Chuyển đổi định dạng JSON sang PPT qua C#

C# API để phân tích cú pháp JSON thành PPT mà không cần sử dụng Microsoft® PowerPoint

 

Bạn có thể chuyển đổi JSON thành PPT trong bất kỳ ứng dụng .NET, C#, ASP.NET và VB.NET nào trong hai bước đơn giản. Đầu tiên, bằng cách sử dụng Aspose.Cells for .NET , bạn có thể phân tích cú pháp JSON thành PPTX. Sau đó, bằng cách sử dụng Aspose.Slides for .NET , bạn có thể chuyển đổi PPTX sang PPT. Cả hai API đều nằm trong gói Aspose.Total for .NET .

Chuyển đổi định dạng JSON sang PPT qua C#

  1. Tạo một đối tượng Workbook mới và đọc dữ liệu JSON hợp lệ từ tệp
  2. Nhập tệp JSON vào trang tính bằng cách sử dụng lớp JsonUtility và [Save]( https://reference.aspose.com/cells/net/ aspose.cells.workbook/save/method/4) nó dưới dạng PPTX
  3. Tải tài liệu PPTX bằng cách sử dụng lớp Trình bày
  4. Lưu tài liệu sang định dạng PPT bằng phương pháp Save

Yêu cầu chuyển đổi

Cài đặt từ dòng lệnh dưới dạng nuget install Aspose.Total hoặc thông qua Package Manager Console của Visual Studio với Install-Package Aspose.Total.

Ngoài ra, tải trình cài đặt MSI ngoại tuyến hoặc DLL trong tệp ZIP từ tải xuống .

Đặt bố cục và chuyển đổi định dạng JSON thành PPT qua C#

Trong khi phân tích cú pháp JSON thành PPT, bạn cũng có thể đặt các tùy chọn bố cục cho định dạng JSON của mình bằng cách sử dụng JsonLayoutOptions . Nó cho phép bạn xử lý mảng dưới dạng bảng, bỏ qua null, bỏ qua tiêu đề mảng, bỏ qua tiêu đề đối tượng, chuyển đổi chuỗi thành số hoặc ngày, đặt định dạng ngày và số, và đặt kiểu tiêu đề. Tất cả các tùy chọn này cho phép bạn trình bày dữ liệu của mình theo nhu cầu của bạn. Đoạn mã sau đây cho bạn biết cách đặt các tùy chọn bố cục.

Chuyển đổi định dạng JSON sang PPT với Watermark

Sử dụng API, bạn cũng có thể chuyển đổi JSON thành PPT với hình mờ. Để thêm hình mờ vào tài liệu PPT của bạn, trước tiên bạn có thể phân tích cú pháp JSON thành PPTX và thêm hình mờ vào đó. Để thêm hình mờ, hãy tải tệp PPTX mới được tạo bằng cách sử dụng lớp Bản trình bày , chọn bản trình bày chính, thêm loại hình dạng bằng cách sử dụng AddAutoShape và thêm văn bản hình mờ bằng AddTextFrame. Sau khi thêm hình mờ, bạn có thể lưu tài liệu vào PPT.

Khám phá JSON Chuyển Đổi Tùy Chọn với .NET

Chuyển đổi JSON S đến APNG (Đồ họa mạng di động hoạt hình)
Chuyển đổi JSON S đến CHM (Tệp trợ giúp HTML đã biên dịch)
Chuyển đổi JSON S đến DICOM (Hình ảnh kỹ thuật số và truyền thông trong y học)
Chuyển đổi JSON S đến DOC (Định dạng nhị phân Microsoft Word)
Chuyển đổi JSON S đến DOCM (Tệp Marco Microsoft Word 2007)
Chuyển đổi JSON S đến DOT (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi JSON S đến DOTX (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi JSON S đến DXF (Định dạng trao đổi bản vẽ Autodesk)
Chuyển đổi JSON S đến EMZ (Siêu tệp nâng cao được nén của Windows)
Chuyển đổi JSON S đến EPUB (Mở tệp sách điện tử)
Chuyển đổi JSON S đến FLATOPC (Microsoft Word 2003 Xử lý văn bảnML)
Chuyển đổi JSON S đến JPEG2000 (Định dạng hình ảnh J2K)
Chuyển đổi JSON S đến JPEG2000 (Định dạng hình ảnh J2K)
Chuyển đổi JSON S đến MOBI (Mở định dạng sách điện tử)
Chuyển đổi JSON S đến ODP (Định dạng trình bày OpenDocument)
Chuyển đổi JSON S đến ODT (Định dạng tệp văn bản OpenDocument)
Chuyển đổi JSON S đến OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
Chuyển đổi JSON S đến PCL (Ngôn ngữ lệnh máy in)
Chuyển đổi JSON S đến POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến POTM (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến PPS (Trình chiếu PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến PPSM (Trình chiếu kích hoạt macro)
Chuyển đổi JSON S đến PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
Chuyển đổi JSON S đến PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
Chuyển đổi JSON S đến PSD (tài liệu photoshop)
Chuyển đổi JSON S đến RTF (Định dạng văn bản phong phú)
Chuyển đổi JSON S đến SVGZ (Đồ họa vector có thể mở rộng được nén)
Chuyển đổi JSON S đến TGA (Bộ điều hợp đồ họa Truevision)
Chuyển đổi JSON S đến WMF (Siêu tệp Windows)
Chuyển đổi JSON S đến WMZ (Siêu tệp Windows được nén)
Chuyển đổi JSON S đến WORD (Định dạng tệp xử lý văn bản)
Chuyển đổi JSON S đến WORDML (Microsoft Word 2003 Xử lý văn bảnML)

Những gì là JSON Tập Tin Định Dạng

Định dạng tệp JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript) là định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ và được sử dụng rộng rãi. Nó được bắt nguồn từ ngôn ngữ lập trình JavaScript nhưng giờ đây không phụ thuộc vào ngôn ngữ và được hỗ trợ bởi nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Các tệp JSON lưu trữ dữ liệu ở định dạng có cấu trúc và có thể đọc được, giúp cả người và máy dễ hiểu và xử lý dữ liệu.

Tệp JSON bao gồm các cặp khóa-giá trị được tổ chức theo cấu trúc phân cấp. Chúng biểu diễn dữ liệu theo cách đơn giản và trực quan bằng cách sử dụng các đối tượng (được đặt trong dấu ngoặc nhọn {}) và mảng (được đặt trong dấu ngoặc vuông []). Mỗi khóa được ghép nối với một giá trị tương ứng, có thể là một chuỗi, số, boolean, null, đối tượng hoặc mảng. Tính linh hoạt này cho phép JSON xử lý các cấu trúc dữ liệu phức tạp và lồng nhau.

Một trong những ưu điểm chính của JSON là tính đơn giản và dễ sử dụng. Bản chất nhẹ và cú pháp tối thiểu của nó làm cho nó hiệu quả trong việc truyền dữ liệu qua mạng và lưu trữ trong các tệp. Tệp JSON thường được dùng để trao đổi dữ liệu giữa máy chủ web và máy khách, cũng như dùng cho tệp cấu hình, API và lưu trữ dữ liệu có cấu trúc.

Tệp JSON có thể đọc được bằng con người và có thể dễ dàng hiểu cũng như sửa đổi bằng cách sử dụng văn bản biên tập viên. Chúng cũng có thể đọc được bằng máy, cho phép các ứng dụng phân tích cú pháp và xử lý dữ liệu JSON một cách hiệu quả. Nhiều ngôn ngữ lập trình cung cấp các thư viện hoặc gói tích hợp để làm việc với JSON, đơn giản hóa việc phân tích cú pháp và tuần tự hóa dữ liệu JSON.

Những gì là PPT Tập Tin Định Dạng

Định dạng tệp PowerPoint, thường được gọi là PPT (Bản trình bày PowerPoint), là định dạng tệp độc quyền do Microsoft phát triển để tạo và phân phối bản trình bày. Tệp PPT là định dạng tệp tiêu chuẩn được sử dụng bởi Microsoft PowerPoint, phần mềm trình bày phổ biến có trong bộ Microsoft Office.

Tệp PPT chứa tổ hợp văn bản, hình ảnh, đồ họa, hoạt ảnh và các thành phần đa phương tiện được sắp xếp theo thứ tự slide. Mỗi trang trình bày đại diện cho một màn hình hoặc trang riêng biệt trong bản trình bày và có thể bao gồm nhiều nội dung khác nhau như tiêu đề, dấu đầu dòng, biểu đồ, bảng và tệp phương tiện như hình ảnh, âm thanh và video.

Định dạng của tệp PPT là nhị phân, nghĩa là nó lưu trữ dữ liệu ở định dạng nhị phân được tối ưu hóa để ứng dụng PowerPoint lưu trữ và xử lý hiệu quả. Các tệp PPT cũng hỗ trợ nhiều tính năng và tùy chọn định dạng, bao gồm chuyển tiếp trang chiếu, hoạt ảnh, ghi chú của diễn giả và các đối tượng được nhúng.

Ngoài việc có thể chỉnh sửa trong Microsoft PowerPoint, các tệp PPT cũng có thể được xem và trình bày bằng cách sử dụng Phần mềm PowerPoint hoặc các ứng dụng tương thích trên các nền tảng khác nhau, bao gồm Windows, macOS và thiết bị di động. Chúng có thể được chia sẻ qua email, chuyển qua thiết bị lưu trữ di động hoặc tải lên nền tảng lưu trữ đám mây để dễ dàng cộng tác và phân phối.

Mặc dù Microsoft PowerPoint là phần mềm chính được sử dụng để tạo và sửa đổi tệp PPT, nhưng vẫn có các bản trình bày thay thế các ứng dụng phần mềm có thể mở và hoạt động với các tệp PPT, chẳng hạn như LibreOffice Impress và Google Trang trình bày. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là có thể có một số hạn chế về khả năng tương thích hoặc các biến thể trong hỗ trợ tính năng khi sử dụng phần mềm không phải của Microsoft.