HTML JPG PDF XML DOCM
Aspose.Total for .NET
PPS

Chuyển đổi DOC sang PPS bằng C# hoặc trực tuyến

Xây dựng ứng dụng chuyển đổi Microsoft Word DOC sang PowerPoint PPS trên Nền tảng .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin.

Cách chuyển DOC sang PPS bằng C#

Để tự động hóa quy trình chuyển đổi hàng loạt tệp Word doc sang PowerPoint pps của bản trình bày, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose. AdWords for .NETAspose.Slides cho các API .NET . Trước đây là một API xử lý văn bản để xử lý hoặc thao tác các tài liệu Microsoft Word. Trong khi, cái thứ hai là một API thao tác trình bày cho phép bạn tạo hoặc sửa đổi các trang trình bày Microsoft PowerPoint. Cả hai API đều là một phần của gói Aspose.Total cho .NET . Bạn có thể trực tiếp tải xuống từ Nuget hoặc có thể sử dụng các lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói


PM> Install-Package Aspose.Total

Các bước chuyển đổi DOC sang PPS qua C#

 1. Thêm tham chiếu của Aspose.Total cho .NET
 2. Tải tệp DOC bằng lớp Aspose.Words.Document
 3. Lưu tài liệu DOC thành HTML
 4. Tạo đối tượng Aspose.Slides.Presentation
 5. Nhập nội dung HTML trong khung văn bản của bất kỳ hình dạng trang chiếu nào bên trong bản trình bày
 6. Lưu tài liệu bằng Aspose.Slides.Presentation.Save(“output.pps”, SaveFormat.Pps)

Yêu cầu chuyển đổi

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin Platforms.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Aspose. AdWords dành cho .NET & amp; Aspose.Slides cho .NET DLL hoặc Aspose.Total cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mẫu mã này cho thấy cách chuyển đổi DOC sang PPS bằng C#

// Load the Single Page Microsoft Word DOC file
Aspose.Words.Document doc = new Aspose.Words.Document("sourceWordFile.doc");

// Save DOC file to HTML 
doc.Save("filepath\\test.html", SaveFormat.Html);

// To convert multi pages DOC documents, export each page to HTML separately using Aspose.Words and then use the below code to convert to PPS.

using (Presentation pps = new Presentation()){

	// Access the default first slide of presentation
	ISlide slide = pres.Slides[0];

	// Adding the AutoShape to accomodate the HTML content 
	// Adjust it as of your need
	IAutoShape ashape = slide.Shapes.AddAutoShape(ShapeType.Rectangle, 10, 10, pres.SlideSize.Size.Width - 20, pres.SlideSize.Size.Height - 10);

	ashape.FillFormat.FillType = FillType.NoFill;

	// Adding text frame to the shape
	ashape.AddTextFrame("");

	// Clearing all paragraphs in added text frame
	ashape.TextFrame.Paragraphs.Clear();

	// Loading the HTML file using stream reader
	TextReader tr = new StreamReader("filepath\\test.html");

	// Adding text from HTML stream reader in text frame
	ashape.TextFrame.Paragraphs.AddFromHtml(tr.ReadToEnd());

	// Save the PPS Presentation
	pps.Save("filepath\\pres.pps", Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Pps);
 

Công cụ chuyển đổi trực tuyến từ DOC sang PPS

Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi DOC sang PPS

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your DOCM file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant PPS file.

Các câu hỏi thường gặp

 • Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi DOC sang PPS trực tuyến?
  App chuyển đổi DOC Online đã được tích hợp bên trên. Để sử dụng ứng dụng này, bạn có thể thêm tệp DOC của mình bằng cách kéo và thả tệp vào vùng màu trắng được chỉ định hoặc bằng cách nhấp vào bên trong khu vực để nhập tài liệu. Tiếp theo, nhấn nút Convert để bắt đầu quá trình chuyển đổi. Sau khi quá trình chuyển đổi DOC sang PPS hoàn tất, bạn có thể tải xuống tệp mới được chuyển đổi của mình chỉ bằng một cú nhấp chuột và tệp sẽ có sẵn cho bạn ở dạng tệp PPS.
 • Mất bao lâu để chuyển đổi DOC?
  Trình chuyển đổi trực tuyến này hoạt động nhanh chóng nhưng chủ yếu phụ thuộc vào kích thước của tệp DOC được chuyển đổi. Đối với các tệp DOC nhỏ, quá trình chuyển đổi sang PPS có thể được hoàn tất trong vài giây. Tuy nhiên, nếu bạn đã tích hợp mã chuyển đổi trong ứng dụng .NET, tốc độ chuyển đổi sẽ phụ thuộc vào mức độ ứng dụng của bạn đã được tối ưu hóa cho quá trình chuyển đổi.
 • Có an toàn khi chuyển đổi DOC sang PPS bằng trình chuyển đổi Aspose.Total miễn phí không?
  Tất nhiên rồi! Khi quá trình chuyển đổi DOC sang PPS hoàn tất, liên kết tải xuống cho tệp PPS mới được chuyển đổi sẽ khả dụng ngay lập tức. Nó cũng đảm bảo sự an toàn của quá trình chuyển đổi, vì tất cả các tệp đã tải lên, bao gồm cả tệp DOC, đều hoàn toàn an toàn và sẽ bị xóa khỏi hệ thống sau 24 giờ. Hơn nữa, các liên kết tải xuống sẽ ngừng hoạt động sau khoảng thời gian này, đảm bảo quyền riêng tư và bảo vệ các tệp của bạn. Ứng dụng tích hợp được sử dụng miễn phí và được thiết kế cho mục đích thử nghiệm để người dùng có thể đánh giá kết quả trước khi tích hợp mã vào dự án của họ.
 • Tôi nên sử dụng trình duyệt nào để chuyển đổi DOC?
  Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt web hiện đại nào, chẳng hạn như Google Chrome, Firefox, Opera hoặc Safari để chuyển đổi DOC sang PPS trực tuyến. Tuy nhiên, nếu bạn đang phát triển ứng dụng dành cho máy tính để bàn, API chuyển đổi Aspose.Total DOC được khuyên dùng để xử lý trơn tru và hiệu quả.

Khám phá DOC Chuyển Đổi Tùy Chọn với .NET

Chuyển đổi DOC S đến CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi DOC S đến DIF (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DOC S đến EXCEL (Định dạng tệp bảng tính)
Chuyển đổi DOC S đến FODS (OpenDocument Bảng tính XML phẳng)
Chuyển đổi DOC S đến ODS (Bảng tính OpenDocument)
Chuyển đổi DOC S đến SXC (Bảng tính StarOffice Calc)
Chuyển đổi DOC S đến TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
Chuyển đổi DOC S đến XLAM (Phần bổ trợ hỗ trợ Macro của Excel)
Chuyển đổi DOC S đến XLS (Định dạng nhị phân Microsoft Excel)
Chuyển đổi DOC S đến XLSB (Sổ làm việc nhị phân Excel)
Chuyển đổi DOC S đến XLSM (Bảng tính hỗ trợ macro)
Chuyển đổi DOC S đến XLSX (Mở sổ làm việc XML)
Chuyển đổi DOC S đến XLT (Mẫu Excel 97 - 2003)
Chuyển đổi DOC S đến XLTM (Mẫu hỗ trợ macro Excel)
Chuyển đổi DOC S đến JSON (Tệp ký hiệu đối tượng JavaScript)

Những gì là DOC Tập Tin Định Dạng

Định dạng tệp nhị phân Microsoft Word (DOC) là định dạng tệp tài liệu độc quyền được sử dụng bởi Microsoft Office Word. Nó đại diện cho một cấu trúc tài liệu độc lập với bất kỳ kiến trúc máy tính hoặc hệ điều hành cụ thể nào. Định dạng DOC đóng vai trò là tệp chứa, sử dụng định dạng nhị phân để lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau, bao gồm văn bản, hình ảnh, biểu đồ được định dạng, v.v. Bản chất nhị phân của định dạng DOC khiến nó không thể đọc được ở người, nhưng vẫn tồn tại một số chương trình, chẳng hạn như Microsoft Word và LibreOffice, có thể đọc và ghi vào tệp DOC.

Định dạng DOC ban đầu được giới thiệu trong Word cho Windows 2.0 vào năm 1987. Kể từ đó, nó đã trải qua một số lần sửa đổi, với lần lặp lại gần đây nhất là định dạng Office Open XML được giới thiệu trong Office 2007. Một trong những ưu điểm chính của định dạng DOC nằm ở khả năng tương thích với Microsoft Word , một trong những ứng dụng xử lý văn bản được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu. Khả năng tương thích này cho phép người dùng tạo và sửa đổi tài liệu bằng Microsoft Word và chia sẻ chúng một cách thuận tiện với những người khác cũng sử dụng ứng dụng. Hơn nữa, nhiều ứng dụng xử lý văn bản khác có khả năng đọc và ghi sang định dạng DOC, làm cho nó trở thành lựa chọn linh hoạt cho mục đích chia sẻ tài liệu.

Việc áp dụng rộng rãi định dạng DOC bắt nguồn từ việc tích hợp định dạng này với Microsoft Word , cung cấp cho người dùng một môi trường mạnh mẽ và giàu tính năng để tạo và quản lý tài liệu. Tính linh hoạt của định dạng vượt ra ngoài Microsoft Word, cho phép người dùng làm việc với các tệp DOC bằng phần mềm xử lý văn bản thay thế. Tính linh hoạt này đảm bảo khả năng cộng tác tài liệu liền mạch và khả năng thay thế lẫn nhau giữa những người dùng, bất kể họ chọn ứng dụng xử lý văn bản nào.

Những gì là PPS Tập Tin Định Dạng

Định dạng tệp PPS là một phần mở rộng được Microsoft PowerPoint sử dụng để lưu các bản trình bày được thiết kế riêng cho mục đích trình chiếu. Nó là viết tắt của “PowerPoint Slide Show” và có liên quan chặt chẽ với định dạng PPT (Bản trình bày PowerPoint). Tệp PPS chứa một tập hợp các trang chiếu, mỗi trang có nội dung, bố cục và định dạng riêng.

Không giống như tệp PPT mở trong trình chỉnh sửa PowerPoint, tệp PPS được thiết kế để mở trực tiếp trong chế độ trình chiếu. Khi tệp PPS được mở, nó sẽ khởi chạy bản trình bày ở chế độ toàn màn hình, ngay lập tức hiển thị các trang chiếu theo thứ tự chúng được tạo. Điều này cho phép trải nghiệm bản trình bày liền mạch và không bị gián đoạn mà không cần điều hướng thủ công.

Tệp PPS thường được sử dụng để chia sẻ bản trình bày với những người khác chỉ cần xem trang trình bày thay vì chỉnh sửa chúng. Bằng cách lưu bản trình bày dưới dạng tệp PPS, bạn đảm bảo rằng người nhận có thể mở và xem bản trình bày như dự định mà không vô tình sửa đổi nội dung. Điều này làm cho định dạng này trở thành định dạng thuận tiện để phân phối trình chiếu cho các cuộc họp, hội nghị hoặc bản trình bày tự chạy.

Định dạng PPS giữ lại tất cả các thành phần hình ảnh, hoạt ảnh, chuyển tiếp và nội dung đa phương tiện có trong bản trình bày PowerPoint gốc. Nó cung cấp một cách thuận tiện để cung cấp các bản trình chiếu bóng bẩy và chuyên nghiệp, duy trì thiết kế và hiệu ứng dự định của chúng.

Để mở và xem các tệp PPS, người nhận thường cần một ứng dụng phần mềm tương thích như Microsoft PowerPoint, Trình xem PowerPoint hoặc phần mềm trình chiếu khác có khả năng đọc tệp PPS. Các ứng dụng này cho phép người dùng tận hưởng trải nghiệm trình chiếu đầy đủ mà không cần khả năng soạn thảo hoặc chỉnh sửa.