bảo mật.
 • Đảm bảo an ninh tài liệu: Áp dụng mã hóa, chữ ký số và quyền hạn để bảo vệ thông tin nhạy cảm, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về an ninh.
 • Tìm kiếm trong tài liệu: Dễ dàng tìm kiếm nội dung hoặc văn bản trong nhiều định dạng tệp tài liệu phổ biến như Word, Excel, PowerPoint, PDF và nhiều định dạng khác.

Tăng cường Phát triển .NET với Aspose.Total

Hãy đưa phát triển .NET của bạn lên một tầm cao mới với Aspose.Total cho .NET, mang đến cho bạn tính linh hoạt và sức mạnh vô song. Cho dù bạn đang làm việc trên ứng dụng web, kiến trúc dựa trên dịch vụ hoặc ứng dụng trên máy tính để bàn, bộ công cụ toàn diện của chúng tôi giúp bạn xử lý nhiều định dạng tệp một cách dễ dàng.

 • Tăng năng suất: Tận dụng API thân thiện với người phát triển của chúng tôi để tối ưu hóa quy trình làm việc, tiết kiệm thời gian và tăng năng suất. Hãy tận dụng tài liệu mở rộng, ví dụ mã nguồn và đội ngũ hỗ trợ đắc lực để hướng dẫn bạn từng bước.
 • Đạt được tính tương thích trên nhiều nền tảng: Xây dựng ứng dụng hoạt động mượt mà trên các nền tảng khác nhau. Aspose.Total cho .NET tích hợp hoàn toàn với Mono, cho phép bạn phát triển ứng dụng cho Linux, macOS và các nền tảng không phải Windows khác.
 • Tận dụng sức mạnh của ASP.NET: Tạo ứng dụng web động bằng cách sử dụng loạt tính năng xử lý tệp của Aspose.Total cho .NET. Tạo báo cáo, xử lý chuyển đổi tài liệu và khả năng làm việc với tài liệu một cách dễ dàng.
 • Phát huy tiềm năng của WinForms: Phát triển ứng dụng máy tính để bàn đẹp với giao diện người dùng ấn tượng bằng cách sử dụng WinForms. Aspose.Total cho .NET giúp bạn tích hợp khả năng xử lý tệp tiên tiến vào ứng dụng WinForms của bạn, mở ra những khả năng mới.
 • Hỗ trợ cho dịch vụ web: Cho phép ứng dụng .NET của bạn tiêu thụ hoặc tiếp tục cung cấp dịch vụ web một cách mượt mà. Tích hợp các tính năng xử lý tệp của Aspose.Total cho .NET vào kiến trúc dựa trên dịch vụ của bạn, cho phép trao đổi và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

Nhiều Khả Năng Hơn: Mã vạch, Mẫu Lặp và Giao thức Mạng

Aspose.Total cho .NET trang bị các nhà phát triển một bộ công cụ toàn diện của API tiện ích, cho phép bạn tăng cường ứng dụng .NET của bạn với các tính năng tiên tiến. Tích hợp mạch tạo và nhận dạng mã vạch, tận dụng các mẫu lặp mạnh mẽ và khai thác một loạt các giao thức mạng bao gồm SMTP, POP3, MIME, IMAP, FTP, DNS, ICMP và WHOIS.

 • Tính năng Mã vạch: Với Aspose.Total cho .NET, bạn có thể dễ dàng thêm tính năng mã vạch vào ứng dụng .NET của bạn. Tạo mã vạch chất lượng cao trong nhiều định dạng như mã QR, mã Code 39, UPC và nhiều định dạng khác. Tăng cường quản lý hàng tồn kho, tự động hóa việc thu thập dữ liệu và tối ưu hóa quy trình kinh doanh của bạn.
 • Mẫu Lặp: Đơn giản hóa các tình huống lập lịch phức tạp với sự hỗ trợ của mẫu lặp của Aspose.Total cho .NET. Dễ dàng xử lý các sự kiện lặp lại, cuộc họp và nhiệm vụ trong ứng dụng của bạn. Thực hiện các chức năng lập lịch linh hoạt và đảm bảo quản lý sự kiện chính xác.
 • Giao thức Mạng: Aspose.Total cho .NET trang bị bạn bộ công cụ mạng mạnh mẽ. Tích hợp mạch SMTP, POP3, MIME, IMAP, FTP, DNS, ICMP và WHOIS vào ứng dụng của bạn một cách mượt mà. Gửi và nhận email, trích xuất và xử lý tệp đính kèm email, truyền tệp an toàn, thực hiện các truy vấn DNS và tiến hành tra cứu WHOIS.

Tự động hóa Microsoft Office - Không cần thiết

API Aspose.Total cho .NET được xây dựng bằng mã được quản lý và không cần cài đặt Microsoft Office trên máy để hoạt động với các định dạng tài liệu được hỗ trợ. Đây là một giải pháp thay thế tự động hóa hoàn hảo của Microsoft Office về các tính năng được hỗ trợ, bảo mật, ổn định, khả năng mở rộng, tốc độ và giá cả.

Mọi người đang nói gì

Đừng chỉ lấy lời của chúng tôi cho nó. Xem người dùng nói gì về API Aspose.Total.

 
 
Xem Trường Hợp Nghiên Cứu