HTML JPG PDF XML DOCM
Aspose.Total for .NET
PPTX

Chuyển đổi PPTX sang DOC bằng C# hoặc trực tuyến

Xây dựng Microsoft PowerPoint PPTX Presentation sang các ứng dụng chuyển đổi tài liệu Word DOC trên .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin Platforms.

Cách chuyển đổi PPTX sang DOC bằng C#

Để tự động hóa quy trình chuyển đổi hàng loạt tệp PowerPoint pptx sang tệp Word doc, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides cho .NETAspose.Words cho các API .NET . Trước đây là một API thao tác trình bày PowerPoint cho phép bạn tạo hoặc sửa đổi các trang trình bày Microsoft PowerPoint. Trong khi, cái sau là một API xử lý văn bản để xử lý hoặc thao tác các tài liệu Microsoft Word. Cả hai API đều là một phần của gói Aspose.Total cho .NET . Bạn có thể trực tiếp tải xuống từ Nuget hoặc có thể sử dụng các lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói


PM> Install-Package Aspose.Total

Các bước chuyển đổi PPTX sang DOC qua C#

 1. Thêm tham chiếu của Aspose.Slides cho .NET và Aspose.Words cho .NET
 2. Tải bản trình bày PowerPoint PPTX bằng lớp Aspose.Slides.Presentation
 3. Lưu tài liệu vào MemoryStream Đối tượng
 4. Tạo Aspose.Words.Document và phức tạp hóa nó bằng MemoryStream Object
 5. Lưu tài liệu bằng Aspose.Words.Document.Save(“output.doc”, SaveFormat.Doc)

Yêu cầu chuyển đổi

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin Platforms.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides cho .NET và Aspose.Words cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mẫu mã này cho thấy cách chuyển đổi PPTX sang DOC bằng C#

// Load the Microsoft PowerPoint PPTX file
Aspose.Slides.Presentation pptx = new Aspose.Slides.Presentation("source.pptx");

var stream = new MemoryStream();

pptx.Save(stream, Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Html);
stream.Flush();
stream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
// stream.Position = 0;

// Load the content of the presentation to a Word document
var doc = new Aspose.Words.Document(stream);
   
// Save the Word DOC document
doc.Save("output.doc", Aspose.Words.SaveFormat.Doc);
 

Công cụ chuyển đổi trực tuyến từ PPTX sang DOC

Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi PPTX sang DOC

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your DOCM file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant PPTX file.

Các câu hỏi thường gặp

 • Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi PPTX sang DOC trực tuyến?
  App chuyển đổi PPTX Online đã được tích hợp bên trên. Để sử dụng ứng dụng, bạn có thể thêm tệp PPTX của mình bằng cách kéo và thả tệp vào khu vực được chỉ định hoặc nhấp vào bên trong khu vực để nhập tệp. Sau khi tệp được thêm vào, hãy nhấp vào nút Chuyển đổi để bắt đầu quá trình chuyển đổi. Sau khi quá trình chuyển đổi PPTX sang DOC hoàn tất, bạn có thể tải xuống tệp mới được chuyển đổi của mình chỉ bằng một cú nhấp chuột và tệp sẽ có sẵn ở định dạng DOC.
 • Mất bao lâu để chuyển đổi PPTX?
  trình chuyển đổi trực tuyến này nhanh, nhưng tốc độ chuyển đổi PPTX sang DOC chủ yếu phụ thuộc vào kích thước của tệp PPTX được chuyển đổi. Các tệp PPTX nhỏ hơn có thể được hiển thị thành định dạng DOC trong vài giây. Ngoài ra, nếu bạn đã tích hợp mã chuyển đổi PPTX sang DOC trong ứng dụng .NET, thì tốc độ chuyển đổi sẽ phụ thuộc vào mức độ bạn đã tối ưu hóa ứng dụng của mình cho quá trình chuyển đổi.
 • Có an toàn khi chuyển đổi PPTX sang DOC bằng trình chuyển đổi Aspose.Total miễn phí không?
  Tất nhiên rồi! Khi quá trình chuyển đổi PPTX sang DOC hoàn tất, liên kết tải xuống cho tệp DOC đã chuyển đổi sẽ khả dụng ngay lập tức. Tất cả các tệp đã tải lên, bao gồm các tệp PPTX, sẽ bị xóa khỏi hệ thống sau 24 giờ và các liên kết tải xuống sẽ ngừng hoạt động sau khoảng thời gian này. Trình chuyển đổi trực tuyến đảm bảo tính an toàn và quyền riêng tư cho các tệp của bạn và ứng dụng tích hợp sẵn có miễn phí cho mục đích thử nghiệm. Điều này cho phép người dùng kiểm tra kết quả trước khi tích hợp mã vào dự án của họ.
 • Tôi nên sử dụng trình duyệt nào để chuyển đổi PPTX?
  Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt web hiện đại nào như Google Chrome, Firefox, Opera hoặc Safari để chuyển đổi các tệp PPTX thành DOC trực tuyến. Tuy nhiên, nếu bạn đang tạo một ứng dụng dành cho máy tính để bàn, API chuyển đổi Aspose.Total PPTX được khuyến nghị để có quá trình chuyển đổi suôn sẻ và liền mạch.

Khám phá PPTX Chuyển Đổi Tùy Chọn với .NET

Chuyển đổi PPTX S đến CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi PPTX S đến DIF (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi PPTX S đến EXCEL (Định dạng tệp bảng tính)
Chuyển đổi PPTX S đến FODS (OpenDocument Bảng tính XML phẳng)
Chuyển đổi PPTX S đến MARKDOWN (Ngôn ngữ đánh dấu nhẹ)
Chuyển đổi PPTX S đến ODS (Bảng tính OpenDocument)
Chuyển đổi PPTX S đến SXC (Bảng tính StarOffice Calc)
Chuyển đổi PPTX S đến TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
Chuyển đổi PPTX S đến XLAM (Phần bổ trợ hỗ trợ Macro của Excel)
Chuyển đổi PPTX S đến XLS (Định dạng nhị phân Microsoft Excel)
Chuyển đổi PPTX S đến XLSB (Sổ làm việc nhị phân Excel)
Chuyển đổi PPTX S đến XLSM (Bảng tính hỗ trợ macro)
Chuyển đổi PPTX S đến XLSX (Mở sổ làm việc XML)
Chuyển đổi PPTX S đến XLT (Mẫu Excel 97 - 2003)
Chuyển đổi PPTX S đến XLTM (Mẫu hỗ trợ macro Excel)