Chuyển đổi định dạng JSON sang PPSM qua C#

C# API để phân tích cú pháp JSON thành PPSM mà không cần sử dụng Microsoft® PowerPoint

 

Bạn có thể chuyển đổi JSON thành PPSM trong bất kỳ ứng dụng .NET, C#, ASP.NET và VB.NET nào trong hai bước đơn giản. Đầu tiên, bằng cách sử dụng Aspose.Cells for .NET , bạn có thể phân tích cú pháp JSON thành PPTX. Sau đó, bằng cách sử dụng Aspose.Slides for .NET , bạn có thể chuyển đổi PPTX sang PPSM. Cả hai API đều nằm trong gói Aspose.Total for .NET .

Chuyển đổi định dạng JSON sang PPSM qua C#

  1. Tạo một đối tượng Workbook mới và đọc dữ liệu JSON hợp lệ từ tệp
  2. Nhập tệp JSON vào trang tính bằng cách sử dụng lớp JsonUtility và [Save]( https://reference.aspose.com/cells/net/ aspose.cells.workbook/save/method/4) nó dưới dạng PPTX
  3. Tải tài liệu PPTX bằng cách sử dụng lớp Trình bày
  4. Lưu tài liệu sang định dạng PPSM bằng phương pháp Save

Yêu cầu chuyển đổi

Cài đặt từ dòng lệnh dưới dạng nuget install Aspose.Total hoặc thông qua Package Manager Console của Visual Studio với Install-Package Aspose.Total.

Ngoài ra, tải trình cài đặt MSI ngoại tuyến hoặc DLL trong tệp ZIP từ tải xuống .

Đặt bố cục và chuyển đổi định dạng JSON thành PPSM qua C#

Trong khi phân tích cú pháp JSON thành PPSM, bạn cũng có thể đặt các tùy chọn bố cục cho định dạng JSON của mình bằng cách sử dụng JsonLayoutOptions . Nó cho phép bạn xử lý mảng dưới dạng bảng, bỏ qua null, bỏ qua tiêu đề mảng, bỏ qua tiêu đề đối tượng, chuyển đổi chuỗi thành số hoặc ngày, đặt định dạng ngày và số, và đặt kiểu tiêu đề. Tất cả các tùy chọn này cho phép bạn trình bày dữ liệu của mình theo nhu cầu của bạn. Đoạn mã sau đây cho bạn biết cách đặt các tùy chọn bố cục.

Chuyển đổi định dạng JSON sang PPSM với Watermark

Sử dụng API, bạn cũng có thể chuyển đổi JSON thành PPSM với hình mờ. Để thêm hình mờ vào tài liệu PPSM của bạn, trước tiên bạn có thể phân tích cú pháp JSON thành PPTX và thêm hình mờ vào đó. Để thêm hình mờ, hãy tải tệp PPTX mới được tạo bằng cách sử dụng lớp Bản trình bày , chọn bản trình bày chính, thêm loại hình dạng bằng cách sử dụng AddAutoShape và thêm văn bản hình mờ bằng AddTextFrame. Sau khi thêm hình mờ, bạn có thể lưu tài liệu vào PPSM.

Khám phá JSON Chuyển Đổi Tùy Chọn với .NET

Chuyển đổi JSON S đến APNG (Đồ họa mạng di động hoạt hình)
Chuyển đổi JSON S đến CHM (Tệp trợ giúp HTML đã biên dịch)
Chuyển đổi JSON S đến DICOM (Hình ảnh kỹ thuật số và truyền thông trong y học)
Chuyển đổi JSON S đến DOC (Định dạng nhị phân Microsoft Word)
Chuyển đổi JSON S đến DOCM (Tệp Marco Microsoft Word 2007)
Chuyển đổi JSON S đến DOT (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi JSON S đến DOTX (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi JSON S đến DXF (Định dạng trao đổi bản vẽ Autodesk)
Chuyển đổi JSON S đến EMZ (Siêu tệp nâng cao được nén của Windows)
Chuyển đổi JSON S đến EPUB (Mở tệp sách điện tử)
Chuyển đổi JSON S đến FLATOPC (Microsoft Word 2003 Xử lý văn bảnML)
Chuyển đổi JSON S đến JPEG2000 (Định dạng hình ảnh J2K)
Chuyển đổi JSON S đến JPEG2000 (Định dạng hình ảnh J2K)
Chuyển đổi JSON S đến MOBI (Mở định dạng sách điện tử)
Chuyển đổi JSON S đến ODP (Định dạng trình bày OpenDocument)
Chuyển đổi JSON S đến ODT (Định dạng tệp văn bản OpenDocument)
Chuyển đổi JSON S đến OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
Chuyển đổi JSON S đến PCL (Ngôn ngữ lệnh máy in)
Chuyển đổi JSON S đến POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến POTM (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến PPS (Trình chiếu PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến PPT (Thuyết trình Powerpoint)
Chuyển đổi JSON S đến PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
Chuyển đổi JSON S đến PSD (tài liệu photoshop)
Chuyển đổi JSON S đến RTF (Định dạng văn bản phong phú)
Chuyển đổi JSON S đến SVGZ (Đồ họa vector có thể mở rộng được nén)
Chuyển đổi JSON S đến TGA (Bộ điều hợp đồ họa Truevision)
Chuyển đổi JSON S đến WMF (Siêu tệp Windows)
Chuyển đổi JSON S đến WMZ (Siêu tệp Windows được nén)
Chuyển đổi JSON S đến WORD (Định dạng tệp xử lý văn bản)
Chuyển đổi JSON S đến WORDML (Microsoft Word 2003 Xử lý văn bảnML)

Những gì là JSON Tập Tin Định Dạng

Định dạng tệp JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript) là định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ và được sử dụng rộng rãi. Nó được bắt nguồn từ ngôn ngữ lập trình JavaScript nhưng giờ đây không phụ thuộc vào ngôn ngữ và được hỗ trợ bởi nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Các tệp JSON lưu trữ dữ liệu ở định dạng có cấu trúc và có thể đọc được, giúp cả người và máy dễ hiểu và xử lý dữ liệu.

Tệp JSON bao gồm các cặp khóa-giá trị được tổ chức theo cấu trúc phân cấp. Chúng biểu diễn dữ liệu theo cách đơn giản và trực quan bằng cách sử dụng các đối tượng (được đặt trong dấu ngoặc nhọn {}) và mảng (được đặt trong dấu ngoặc vuông []). Mỗi khóa được ghép nối với một giá trị tương ứng, có thể là một chuỗi, số, boolean, null, đối tượng hoặc mảng. Tính linh hoạt này cho phép JSON xử lý các cấu trúc dữ liệu phức tạp và lồng nhau.

Một trong những ưu điểm chính của JSON là tính đơn giản và dễ sử dụng. Bản chất nhẹ và cú pháp tối thiểu của nó làm cho nó hiệu quả trong việc truyền dữ liệu qua mạng và lưu trữ trong các tệp. Tệp JSON thường được dùng để trao đổi dữ liệu giữa máy chủ web và máy khách, cũng như dùng cho tệp cấu hình, API và lưu trữ dữ liệu có cấu trúc.

Tệp JSON có thể đọc được bằng con người và có thể dễ dàng hiểu cũng như sửa đổi bằng cách sử dụng văn bản biên tập viên. Chúng cũng có thể đọc được bằng máy, cho phép các ứng dụng phân tích cú pháp và xử lý dữ liệu JSON một cách hiệu quả. Nhiều ngôn ngữ lập trình cung cấp các thư viện hoặc gói tích hợp để làm việc với JSON, đơn giản hóa việc phân tích cú pháp và tuần tự hóa dữ liệu JSON.

Những gì là PPSM Tập Tin Định Dạng

Định dạng tệp PPSM là một phần mở rộng được Microsoft PowerPoint sử dụng để lưu bản trình bày với các macro được nhúng. Đây là một sự phát triển của định dạng tệp PPSX, thường được sử dụng cho các bản trình bày trình chiếu PowerPoint. “M” trong PPSM là viết tắt của “macro-enabled”, cho biết tệp hỗ trợ thực thi macro trong bản trình bày.

Tệp PPSM cho phép nội dung động và tương tác trong bản trình bày PowerPoint thông qua việc sử dụng macro, là tập hợp các hướng dẫn hoặc lệnh tự động hóa các tác vụ hoặc thêm chức năng. Có thể tạo macro bằng Visual Basic for Applications (VBA) và cung cấp các chức năng nâng cao như các nút tương tác, hành động tự động và chức năng tùy chỉnh.

Khi tệp PPSM được mở, PowerPoint cho phép thực thi macro, cho phép bản trình bày để phản hồi các tương tác của người dùng hoặc thực hiện các hành động được xác định trước. Điều này cho phép tạo trình chiếu tương tác và nâng cao trải nghiệm tổng thể của người dùng.

Định dạng PPSM đặc biệt hữu ích để tạo bản trình bày tự chạy, màn hình ki-ốt hoặc mô-đun đào tạo tương tác. Bằng cách kết hợp macro, người thuyết trình có thể tự động hóa các quy trình, kích hoạt các hành động cụ thể hoặc tùy chỉnh hành vi của bản trình bày dựa trên thông tin đầu vào của người dùng.

Điều quan trọng cần lưu ý là do các rủi ro bảo mật tiềm ẩn liên quan đến macro, một số tổ chức có thể có cài đặt bảo mật tại chỗ hạn chế thực thi macro trong tệp PowerPoint. Do đó, khi chia sẻ tệp PPSM, điều cần thiết là đảm bảo rằng người nhận biết về chức năng macro và đã bật cài đặt bảo mật phù hợp.