Aspose.Total  for Node.js via C++

API Node.js để trích xuất văn bản PDF và hình ảnh

Trích xuất văn bản từ Hình ảnh cũng như bao gồm các tính năng thao tác PDF trong các ứng dụng Node.js mà không cần bất kỳ phụ thuộc phần mềm nào khác

  Tải về Miễn Phí Thử Nghiệm
 
 

Aspose.Total cho Node.js qua C++ là một bộ thư viện Node.js trọn gói.Các thư viện này cung cấp các chức năng như làm việc trực tiếp với tệp PDF và nâng cao ứng dụng của bạn để chuyển hình ảnh thành văn bản.

Aspose.Total cho Node.js qua C++ bao gồm các thư viện Node.js sau:

Aspose.PDF for Node.js via C++

Aspose.PDF for Node.js via C++

Aspose.PDF dành cho Node.js thông qua C++ cho phép bạn xử lý các tệp PDF ở phần phụ trợ. Bằng cách sử dụng nó, bạn có thể tối ưu hóa các tệp PDF, kết hợp và trích xuất văn bản và hình ảnh cũng như thực hiện các quy trình mã hóa và giải mã. Hơn nữa, chức năng này còn mở rộng đến khả năng phân tách và hợp nhất các tài liệu PDF một cách dễ dàng, cung cấp bộ công cụ toàn diện để thao tác với tệp PDF được sắp xếp hợp lý.

Aspose.OCR for Node.js via C++

Aspose.OCR for Node.js via C++

Aspose.OCR cho Node.js thông qua C++ cho phép trích xuất văn bản từ hình ảnh như các trang và ảnh được quét trên nền tảng tương thích với Node.js.Nâng cao các sản phẩm tại chỗ, dịch vụ web và ứng dụng không có máy chủ với chức năng nhận dạng ký tự quang học mạnh mẽ, hỗ trợ 28 ngôn ngữ bao gồm tiếng Trung và tiếng Hindi ở các định dạng phổ biến.

Tổng quan về Node.js qua Thư viện C++

Trích xuất văn bản từ PDF

Thêm hình ảnh trong tài liệu PDF

Mã hóa và giải mã PDF

Hợp nhất và tách PDF

Chuyển đổi tập tin PDF thành hình ảnh

Trích xuất văn bản từ ảnh trên điện thoại thông minh với độ chính xác ở mức quét.

Chuyển đổi bất kỳ bản quét nào thành tài liệu có thể tìm kiếm và lập chỉ mục đầy đủ.

Nhận dạng hình ảnh từ URL mà không cần tải xuống cục bộ.

Đọc tất cả hình ảnh từ các tài liệu, thư mục và kho lưu trữ nhiều trang.

Xác định và nhận dạng văn bản ở tất cả các kiểu chữ và kiểu phổ biến.

Điều chỉnh mọi tham số OCR để có kết quả nhận dạng tốt nhất.

Mọi người đang nói gì

Đừng chỉ tin lời chúng tôi. Xem người dùng nói gì về API Aspose.Total.

 
 
View Case Studies