Chuyển đổi định dạng JSON sang POTX qua C#

C# API để phân tích cú pháp JSON thành POTX mà không cần sử dụng Microsoft® PowerPoint

 

Bạn có thể chuyển đổi JSON thành POTX trong bất kỳ ứng dụng .NET, C#, ASP.NET và VB.NET nào trong hai bước đơn giản. Đầu tiên, bằng cách sử dụng Aspose.Cells for .NET , bạn có thể phân tích cú pháp JSON thành PPTX. Sau đó, bằng cách sử dụng Aspose.Slides for .NET , bạn có thể chuyển đổi PPTX sang POTX. Cả hai API đều nằm trong gói Aspose.Total for .NET .

Chuyển đổi định dạng JSON sang POTX qua C#

  1. Tạo một đối tượng Workbook mới và đọc dữ liệu JSON hợp lệ từ tệp
  2. Nhập tệp JSON vào trang tính bằng cách sử dụng lớp JsonUtility và [Save]( https://reference.aspose.com/cells/net/ aspose.cells.workbook/save/method/4) nó dưới dạng PPTX
  3. Tải tài liệu PPTX bằng cách sử dụng lớp Trình bày
  4. Lưu tài liệu sang định dạng POTX bằng phương pháp Save

Yêu cầu chuyển đổi

Cài đặt từ dòng lệnh dưới dạng nuget install Aspose.Total hoặc thông qua Package Manager Console của Visual Studio với Install-Package Aspose.Total.

Ngoài ra, tải trình cài đặt MSI ngoại tuyến hoặc DLL trong tệp ZIP từ tải xuống .

Đặt bố cục và chuyển đổi định dạng JSON thành POTX qua C#

Trong khi phân tích cú pháp JSON thành POTX, bạn cũng có thể đặt các tùy chọn bố cục cho định dạng JSON của mình bằng cách sử dụng JsonLayoutOptions . Nó cho phép bạn xử lý mảng dưới dạng bảng, bỏ qua null, bỏ qua tiêu đề mảng, bỏ qua tiêu đề đối tượng, chuyển đổi chuỗi thành số hoặc ngày, đặt định dạng ngày và số, và đặt kiểu tiêu đề. Tất cả các tùy chọn này cho phép bạn trình bày dữ liệu của mình theo nhu cầu của bạn. Đoạn mã sau đây cho bạn biết cách đặt các tùy chọn bố cục.

Chuyển đổi định dạng JSON sang POTX với Watermark

Sử dụng API, bạn cũng có thể chuyển đổi JSON thành POTX với hình mờ. Để thêm hình mờ vào tài liệu POTX của bạn, trước tiên bạn có thể phân tích cú pháp JSON thành PPTX và thêm hình mờ vào đó. Để thêm hình mờ, hãy tải tệp PPTX mới được tạo bằng cách sử dụng lớp Bản trình bày , chọn bản trình bày chính, thêm loại hình dạng bằng cách sử dụng AddAutoShape và thêm văn bản hình mờ bằng AddTextFrame. Sau khi thêm hình mờ, bạn có thể lưu tài liệu vào POTX.

Khám phá JSON Chuyển Đổi Tùy Chọn với .NET

Chuyển đổi JSON S đến APNG (Đồ họa mạng di động hoạt hình)
Chuyển đổi JSON S đến CHM (Tệp trợ giúp HTML đã biên dịch)
Chuyển đổi JSON S đến DICOM (Hình ảnh kỹ thuật số và truyền thông trong y học)
Chuyển đổi JSON S đến DOC (Định dạng nhị phân Microsoft Word)
Chuyển đổi JSON S đến DOCM (Tệp Marco Microsoft Word 2007)
Chuyển đổi JSON S đến DOT (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi JSON S đến DOTX (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi JSON S đến DXF (Định dạng trao đổi bản vẽ Autodesk)
Chuyển đổi JSON S đến EMZ (Siêu tệp nâng cao được nén của Windows)
Chuyển đổi JSON S đến EPUB (Mở tệp sách điện tử)
Chuyển đổi JSON S đến FLATOPC (Microsoft Word 2003 Xử lý văn bảnML)
Chuyển đổi JSON S đến JPEG2000 (Định dạng hình ảnh J2K)
Chuyển đổi JSON S đến JPEG2000 (Định dạng hình ảnh J2K)
Chuyển đổi JSON S đến MOBI (Mở định dạng sách điện tử)
Chuyển đổi JSON S đến ODP (Định dạng trình bày OpenDocument)
Chuyển đổi JSON S đến ODT (Định dạng tệp văn bản OpenDocument)
Chuyển đổi JSON S đến OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
Chuyển đổi JSON S đến PCL (Ngôn ngữ lệnh máy in)
Chuyển đổi JSON S đến POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến POTM (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến PPS (Trình chiếu PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến PPSM (Trình chiếu kích hoạt macro)
Chuyển đổi JSON S đến PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến PPT (Thuyết trình Powerpoint)
Chuyển đổi JSON S đến PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
Chuyển đổi JSON S đến PSD (tài liệu photoshop)
Chuyển đổi JSON S đến RTF (Định dạng văn bản phong phú)
Chuyển đổi JSON S đến SVGZ (Đồ họa vector có thể mở rộng được nén)
Chuyển đổi JSON S đến TGA (Bộ điều hợp đồ họa Truevision)
Chuyển đổi JSON S đến WMF (Siêu tệp Windows)
Chuyển đổi JSON S đến WMZ (Siêu tệp Windows được nén)
Chuyển đổi JSON S đến WORD (Định dạng tệp xử lý văn bản)
Chuyển đổi JSON S đến WORDML (Microsoft Word 2003 Xử lý văn bảnML)

Những gì là JSON Tập Tin Định Dạng

Định dạng tệp JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript) là định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ và được sử dụng rộng rãi. Nó được bắt nguồn từ ngôn ngữ lập trình JavaScript nhưng giờ đây không phụ thuộc vào ngôn ngữ và được hỗ trợ bởi nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Các tệp JSON lưu trữ dữ liệu ở định dạng có cấu trúc và có thể đọc được, giúp cả người và máy dễ hiểu và xử lý dữ liệu.

Tệp JSON bao gồm các cặp khóa-giá trị được tổ chức theo cấu trúc phân cấp. Chúng biểu diễn dữ liệu theo cách đơn giản và trực quan bằng cách sử dụng các đối tượng (được đặt trong dấu ngoặc nhọn {}) và mảng (được đặt trong dấu ngoặc vuông []). Mỗi khóa được ghép nối với một giá trị tương ứng, có thể là một chuỗi, số, boolean, null, đối tượng hoặc mảng. Tính linh hoạt này cho phép JSON xử lý các cấu trúc dữ liệu phức tạp và lồng nhau.

Một trong những ưu điểm chính của JSON là tính đơn giản và dễ sử dụng. Bản chất nhẹ và cú pháp tối thiểu của nó làm cho nó hiệu quả trong việc truyền dữ liệu qua mạng và lưu trữ trong các tệp. Tệp JSON thường được dùng để trao đổi dữ liệu giữa máy chủ web và máy khách, cũng như dùng cho tệp cấu hình, API và lưu trữ dữ liệu có cấu trúc.

Tệp JSON có thể đọc được bằng con người và có thể dễ dàng hiểu cũng như sửa đổi bằng cách sử dụng văn bản biên tập viên. Chúng cũng có thể đọc được bằng máy, cho phép các ứng dụng phân tích cú pháp và xử lý dữ liệu JSON một cách hiệu quả. Nhiều ngôn ngữ lập trình cung cấp các thư viện hoặc gói tích hợp để làm việc với JSON, đơn giản hóa việc phân tích cú pháp và tuần tự hóa dữ liệu JSON.

Những gì là POTX Tập Tin Định Dạng

POTX là định dạng tệp được sử dụng trong Microsoft PowerPoint để lưu trữ các mẫu bản trình bày. Nó là một phần của định dạng Office Open XML (OOXML) được giới thiệu trong PowerPoint 2007 và là sự phát triển của định dạng POT cũ hơn. “X” trong POTX biểu thị tính chất dựa trên XML của định dạng.

Tệp POTX chứa bố cục, định dạng và kiểu trang chiếu được thiết kế sẵn có thể áp dụng cho bản trình bày mới. Các mẫu này đóng vai trò là điểm khởi đầu để tạo trình chiếu nhất quán và hấp dẫn trực quan. Chúng có thể bao gồm các trình giữ chỗ cho văn bản, hình ảnh, biểu đồ, bảng và các thành phần đa phương tiện khác, cho phép người dùng tùy chỉnh nội dung trong khi vẫn duy trì thiết kế nhất quán.

Việc sử dụng tệp POTX mang lại một số lợi thế. Chúng cho phép người dùng tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách sử dụng lại bố cục và thiết kế được xác định trước, đảm bảo giao diện nhất quán trên các bản trình bày. Chúng cũng cho phép các tổ chức thiết lập bản sắc thương hiệu và thực thi các tiêu chuẩn thiết kế của công ty bằng cách cung cấp các mẫu có các yếu tố thương hiệu dành riêng cho công ty.

Để sử dụng tệp POTX, người dùng chỉ cần mở tệp đó trong PowerPoint hoặc chọn tệp đó làm mẫu khi tạo một bài thuyết trình mới. PowerPoint cung cấp các công cụ chỉnh sửa để sửa đổi mẫu và tùy chỉnh nội dung khi cần. Ngoài ra, người dùng có thể lưu các mẫu tùy chỉnh của riêng mình ở định dạng POTX để sử dụng trong tương lai hoặc chia sẻ với người khác.

Tệp POTX tương thích rộng rãi với các phiên bản PowerPoint khác nhau trên nhiều nền tảng, bao gồm Windows, macOS và thiết bị di động. Chúng cung cấp một cách thuận tiện để hợp lý hóa quy trình tạo bản trình bày và duy trì tính nhất quán trong thiết kế và định dạng trực quan.