Chuyển đổi DOCX sang POT bằng Python hoặc Ứng dụng trực tuyến

Chuyển đổi DOCX sang POT trong Ứng dụng Python của bạn mà không cần cài đặt Microsoft Word ® hoặc PowerPoint

 

Đối với một nhà phát triển Python, ai đang cố gắng thêm tính năng chuyển đổi DOCX sang POT trong ứng dụng? Aspose.Total for Python via .NET API có thể giúp tự động hóa quá trình chuyển đổi. Đó là một gói đầy đủ các API khác nhau xử lý các định dạng khác nhau.

Nó chủ yếu gồm hai bước. Đầu tiên sử dụng Aspose.Words for Python via .NET API để chuyển đổi tệp DOCX sang PDF. Sau đó, bằng cách sử dụng PowerPoint Python API Aspose.Slides for Python via .NET , lưu tệp PDF đã tạo thành Bản trình bày dưới dạng định dạng POT.

Làm thế nào để chuyển đổi DOCX sang POT trong Python

 • Bước 1 Mở tệp DOCX nguồn bằng lớp Document
 • Lưu tệp DOCX sang PDF bằng phương pháp Save bằng cách cung cấp tên tệp và đường dẫn thư mục mong muốn.
 • Bước 2 Tải tệp PDF với phiên bản của lớp Presentation
 • Gọi phương thức save trong khi chỉ định đường dẫn tệp đầu ra & SaveFormat.POT làm tham số. Vì vậy, tệp DOCX của bạn được chuyển đổi thành POT theo đường dẫn được chỉ định.

Yêu cầu chuyển đổi

 • Để chuyển đổi DOCX sang POT, cần có Python 3.5 trở lên
 • Tham chiếu các API trong dự án trực tiếp từ PyPI ( Aspose.SlidesAspose.Words ) hoặc
 • Sử dụng các lệnh pip sau pip install aspose.slides '' và pip install aspose.words ‘’.
 • Hệ điều hành dựa trên Microsoft Windows hoặc Linux (xem thêm cho SlidesWords ) và cho Linux, hãy kiểm tra các yêu cầu bổ sung cho gcc và libpython và làm theo hướng dẫn từng bước INSTALL .
 

Lưu DOCX thành PDF bằng Python - Bước 1

 
 

Lưu PDF sang POT bằng Python - Bước 2

 

Công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí cho DOCX sang POT

Các câu hỏi thường gặp

 • Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi DOCX sang POT trực tuyến?
  Ứng dụng chuyển đổi DOCX trực tuyến có sẵn ở trên. Để bắt đầu, bạn có thể thêm tệp DOCX của mình để chuyển đổi bằng cách kéo và thả tệp đó hoặc nhấp vào bên trong vùng màu trắng để nhập tài liệu. Khi tệp DOCX của bạn được tải lên, hãy nhấp vào nút Chuyển đổi để bắt đầu quá trình chuyển đổi. Sau khi quá trình chuyển đổi DOCX sang POT hoàn tất, bạn có thể tải xuống tệp đã chuyển đổi của mình. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn sẽ nhận được các tệp POT đầu ra của mình.
 • Mất bao lâu để chuyển đổi DOCX?
  Trình chuyển đổi DOCX trực tuyến này hoạt động nhanh chóng nhưng tốc độ phần lớn phụ thuộc vào kích thước của tệp DOCX. Các tệp DOCX nhỏ có thể được chuyển đổi thành POT chỉ trong vài giây. Nếu bạn đã tích hợp mã chuyển đổi trong ứng dụng .NET, tốc độ của quá trình sẽ phụ thuộc vào mức độ bạn đã tối ưu hóa ứng dụng của mình.
 • Có an toàn khi chuyển đổi DOCX sang POT bằng trình chuyển đổi Aspose.Total miễn phí không?
  Tất nhiên rồi! Sau khi chuyển đổi, liên kết tải xuống tệp POT sẽ khả dụng ngay lập tức. Các tệp đã tải lên sẽ bị xóa sau 24 giờ và các liên kết tải xuống sẽ không còn hoạt động sau thời gian đó. Các tệp của bạn được an toàn và không ai có quyền truy cập vào chúng. Ứng dụng miễn phí chủ yếu được tích hợp cho mục đích thử nghiệm, vì vậy bạn có thể xác minh kết quả trước khi tích hợp mã.
 • Tôi nên sử dụng trình duyệt nào để chuyển đổi DOCX?
  Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt web hiện đại nào như Google Chrome, Firefox, Opera hoặc Safari để chuyển đổi DOCX sang POT trực tuyến này. Tuy nhiên, nếu bạn đang xây dựng một ứng dụng dành cho máy tính để bàn, API chuyển đổi Aspose.Total DOCX sẽ hoạt động trơn tru.

Khám phá DOCX Chuyển Đổi Tùy Chọn với Python

Chuyển đổi DOCX S đến CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi DOCX S đến DIF (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DOCX S đến EMLX (Tin nhắn Apple Mail)
Chuyển đổi DOCX S đến EXCEL (Định dạng tệp bảng tính)
Chuyển đổi DOCX S đến FODS (OpenDocument Bảng tính XML phẳng)
Chuyển đổi DOCX S đến MBOX (Tệp hộp thư email)
Chuyển đổi DOCX S đến MSG (Tệp mục tin nhắn Outlook)
Chuyển đổi DOCX S đến ODP (Định dạng trình bày OpenDocument)
Chuyển đổi DOCX S đến ODS (Bảng tính OpenDocument)
Chuyển đổi DOCX S đến OFT (Mẫu tệp Outlook)
Chuyển đổi DOCX S đến OST (Bảng Lưu trữ Ngoại tuyến Outlook)
Chuyển đổi DOCX S đến POTM (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi DOCX S đến POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi DOCX S đến PPS (Trình chiếu PowerPoint)
Chuyển đổi DOCX S đến PPSM (Trình chiếu kích hoạt macro)
Chuyển đổi DOCX S đến PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
Chuyển đổi DOCX S đến PPT (Thuyết trình Powerpoint)
Chuyển đổi DOCX S đến PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
Chuyển đổi DOCX S đến PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
Chuyển đổi DOCX S đến PST (Bảng lưu trữ cá nhân Outlook)
Chuyển đổi DOCX S đến SXC (Bảng tính StarOffice Calc)
Chuyển đổi DOCX S đến TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
Chuyển đổi DOCX S đến XLAM (Phần bổ trợ hỗ trợ Macro của Excel)
Chuyển đổi DOCX S đến XLS (Định dạng nhị phân Microsoft Excel)
Chuyển đổi DOCX S đến XLSB (Sổ làm việc nhị phân Excel)
Chuyển đổi DOCX S đến XLSM (Bảng tính hỗ trợ macro)
Chuyển đổi DOCX S đến XLSX (Mở sổ làm việc XML)
Chuyển đổi DOCX S đến XLT (Mẫu Excel 97 - 2003)
Chuyển đổi DOCX S đến XLTM (Mẫu hỗ trợ macro Excel)