Chuyển đổi PDF sang Hình ảnh bằng Python

Chuyển đổi PDF sang JPG, TIFF, BMP, PNG và GIF trong Ứng dụng Python của bạn mà không cần cài đặt Microsoft Word ®.

 

Đối với một nhà phát triển Python, người đang cố gắng thêm PDF vào tính năng chuyển đổi Ảnh PNG, BMP, TIFF, JPEG và GIF trong ứng dụng. Aspose.Total for Python via .NET API có thể giúp nhập và xuất hình ảnh và tệp Word cũng như tự động hóa quá trình chuyển đổi. Đó là một gói đầy đủ các API khác nhau xử lý các định dạng khác nhau.

Chúng tôi sử dụng API Aspose.Words for Python via .NET nằm trong Gói Aspose.Total for Python via .NET để thêm PDF sang tính năng chuyển đổi Hình ảnh JPG, PNG, GIF, BMP và TIFF. Để chuyển đổi, nó chỉ là hai dòng mã. Tải tệp PDF và gọi phương thức lưu với đường dẫn hình ảnh thích hợp cùng với SaveFormat có định dạng phù hợp. Nhưng trong trường hợp nếu cần thiết lập thêm thông tin như đặt độ phân giải theo chiều dọc và chiều ngang, tỷ lệ, định dạng pixel, độ sáng và hơn thế nữa, thì sẽ có lớp ImageSaveOptions được sử dụng cho tất cả những điều này. Sử dụng ImageSaveOptions , người ta có thể dễ dàng kết xuất một trang PDF cụ thể thành một hình ảnh có nền trong suốt hoặc có màu, chỉ định độ phân giải trong khi kết xuất, định cấu hình nén và hơn thế nữa. Tùy thuộc vào yêu cầu, người ta có thể sử dụng theo yêu cầu của mình, Đây là một cách khác để chuyển đổi Word To Image .

Làm thế nào để Chuyển đổi PDF sang hình ảnh bằng Python

  • Tải tệp PDF nguồn bằng lớp Document
  • Tạo phiên bản ImageSaveOptions
  • Chỉ định số trang để chuyển đổi bằng PageSet
  • Đặt các thuộc tính
  • Gọi phương thức save trong khi chuyển đường dẫn tệp đầu ra và các tùy chọn được chỉ định làm tham số. Vì vậy, tệp PDF của bạn được chuyển đổi thành Hình ảnh theo đường dẫn được chỉ định.

Yêu cầu chuyển đổi

  • Để chuyển đổi PDF sang Hình ảnh (JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF), Python 3.5 trở lên là bắt buộc
  • Tham khảo các API trong dự án trực tiếp từ PyPI ( Aspose.Words )
  • Hoặc sử dụng các lệnh pip sau `` pip install aspose.words ‘’.
  • Hơn nữa, hệ điều hành dựa trên Microsoft Windows hoặc Linux (xem thêm cho Words ) và cho Linux, hãy kiểm tra các yêu cầu bổ sung cho gcc và libpython và làm theo hướng dẫn từng bước INSTALL
 

Lưu PDF thành hình ảnh bằng Python - Chuyển đổi đơn giản

 
 

Chuyển đổi PDF sang hình ảnh với các tùy chọn cụ thể

 

Khám phá PDF Chuyển Đổi Tùy Chọn với Python

Chuyển đổi BMP S đến EMAIL (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi BMP S đến EML (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi BMP S đến EMLX (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi BMP S đến ICS (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi BMP S đến MBOX (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi BMP S đến MSG (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi BMP S đến OFT (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi BMP S đến OST (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi BMP S đến PST (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi BMP S đến VCF (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi CSV S đến DOC (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến DOCM (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến DOCX (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến DOT (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến DOTM (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến DOTX (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến MOBI (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến ODT (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến OTT (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến POT (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến POTX (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến POWERPOINT (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến PPS (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến PPSM (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến PPSX (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến PPT (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến PPTM (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến PPTX (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến RTF (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến WORD (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến WORDML (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi DIF S đến DOC (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DIF S đến DOCM (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DIF S đến DOCX (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DIF S đến DOT (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DIF S đến DOTM (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DIF S đến DOTX (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DIF S đến MOBI (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DIF S đến ODT (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DIF S đến OTT (Định dạng trao đổi dữ liệu)