Kết xuất XPS sang DOCM qua .NET

.NET API để xuất XPS sang DOCM trên Windows, macOS và Linux mà không cần sử dụng Microsoft Word

 

Aspose.Total for .NET là một API mạnh mẽ để thêm các tính năng chuyển đổi và thao tác tài liệu bên trong ứng dụng .NET của bạn. Bằng cách sử dụng API xử lý PDF nâng cao Aspose.PDF for .NET , bạn có thể chuyển đổi định dạng tệp XPS thành DOC. Sau đó, bằng cách sử dụng API xử lý tài liệu mạnh mẽ Aspose.Words for .NET , bạn có thể kết xuất DOC tới DOCM.

C# API để chuyển đổi XPS sang DOCM

  1. Mở tệp XPS bằng lớp Document
  2. Chuyển đổi XPS thành Doc bằng phương pháp Save
  3. Tải tệp Tài liệu bằng cách sử dụng lớp Document của Aspose.Words
  4. Lưu tài liệu sang định dạng DOCM bằng phương pháp Save và đặt Docm thành SaveFormat

Yêu cầu chuyển đổi

Cài đặt từ dòng lệnh dưới dạng nuget install Aspose.Total hoặc thông qua Package Manager Console của Visual Studio với Install-Package Aspose.Total.

Ngoài ra, tải trình cài đặt MSI ngoại tuyến hoặc DLL trong tệp ZIP từ tải xuống .


Document document = new Document("template.xps");
 
document.Save("DocOutput.doc", SaveFormat.Doc); 

var outputDocument = new Aspose.Words.Document("DocOutput.doc");

outputDocument.Save("output.docm", SaveFormat.Docm);   

Giải mã tệp XPS bằng Mật khẩu chủ sở hữu qua .NET

Trước khi chuyển đổi XPS thành DOCM, nếu bạn muốn giải mã tài liệu của mình, bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụng API. Để giải mã tệp PDF, trước tiên bạn cần tạo đối tượng Document và mở XPS bằng mật khẩu của chủ sở hữu. Sau đó, bạn cần gọi phương thức Giải mã của đối tượng Document. Cuối cùng, lưu tệp đã cập nhật bằng cách sử dụng phương thức Lưu của đối tượng Tài liệu.


Document document = new Document("Decrypt.xps", "password");

document.Decrypt();
 
document.Save("Decrypt_out.doc");

Tạo ReadOnly DOCM- Tệp qua .NET

Để bảo vệ DOCM của bạn khỏi chỉnh sửa và ngăn người khác chỉnh sửa thông tin nhạy cảm và bí mật trong tài liệu của bạn, bạn cũng có thể đặt bảo vệ tài liệu bằng cách sử dụng API. Bạn có thể giới hạn khả năng chỉnh sửa tài liệu và chỉ cho phép một số hành động với nó. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng API Aspose.Words for .NET . Nó cho phép bạn kiểm soát cách bạn hạn chế nội dung bằng cách sử dụng tham số liệt kê ProtectionType . Bạn có thể đặt tài liệu của mình thành chỉ đọc bằng cách sử dụng các dòng mã sau.


Document document = new Document("input.doc");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.docm", SaveFormat.Docm);    

Khám phá XPS Chuyển Đổi Tùy Chọn với .NET

Chuyển đổi XPS S đến DOT (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi XPS S đến DOTM (Tệp mẫu Microsoft Word 2007+)
Chuyển đổi XPS S đến DOTX (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi XPS S đến FLATOPC (Microsoft Word 2003 Xử lý văn bảnML)
Chuyển đổi XPS S đến GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
Chuyển đổi XPS S đến MARKDOWN (Ngôn ngữ đánh dấu nhẹ)
Chuyển đổi XPS S đến ODT (Định dạng tệp văn bản OpenDocument)
Chuyển đổi XPS S đến PCL (Ngôn ngữ lệnh máy in)
Chuyển đổi XPS S đến RTF (Định dạng văn bản phong phú)
Chuyển đổi XPS S đến WORDML (Microsoft Word 2003 Xử lý văn bảnML)
Chuyển đổi XPS S đến XAMLFLOW (Power Automate của Microsoft)
Chuyển đổi XPS S đến APNG (Đồ họa mạng di động hoạt hình)
Chuyển đổi XPS S đến CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi XPS S đến DICOM (Hình ảnh kỹ thuật số và truyền thông trong y học)
Chuyển đổi XPS S đến DIF (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi XPS S đến DXF (Định dạng trao đổi bản vẽ Autodesk)
Chuyển đổi XPS S đến EMZ (Siêu tệp nâng cao được nén của Windows)
Chuyển đổi XPS S đến EXCEL (Định dạng tệp bảng tính)
Chuyển đổi XPS S đến FODS (OpenDocument Bảng tính XML phẳng)
Chuyển đổi XPS S đến JPEG2000 (Định dạng hình ảnh J2K)
Chuyển đổi XPS S đến JPEG2000 (Định dạng hình ảnh J2K)
Chuyển đổi XPS S đến MD (ngôn ngữ đánh dấu)
Chuyển đổi XPS S đến ODS (Bảng tính OpenDocument)
Chuyển đổi XPS S đến PSD (tài liệu photoshop)
Chuyển đổi XPS S đến SVGZ (Đồ họa vector có thể mở rộng được nén)
Chuyển đổi XPS S đến SXC (Bảng tính StarOffice Calc)
Chuyển đổi XPS S đến TGA (Bộ điều hợp đồ họa Truevision)
Chuyển đổi XPS S đến TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
Chuyển đổi XPS S đến TXT (Dữ liệu văn bản)
Chuyển đổi XPS S đến WMF (Siêu tệp Windows)
Chuyển đổi XPS S đến WMZ (Siêu tệp Windows được nén)
Chuyển đổi XPS S đến XLAM (Phần bổ trợ hỗ trợ Macro của Excel)
Chuyển đổi XPS S đến XLSB (Sổ làm việc nhị phân Excel)
Chuyển đổi XPS S đến XLSM (Bảng tính hỗ trợ macro)
Chuyển đổi XPS S đến XLT (Mẫu Excel 97 - 2003)
Chuyển đổi XPS S đến XLTM (Mẫu hỗ trợ macro Excel)

Những gì là XPS Tập Tin Định Dạng

XPS, viết tắt của XML Paper Specification, là một định dạng tệp do Microsoft tạo ra để thể hiện các tài liệu có bố cục cố định. Tệp XPS chứa nội dung và cài đặt in của tài liệu, làm cho chúng phù hợp để duy trì bố cục và hình thức của tài liệu trên các thiết bị và nền tảng khác nhau.

Định dạng XPS dựa trên XML (Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng), một ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng rộng rãi để biểu diễn dữ liệu có cấu trúc. Các tệp XPS đóng gói nội dung tài liệu, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, đồ họa vector và chú thích, ở định dạng XML có cấu trúc. Điều này cho phép dễ dàng giải thích và hiển thị các yếu tố hình ảnh của tài liệu.

Tệp XPS về mặt khái niệm tương tự như tệp PDF (Định dạng Tài liệu Di động) ở chỗ cả hai đều nhằm mục đích cung cấp một cách đáng tin cậy để trình bày và chia sẻ tài liệu trong khi vẫn giữ nguyên định dạng của chúng và bố cục. Tuy nhiên, các tệp PDF đã nhận được sự hỗ trợ rộng rãi hơn trên các ứng dụng phần mềm và thiết bị phần cứng khác nhau, khiến chúng được chấp nhận và tương thích rộng rãi hơn.

Để xem và làm việc với các tệp XPS, Microsoft cung cấp Trình xem XPS như một phần của hệ điều hành Windows . Nhiều ứng dụng và công cụ của bên thứ ba cũng hỗ trợ mở, tạo và chuyển đổi các tệp XPS. Tuy nhiên, so với PDF, phạm vi phần mềm và phần cứng hỗ trợ định dạng XPS có thể hạn chế hơn.

Những gì là DOCM Tập Tin Định Dạng

Định dạng tệp DOCM là một phần mở rộng được Microsoft Word sử dụng để biểu thị tài liệu có chứa macro. Microsoft Word là một chương trình xử lý văn bản được sử dụng rộng rãi cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa nhiều loại tài liệu khác nhau. Macro trong Word là các chương trình hoặc tập lệnh nhỏ giúp tự động hóa các tác vụ lặp lại, nâng cao chức năng hoặc thêm các tính năng tùy chỉnh vào tài liệu.

Việc bao gồm macro trong tệp DOCM cho phép người dùng tự động hóa các tác vụ trong tài liệu Word của họ, chẳng hạn như thực hiện các tác vụ phức tạp tính toán, tạo nội dung động hoặc áp dụng định dạng cụ thể. Macro thường được viết bằng Visual Basic for Applications (VBA), một ngôn ngữ lập trình được tích hợp vào các ứng dụng Microsoft Office.

Bằng cách sử dụng macro, người dùng có thể hợp lý hóa quy trình làm việc của mình, tiết kiệm thời gian và tăng năng suất. Họ có thể tạo các mẫu được cá nhân hóa, tự động hóa định dạng tài liệu hoặc phát triển các giải pháp tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. Người dùng có thể truy cập và thực thi macro trong tệp DOCM, mang lại trải nghiệm động và tương tác trong tài liệu.

Điều quan trọng cần lưu ý là tệp DOCM có thể chứa macro độc hại, vì macro có thể được sử dụng để thực thi các hành động có hại hoặc phát tán phần mềm độc hại. Là một biện pháp bảo mật, Microsoft Word áp dụng các cài đặt bảo mật khác nhau để hạn chế việc thực thi macro trong tệp DOCM. Người dùng thường được nhắc bật hoặc tắt macro khi mở tệp DOCM từ một nguồn không xác định hoặc không đáng tin cậy.

Định dạng DOCM hoàn toàn tương thích với Microsoft Word và có thể được mở, chỉnh sửa và lưu bằng ứng dụng. Tuy nhiên, khả năng tương thích với phần mềm xử lý văn bản khác hoặc các phiên bản Microsoft Word cũ hơn có thể khác nhau. Để đảm bảo khả năng tương thích trên các nền tảng khác nhau, bạn nên lưu các tệp DOCM ở các định dạng thay thế, chẳng hạn như DOCX, không hỗ trợ macro.